Den Store Danske hverken kan eller skal medtage alle dyre- og plantearter i verden. For at en art kan optages med sin egen artikel, skal den være vigtig. Ellers dækkes den af leksikonets artikler om de systematiske betegnelser inden for zoologien og botanikken såsom arter, ordener og familier.

For at afgøre, om en art er vigtig, anvender vi relevanskriterierne herunder.

Relevanskriterier

  1. Nærhedskriteriet. Du skal skrive om alle arter, der er kendt af den danske befolkning, fx bananflue, egern, aborre og struds; mælkebøtte, hestekastanje og blomme.
  2. “Guinness Rekordbog-kriteriet". Alle spektakulære arter, fx glimmerbøsse og baobab.
  3. Nøglearter. Alle arter, som er vigtige for andre arter, fx alger, laver, bier.
  4. Sårbare arter. Sjældne og truede arter, som findes på rødlisten over truede arter, er relevante, fx den hvide stork.
  5. Økonomikriteriet. Alle arter, der har stor økonomisk betydning som enten skadedyr eller nyttedyr, fx svin og flyvehavre.
  6. Sundhedskriteriet. Alle arter, der har positiv eller negativ betydning for helbredet, bl.a. parasitter, fx lus, giftige arter, fx skarntyde, eller lægeplanter, fx baldrian.
  7. Forskningskriteriet. Alle arter, som er interessante i de zoologiske og botaniske fagmiljøer, fx bjørnedyr, gåsemad.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.