Dansk Kvindebiografisk Leksikon er et enestående nationalbiografisk værk. Værket udkom i årene 2000-2001 i fire bind: tre alfabetiske bind samt det tværgående tematisk organiserede 4. bind Alle Tiders Danske Kvinder. Her finder du biografier om betydningsfulde kvinder, der på udgivelsestidspunktet ikke eller kun kort var biograferet i andre værker.

Samtlige 1922 biografier er i dag tilgængelige på lex.dk

Dansk Kvindebiografisk Leksikon er udarbejdet som en udbygning og delrevision af 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, som blev skrevet i perioden 1975-1984 og i dag også findes på lex.dk. I 2001 erhvervede KVINFO de digitale ikke-kommercielle rettigheder og kunne således i perioden 2001 til oktober 2022 stille værket gratis til rådighed for offentligheden, udstyret med en række avancerede søgemuligheder.

I oktober 2022 lanceredes Dansk Kvindebiografisk Leksikon som det 13. værk på lex.dk, hvor det fortsat stilles gratis til rådighed for alle. I forbindelse med flytningen til lex.dk er mange af artiklerne beriget med illustrationer, ligesom der nu linkes til artikler i Den Store Danske, hvor man får baggrundsviden om fx organisationer, partier og virksomheder.

I 2024 lægger vi artiklerne fra fire mindre leksika på lex.dk sammen med artiklerne fra Den Store Danske i ét samlet leksikon. Fremover vil man kun finde én artikel om hvert emne på LEX, som i samme tekst giver alle de perspektiver, som de forskellige leksika havde som fokus. Og på LEX vil artiklen løbende bliver opdateret.

Dansk Kvindebiografisk Leksikon er ét af de fire leksika, der skal lægges sammen med Den Store Danske. De øvrige tre er disse:

Den oprindelige version af Dansk Kvindebiografisk Leksikon vil fortsat være at finde på lex.dk.

Når er artikel på LEX indeholder tekst fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon, vil dette fremgå tydeligt under artikelteksten.

Her kan du se en liste over artikler på LEX, hvor hele eller dele af teksten stammer fra Gyldendals Teaterleksikon.

Læs mere om Dansk Kvindebiografisk Leksikon