Trap Danmark 6. udgave. Bogværk.
Trap Danmark 6. udgave. Bogværk.
Af .

Få inspiration og viden med trap.lex.dk

Trap Danmark er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder du – for de enkelte steder i landet og for landet som helhed – den væsentligste viden om geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Med trap.lex.dk får alle digital adgang til at slå op i det omfattende værk Trap Danmark 6. udgave, der i den trykte udgave består af 34 bind på i alt ca. 10.000 sider. Indholdet er gjort søgbart, og det er suppleret og sammenstillet med yderligere unikt indhold fra Trap Danmarks samarbejdspartnere.

Fra forsiden af trap.lex.dk kan du:

  • bruge kortfunktionen og zoome ind på steder og artikler
  • vælge kategorier, du er særligt interesseret i
  • søge ind i artiklernes titler og indhold.

Hver af de 98 kommuner fra Strukturreformen i 2007 er beskrevet på trap.lex.dk og indholdet er suppleret med beskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra følgende eksterne databaser:

Danske Runeindskrifter (Nationalmuseet) (med kortsøgning)

Kalkmalerier i danske kirker (Nationalmuseet) (med kortsøgning)

Fredede og bevaringsværdige bygninger (Slots- og Kulturstyrelsen) (med kortsøgning)

Fredede fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen) (med kortsøgning)

Weilbachs Kunstnerleksikon (Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Bibliotek) og Kunstindeks Danmark (Slots- og Kulturstyrelsen)

Slotte og ejendomme (Slots- og Kulturstyrelsen)

Guder og Grave (Nationalmuseet)

Orlogsbasen (Rigsarkivet)

Købstadsprospekter (Rigsarkivet): Prospekterne ligger ved relevante Trap Danmark-artikler om den enkelte købstad.

Nationalmuseets og Det Kgl. Biblioteks mange billedsamlinger bidrager til diverse artikler, ligesom Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering leverer kort til løsningen.

Gå direkte til Trap Danmarks indhold om de 98 enkelte kommuner her eller find din kommune her og klik videre:

Denne digitale udgave er stillet gratis til rådighed takket være fondene, der står bag Trap Danmark 6. udgave.