Rediger billede
Ved at klikke på "Rediger billede" får du mulighed for at opdatere eller ændre et billede, der allerede ligger i artiklen.
Rediger billede
Af .

Du kan redigere i billeder, der allerede ligger i artiklen, fx ændre billedets placering, ændre billedtekst eller licens. Klik på “Rediger billede” under det billede, du ønsker at redigere.

Du kan ændre billedets licens i drop down-menuen “Vælg licens”. Billedteksten kan desuden redigeres, ligesom du kan ændre billedets placering under “Knyt til overskrift” og “Placering”.

Vil du lægge et nyt billede på din artikel, kan du følge vejledningen Læg billeder på artikler.

Denne artikel er en del af Forfattervejledningen.