Gyldendal og G.E.C. Gads Fond vil med udgangspunkt i Den Store Danske Encyklopædi og Trap Danmark gøre det lettere at finde en vej til viden, der ikke er fake, men fakta. Pålidelig, aktuel og tilgængelig, skrevet af danske fagfolk og forskere, samlet og søgbart på én adresse, lex.dk.

Al for megen viden er gemt af vejen. I nationale og lokale arkiver, i biblioteker, hos forlag og private entusiaster, i registre og fortegnelser hos myndigheder. Noget er analogt, andet er digitalt. Men det er spredt, usammenhængende og vanskeligt at komme til. Og er det rigtigt, hvad der står? Hvem siger hvad?

Også andre værker af national betydning fra andre udgivere (ODS, Dansk Biografisk leksikon, Blå bog gennem 100 år m.fl.) vil kunne finde en plads i lex.dk, så folkeskoler, gymnasier, højere læreanstalter og universiteter har direkte adgang til troværdig viden.

I en globaliseret verden er det vigtigere end nogensinde at kende og forstå sin egen baggrund, troværdigt formidlet så det er tilgængeligt for alle, der betjener sig af det danske sprog.

lex.dk vil blive et sådant levende, fortløbende vedligeholdt samlingspunkt for historien om det, der knytter danskerne og Danmark sammen. Give direkte adgang til historien om vor oprindelse, natur, historie, kultur, samfund og erhverv. www.lex.dk støber et digitalt fundament, der kan blive et mødested for dem, der vil have bredere udsyn og større indsigt i vort sprog, litteratur, videnskab, arkitektur, kunst og meget mere.

Gyldendal og Gad overdrager vederlagsfrit de digitale brugerrettigheder til Staten, såfremt denne, gennem et privat-offentligt-partnerskab, vil påtage sig den fortsatte vedligeholdelse af det indhold, der har kostet mange hundrede millioner kroner at tilvejebringe. Når de 23 mio. kr., der over fire år er afsat på finansloven til en nødtørftig opdatering af Encyklopædien og sammenlægning med andre værker, er opbrugt, vil indholdet atter hurtigt forældes og smuldre.

Den årlige udgift til fortsat drift og opdatering vil andrage ca. 15-20 mio. kr., der gives som driftstilskud til Foreningen lex.dk, hvor Danske Universiteter har det indholdsmæssige ansvar. Projektet støttes af Danske Universiteter, Danske Gymnasier, GL, Danmarks Lærerforening, Danske Medier, Danmarks Biblioteksforening, DSL m.fl.

lex.dk er et levende, forskningsbaseret værk om Danmarks kulturarv. Og Danmarks fremtid! www.lex.dk vil bevare, tilgængeliggøre og formidle vores digitale kulturarv. En forskningsbaseret opdateret, gratis tilgængelig kilde til viden om vort samfund. Har man lexet noget, ved man det er korrekt. www.lex.dk sikrer, at den samfundsmæssige dialog sker på et faktuelt grundlag og styrker dermed den demokratiske samtale.