I enkelte tilfælde kan Foreningen lex.dk indgå aftaler med forfattere om leverance af enkeltartikler. Hvis dette arbejde er aftalt på forhånd, kan disse forfattere modtage honorar for artiklerne.

Honoraret til forfatterne af enkeltartikler vil normalt følge samme satser som for fagansvarlige, dvs. en betaling pr. produceret tegn.

Honoraret er normalt begrænset til 5.000 tegn, medmindre noget andet er eksplicit og skriftligt aftalt med redaktøren på forhånd. Du får kun betaling for den endelige færdigredigerede tekst.