Man må ikke skrive en artikel om sig selv i Den Store Danske. Enhver, der foreslår en artikel om sig selv, vil få et afslag, og artiklen vil blive slettet. Det vil ske, uanset om artiklen er god eller dårlig.

Du må gerne foreslå ændringer til en leksikonartikel om dig selv, men kun faktuelle oplysninger vil blive godkendt. Mere analytiske ændringer vil blive afvist.

  • Eksempel på et godkendt ændringsforslag: “Anne Nielsen blev født i Randers i 1956” blev foreslået ændret til “Anne Jensen blev født i Paderup ved Randers i 1955”.

  • Eksempel på et ændringsforslag, der blev afvist: “Anne Jensen er retshistoriker” blev foreslået ændret til “Anne Jensen er en fremtrædende retshistoriker”.

At skrive om sine familiemedlemmer

Du må ikke skrive en leksikonartikel om en nær slægtning. Du kan foreslå ændringer af faktuelle oplysninger i eksisterende artikler. Mere analytiske ændringer vil blive afvist.

At skrive om sin arbejdsplads

Du må hverken skrive en artikel om et sted, du arbejder, en virksomhed, du ejer, eller en organisation, hvor du er særligt aktiv. Disse artikelforslag vil blive afvist. Redaktionen sletter og afviser også forslag fra marketingbureauer og lignende, som foreslår leksikonartikler på vegne af virksomheder.

Undtagelser

Hvis du er menigt medlem af en stor organisation, fx Dansk Røde Kors eller Dansk Ornitologisk Forening, kan du godt skrive en artikel om den. Du kan også foreslå ændringer af mere analytisk art til en eksisterende artikel om organisationen.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.