Alle verdens proteiner kan ikke omtales i Den Store Danske. For at et protein kan få sin egen leksikonartikel, må det være vigtigt. proteiner som opfylder ét, eller helst to, af kriterierne herunder. Hvis det opfylder fem eller flere, bør artiklen gå i dybden.

Relevanskriterier

  1. Proteinet er vigtigt i kroppen. Nogle proteiner bidrager til kernefunktioner i kroppen, fx hæmoglobin.
  2. Proteinet har relation til en sygdom. Nogle proteiner fører til sygdom, hvis de fx er misdannede eller helt mangler i kroppen, fx kollagen.
  3. Proteinet måled i blodprøver. Proteiner som måles ifm. blodprøvetagning, har ofte centrale roller for krop eller sygdom. De er ofte ekstra relevante fordi det er så udbredt at tage blodprøver. Fx albumin.
  4. Proteinet er centralt i forskningen. Nogle proteiner bruges som biokemiske værktøjer i forskningen.
  5. Opdagelsen af proteinet førte til større erkendelse. Opdagelsen af nogle proteiner har ligget til grund for mere dybdegående forståelser af større sammenhænge.
  6. Arbejdet med proteinet er belønnet med forskningspris.
  7. Proteinet nævnes som eksempel i en hovedartikel.
  8. Proteinets navn er en del af almensproget eller bruges ofte i medierne.