Faktaboks

Bind 02: Danmark - samfund og kultur
Format
23,2 x 27,7 cm.
Sidetal
260
Udgivelsesdato
18. august 2018
ISBN
9788771810394
.

I dette bind nr. 2 og det forudgående bind nr. 1 af Trap Danmark beskrives Danmark som helhed og ikke kommune for kommune, som det er tilfældet i de efterfølgende 31 bind. Bind nr. 1 og 2 er i modsætning til de 31 bind med kommunebeskrivelser udarbejdet som en antologi, hvor forfatterne har fået relativt frie rammer. Redaktionen af Trap Danmark har for alle emner udvalgt de bedst mulige forfattere.

I bind 2 findes en omfattende og gennemillustreret viden om Danmarks samfund og kultur. Bliv klogere på landets styreform med monark, Folketing, regering, fem regionsråd og 98 kommuner og på særlige begreber som forligsparlamentarisme og den danske arbejdsmarkedsmodel. Få indsigt i opbygningen af velfærdssamfundet og dets indflydelse på fx sundhed, omsorg, uddannelse, økonomi og erhverv. Tag med til litteraturens, kunstens, foreningernes og mediernes Danmark, og læs om statens rolle i kulturlivet, armslængdeprincippet og om betydningen af private donatorer. Det danske sprogs udvikling, dialekterne og indflydelsen fra andre sprog er også medtaget, ligesom kristendommens historie i Danmark, kirkebygningerne, folkekirken og andre trosretninger som jødedom, islam og østlige religioner er beskrevet. Bindet afsluttes med en beskrivelse af Danmarks forhold til resten af verden – herunder landets medlemskab af EU, NATO og FN. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Opdag Danmark – med Trap.