Det Videnskabelige Råd

Det Videnskabelige Råd i Foreningen lex.dk bistår foreningen med at finde fagansvarlige til de mange emner, Den Store Danske består af. Rådet mødes mindst én gang om året, og består af 8 til 12 medlemmer. Medlemmerne udpeges af Foreningen lex.dks bestyrelse efter indstilling fra Danske Universiteter og SEDIRK, Sektorforskningens Direktørkollegium.

Medlemmer

Anja Cetti Andersen

Anja Cetti Andersen
Foreningen lex.dk.

Anja Cetti Andersen (formand) er professor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Hun forsker primært i, hvordan stjernestøv dannes i universet, og hvilken indflydelse det har for planetdannelse, stjerneudvikling samt for observationer af det tidlige univers.

Ebba Nexø 

Ebba Nexø
Foreningen lex.dk.

Ebba Nexø (næstformand) er professor emerita i klinisk biokemi ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Hendes forskningsområder er bl.a. sundhed og sygdom, forsknings- og undersøgelsesmetoder samt biokemi, især vitamin B12.

Tove Faber Frandsen 

Tove Faber Frandsen
Foreningen lex.dk.

Tove Faber Frandsen er professor i biblioteks- og informationsvidenskab ved Institut for Design og Kommunikation på Syddansk Universitet (Kolding). Hun forsker især i bibliometri, dvs. anvendelse af statistiske metoder til at undersøge forfatterskabsmønstre, publikationsmønstre og litteraturens brug.

Bent Greve 

Bent Greve
Foreningen lex.dk.

Bent Greve er professor i samfundsvidenskab ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Et af hans centrale forskningsområder er den danske velfærdsstat i komparativ belysning.

Henrik Halkier 

Henrik Halkier
Foreningen lex.dk.

Henrik Halkier er dekan for Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, dr.phil. og professor i regional- og turismestudier.

Kristian Mølhave 

Kristian Mølhave
Foreningen lex.dk.

Kristian Mølhave er lektor ved Nanolab - Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Han forsker bl.a. i nanoteknologi.

Adam Lindgreen 

Adam Lindgreen
Foreningen lex.dk.

Adam Lindgreen er professor i afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School (CBS) og leder af Institut for Afsætningsøkonomi samme sted. Han forsker primært i markedsføring og virksomhedernes sociale ansvar.

Thore Husfeldt 

Thore Husfeldt
Foreningen lex.dk.

Thore Husfeldt er professor i datalogi ved IT-Universitetet i København og ved Lunds Universitet. Han leder bedømmelsesudvalget for datalogi for det svenske Vetenskapsrådet og er medlem af rådet for den europæiske forening for teoretisk datalogi (EATCS). Hans forskningsområde er algoritmer.

Ulrik Smith Korsholm 

Ulrik Smith Korsholm
Foreningen lex.dk.

Ulrik Smith Korsholm er forskningschef ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og ph.d. i geofysik med fokus på meteorologi.

Merete Binderup 

Merete Binderup
Foreningen lex.dk.

Merete Binderup er ph.d. i naturgeografi og ansat som seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Hun har bl.a. arbejdet med kystmorfologi og kystudvikling i indre danske farvande, overvågning af kystzonen samt kortlægning af kystændringer og deres årsagssammenhænge.

Jesper Stub Johnsen 

Jesper Stub Johnsen
Foreningen lex.dk.

Jesper Stub Johnsen er vicedirektør på Nationalmuseet og leder af Nationalmuseets afdeling for Forskning, Samling og Bevaring. Han er endvidere medlem af Nationalmuseets direktion.