Faktaboks

Bind 34: Trap Danmark Topografisk Atlas 1. udgave
Format
24,5 x 34,8 cm.
Sidetal
284
Udgivelsesdato
6. november 2015
ISBN
978-87-7181-000-4
.

Trap Danmark Topografisk Atlas er et nyt og anderledes atlas udarbejdet fra nye kortdata fra Geodatastyrelsen (Nu Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Trap Danmark har ønsket at skabe et enkelt og overskueligt atlas, hvor vægten er lagt på, at læseren skal opnå en forståelse af det danske landskab og dets former. Med sin 3D-effekt og med færre højdekurver og stednavne end i traditionelle atlas har vi sigtet efter en ny og anderledes atlasoplevelse til en bred målgruppe. Et enkelt, let og overskueligt kort.

Hvor godt kender du landskabet på din egn? Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor skove, gårde, byer og veje ligger, som de gør? Det og meget mere kan du få indblik i og forståelse for i Trap Danmark Topografisk Atlas, det første atlas over Danmark trykt med tredimensional (3D) effekt. En ny kortteknik med skyggeeffekter giver dig et intuitivt 3D-indtryk af landskabets konturer. Se fx, hvordan den flade, tørlagte Lammefjord omkranses af et kuperet istidslandskab. Se, hvordan Gudenåen bugter sig igennem landskabet efter terrænet. Og se, hvordan din hjemegns skove, veje og byer i høj grad er rettet ind efter terrænet.

På 122 store, dobbeltsidede kortopslag præsenteres landskabet gennem hele landet. Atlasset er trykt i en mere detaljeret kortskala på 1:75.000. Det giver dig mulighed for at se landskabsdetaljer fra det område af landet, som du har interesse for. Der er 11.000 stednavne på fx byer, herregårde, skove, farvandsområder og andre lokaliteter, hvilket gør det let at orientere sig. Alle stednavnene findes desuden i navneregisteret med henvisning til kortene.

Trap Danmark Topografisk Atlas udgør bind 34 i det samlede bogværk.

OM ATLASSET

Atlasset kan købes hos din lokale boghandler eller din boghandler på nettet.

Atlasset indgår også som bind 34 i et samlet nyt bogværk på i alt 34 bind om Danmark. Hvis du tegner abonnement på bogværket, får du atlasset tilsendt direkte fra Trap Danmark.

ER TRAP DANMARK TOPOGRAFISK ATLAS EN REVIDERET UDGAVE AF ÆLDRE ATLAS?

  • Nej, Trap Danmark Topografisk Atlas er udarbejdet fra nye kortdata fra Geodatastyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering).

HVAD ER KILDEGRUNDLAGET FOR STEDNAVNE?

  • Stednavnene på kortene er hentet fra Geodatastyrelsens (Nu Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) nye stednavnedatasæt Danske Stednavne, der har afløst det ældre stednavnedatasæt SNSOR (StedNavne- og StamOplysningsregister). Trap Danmark har haft Danske Stednavne til rådighed og har sammen med Geodatastyrelsen truffet et valg om stednavnene inden for vores målsætning om at skabe nutidigt, overskueligt og læsevenligt atlas.

HVORFOR ER DER VALGT EN KORTSKALA PÅ 1:75.000?

  • Ældre topografiske atlas har ofte været i skalaen 1:100.000 eller i en endnu grovere skala. Vi har valgt den mere detaljerede skala 1:75.000, da brugeren dermed kan se flere landskabsvariationer. Dette er ikke mindst rart i forhold til skyggeeffekten. En skala på 1:75.000 vil sige, at 1 cm på kortet er lig med 750 meter i virkeligheden.

HVORDAN ER SKYGGEEFFEKTEN (3D) LAVET?

  • Skyggeeffekten på kortene bygger på Højdemodelen fra Geodatastyrelsen (Nu styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), hvorfra der kan laves kort, der viser højde og hældning for hele landet. Effekten er skabt, som hvis et lys kom fra nordvest. Jo mere en bakke hælder mod sydøst, desto mørkere vil området blive vist. Det bakkede landskab vil derfor blive vist med enten kraftig, svag eller ingen skyggeeffekt, alt efter hvilket af verdenshjørnerne landskabet hælder mod, og hvor meget det hælder.

HVOR STORT ER ATLASSET?

  • Atlassets dimensioner er B 245 x H 348 mm. Det er på i alt 284 sider.

ANMELDELSER

Weekendavisen

Anmeldt af Frederik Stjernfelt (27. november 2015)

Weekendavisen , 27. november 2015

Dansk Skovforening

Skoven nr. 11 2015