Som fagansvarlig indgår du en aftale med din redaktør om, hvilke artikler der skal nyskrives og opdateres.

Din vigtigste opgave som fagansvarlig er at sørge for, at de artikler, du har ansvaret for, er fagligt i orden, opdaterede og overskuelige, ligesom du har pligt til at følge med i, hvad der sker inden for dit fagområde. Derudover forventer vi, at du tager stilling til ændringsforslag og kommentarer til artiklerne i dit fagområde fra brugere og andre fagansvarlige.

For dette arbejde aftaler du et maksimalt honorar med din redaktør. Honoraret angives på din egen Fagansvarlig-side på lex.dk (https://brugere.lex.dk/.minside/authoritative_editorship) som det såkaldte tegnloft. Tegnloftet er ikke et udtryk for, hvor mange tegn du må skrive i løbet af året, men er en måde for lex.dk at holde styr på den økonomiske aftale, vi har lavet med dig.

Honoraret udbetales hvert år i slutningen af januar.

Betaling

Redigeringssystemet beregner automatisk, hvor mange tegn du skriver, flytter og sletter. Du skal ikke selv tælle.

Honorarerne er godkendt af Akademikerne og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).

  • Nyskrevet tekst: 31,67 øre pr. nyskrevet tegn (bogstav), inklusive mellemrum. Det betyder, at en ny artikel på 1.000 tegn afregnes med 316,70 kr.
  • Flytning af tekst: For flytning af tekst modtager du 20 % af tegnsatsen: 6,33 øre pr. flyttet tegn.
  • Sletning af tegn: For sletning af tekst modtager du 10 % af tegnsatsen: 3,17 øre pr. slettet tegn.
  • Ændringsforslag: Som fagansvarlig er det en vigtig del af jobbet at kontrollere, at ændringsforslag holder en fagligt god kvalitet og eventuelt korrigere dem. Som honorar for dette arbejde modtager du 25 % af tegnsatsen: 7,92 øre pr. tegn, selvom du ikke selv har skrevet teksten.

Du modtager kun betaling for den færdigredigerede tekst. Hvis du skriver mere end de aftalte artikellængder, får du kun betaling for det aftalte. Hvis en artikel bliver afvist, modtager du ikke betaling for artiklen.

Rene bibliografier, diskografier o.l. honoreres ikke på linje med almindelig tekstproduktion. Disse lægges normalt ind af en redaktør. Hvis du føjer store mængder indhold til artiklerne, som ikke skal afregnes, skal du orientere din redaktør.

Tegnloft og samarbejdet med redaktøren

Arbejdet aftales mellem redaktør og fagansvarlig. Som fagansvarlig har du det faglige ansvar for indholdet. Redaktøren har ansvaret for prioriteringen af arbejdet.

Vi betaler kun for den indholdsproduktion, der ligger under tegnloftet, og som er aftalt med redaktøren. Tegnloftet er ikke en øvre grænse for, hvor meget du har lov til at skrive, men hvor meget du får betaling for at skrive.

Du kan se dit tegnloft på din egen Fagansvarlig-side på lex.dk.

Tegnloftet kan efter aftale med din redaktør blive opjusteret. Og hvis du i løbet af året ikke har nået at skrive ret meget, vil tegnloftet normalt blive nedjusteret mod slutningen af året, for at holde kontrol med budgetterne. Hvis du har planlagt at arbejde meget i slutningen af året, skal du lave en aftale med din redaktør på forhånd, således at vi kan sætte penge af til dette.

Udbetaling

Pengene udbetales som B-honorar og rapporteres til Skat med dit personnummer. Udbetaling sker i januar. Du er selv ansvarlig for at betale skat af honoraret.

For at vi kan udbetale honorarer, skal du sende en mail med personnummer, kontonummer og adresse til din redaktør. Du kan se informationerne under “indstillinger/betalingsoplysninger” på din egen Fagansvarlig-side på lex.dk. Informationerne gemmes krypteret i systemet. Vi sletter alle mails med disse informationer efter de er blevet indtastet.

Du skal ikke gøre andet end at sikre, at dit personnummer og kontonummer stemmer for at få udbetalt honorar.

Skat

Honoraret er skattepligtigt. Foreningen lex.dk trækker ikke skat. Du kan selv vælge, om du vil betale forskudsskat eller om du vil vente på din årsopgørelse.

Ønsker du at sende en faktura?

Hvis det er din arbejdsplads, der skal have pengene, eller hvis du har eget firma med CVR-nummer eller udenlandske bankkonti, kan du sende en faktura. Faktura for årets arbejde skal sendes inden den 15. december. Fakturaer modtaget efter denne dato vil blive afvist og pengene udbetalt som honorar.

For at sende en faktura skal du logge ind på din egen Fagansvarlig-side på lex.dk. I venstre spalte står der “Til gode” og en sum. Send din faktura på mail til faktura@lex.dk.

Foreningen lex.dk

Vognmagergade 10 1120 København K

CVR: 40476938

Du må ikke fakturere et højere beløb end det, der er anført under “Til gode”.