Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond etableret i 1924, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at forbedre menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed.

Novo Nordisk Fonden støtter Danmarks nationalleksikon lex.dk

Novo Nordisk Fonden støtter Danmarks nationalleksikon lex.dk i at sikre alle fri adgang til troværdig viden om sundhedsvidenskabelig forskning på dansk. Novo Nordisk Fondens støtte er en toårig bevilling til styrkelse af formidlingen af det sundhedsvidenskabelige område. Artiklerne opdateres og udbygges, og den sundhedsvidenskabelige forskning sættes ind i en bredere samfundsmæssig kontekst. Arbejdet tager udgangspunkt i materiale fra Store medisinske leksikon og er etableret i samarbejde mellem lex.dk og Store Norske Leksikon.

Læs mere om fonden på www.novonordiskfonden.dk