Nogle billeder kan bruges i flere artikler. I din redigeringsmenu finder du funktionen “Hent billede”, hvorfra du kan finde den artikel, du gerne vil hente et billede fra.

Bemærk, at nogle billeder kun må bruges én gang og kun i én artikel. Det gælder bl.a. billeder fra Ritzau/Scanpix. Forhør dig derfor gerne med din redaktør, før du benytter denne funktion.

Når du henter et billede fra en artikel, skal du ændre billedteksten, så den ikke er det samme på begge billeder.

Vil du lægge et nyt billede på din artikel, kan du følge vejledningen Læg billeder på artikler.

Denne vejledning er en del af Forfattervejledningen.