BIND 33 – KØBENHAVN II

Fageksperter

 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.
 • Brink, Stefanie Høy (f. 1983). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Coninck-Smith, Ning de (f. 1953). Cand.mag. i historie og fransk, lic.pæd., ph.d., dr.phil. Professor MSO ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
 • Cramer-Petersen, Lars (f. 1967). Cand.jur. Fhv. Museumsinspektør, -leder på og iværksætter af lokalmuseet i Brønshøj, Københavns Kommune. Forfatter til lokalhistoriske udgivelser.
 • Dam, Torben (f. 1957). Landskabsarkitekt. Lektor på Københavns Universitet.
 • Egholk, Kirsten (f. 1970). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Historie & Kunst i København og Bank- og Sparekassemuseet.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Etting, Vivian (f. 1957). Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Fabricius, Hanne (f. 1958). Cand.phil. i arkæologi. Selvstændig ved Tyra Kultur- og Historiefortælling om Københavns historie.
 • Floris, Lene (f. 1957). Mag.art. i europæisk etnologi og Master of Public Governance (MPG). Forfatter og rådgiver, fhv. museumsdirektør.
 • Frandsen, Karl-Erik (f. 1940). Dr.phil., cand.mag. i historie og geografi. Emeritus ved SAXO-instituttet, Københavns Universitet. Fhv. lektor i historie samme sted.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Bea Fonnesbech (f. 1977). Cand.mag. i kunsthistorie. Arkitektur-, kunst- og kulturformidler.
 • Jensen, Hannelene Toft (f. 1943). Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.
 • Jensen, Henrik Toft (f. 1945). Cand.mag. i samfundsfag og geografi. Lektor emeritus ved Roskilde Universitet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Larsen, Vibeke Sonntag (f. 1971). Cand.mag. i teatervidenskab. Sekretariatsleder i landsforeningen Kulturhusene i Danmark.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mose, Kirsten Weiss (f. 1972). Cand. Theol. og Diplom i kommunikation. Kommunikationsrådgiver ved Københavns Stift.
 • Munk, Jens Peter (f. 1951). Mag.art. i kunsthistorie. Fagansvarlig for byens monumenter, Københavns Kommune.
 • Nielsen, Allan Gudio (f. 1968). Folkeskolelærer. Naturvejleder i Fugleværnsfonden.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Sejerøe, Anders (f. 1975). Cand.scient.anth. Specialkonsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.
 • Simonsen, Rikke (f. 1968). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og Master i kulturhistorisk IT. Museumsinspektør på Københavns Museum.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Thelle, Mikkel (f. 1972). Ph.d. i historie. Lektor ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie.
 • Tønnesen, Allan (f. 1940). Cand.mag. i historie og fransk. Konsulent ved Danmarks Kirker. Fhv. antikvar ved den statslige bygningsfredning.

Fotografer

 • Nørgaard Larsen, Jens (f. 1963). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.
 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Faktatjekkere

 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

Faglig korrektur

 • Dahl, Bjørn Westerbeek (f. 1952). Bibliotekar, museumsinspektør på Nationalmuseet og formand for Selskabet for Københavns Historie.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 32 – KØBENHAVN I

Fageksperter

 • Andersen, Christine Buhl (f. 1967). Cand.mag. i dansk og kunsthistorie fra RUC og KU, Master i Museologi og Ledelse fra AAU og Aarhus School of Business, Museumslederuddannelse fra The Getty Leadership Institute, USA. Forkvinde i Ny Carlsbergfondet.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Andersen, Vivi Lena (f. 1979). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.
 • Andreasen, Niels Henrik (f. 1970). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.
 • Bach-Nielsen, Carsten (f. 1955). Cand.theol., Lic.theol. Lektor i teologi ved Aarhus Universitet.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bjørnsson, Iben (f. 1978). Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort.
 • Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner. Freelance-musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.
 • Dahlström, Hanna (f. 1973). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Damsholt, Tine (f. 1961). Ph.d. i europæisk etnologi. Professor MSO ved Københavns Universitet.
 • Egholk, Kirsten (f. 1970). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Historie & Kunst i København og Bank- og Sparekassemuseet.
 • Ejlersen, Torben (f. 1940). Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Fhv. museumsinspektør ved Nationalmuseet, museumschef for Københavns Bymuseum, arkivar ved Stadsarkivet i Københavns Kommune.
 • Fabricius, Hanne (f. 1958). Cand.phil. i arkæologi. Selvstændig ved Tyra Kultur- og Historiefortælling om Københavns historie.
 • Floris, Lene (f. 1957). Mag.art. i europæisk etnologi og Master of Public Governance (MPG). Forfatter og rådgiver, fhv. museumsdirektør.
 • Floryan, Margrethe (f. 1957). Ph.d. Overinspektør ved Thorvaldsens Museum.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945)Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Hansen, Høgni Kalsø (f. 1973). Ph.d. i økonomisk geografi. Lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, geografisektionen, Københavns Universitet.
 • Hansen, Peter Wessel (f. 1977). Ph.d. i historie. Arkivar ved Københavns Stadsarkiv.
 • Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972). Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.
 • Hildebrandt, Steen (f. 1944). Cand.merc. og ph.d. Professor emeritus på Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.
 • Jensen, Camilla (f. 1977). Cand.mag. i litteraturhistorie og retorik fra Aarhus Universitet. Kommunikationschef ved Ny Carlsberg Glyptotek, København.
 • Jensen, Hannelene Toft (f. 1943). Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.
 • Jensen, Jane Jark (f. 1973). Cand.mag. i middelalderarkæologi og europæisk etnologi. Overinspektør ved Københavns Museum.
 • Jørgensen, Rikke (f. 1971). Cand.mag. i litteraturvidenskab og kunsthistorie. Kurator og leder af Arts & Globalization Platform, København.
 • Kern, Kristine (f. 1967). Mag.art. i kunsthistorie. Leder af Fotografisk Center, København.
 • Kjær, Ulla (f. 1958). Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Lise (f. 1977). Cand.comm. og Executive Master i Corporate Communication. Vicedirektør og kommunikationschef ved SMK – Statens Museum for Kunst.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Kyndrup, Lea (f. 1985). Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Kommunikationsansvarlig ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København.
 • Langkilde, Kirsten Merete (f. 1954). Uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Billedhugger, Rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København.
 • Larsen, Vibeke Sonntag (f. 1971). Cand.mag. i teatervidenskab. Sekretariatsleder i landsforeningen Kulturhusene i Danmark.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lægring, Kasper (f. 1980). Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.
 • Meyer, Joachim (f. 1964). Mag.art. og ph.d. Museumsinspektør ved Davids Samling, København.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Mose, Kirsten Weiss (f. 1972). Cand.theol. og Diplom i kommunikation. Kommunikationsrådgiver ved Københavns Stift.
 • Munck-Fairwood, Birthe (f. 1958). Cand.mag. i engelsk og religion. Netværkskoordinator i Tværkulturelt Center.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Allan (f. 1960). Journalist. Ansat på Politiken siden 1985
 • Nielsen, Allan Gudio (f. 1968). Folkeskolelærer. Naturvejleder i Fugleværnsfonden.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Oelsner, Gertrud (f. 1972). Ph.d. i kunsthistorie. Direktør for Den Hirschsprungske Samling.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Olsson, Henning (f. 1951). Journalist. Fhv. politisk redaktør ved DR. Pensionist.
 • Parby, Jakob Ingemann (f. 1973). Ph.d. i historie og museologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Possing, Birgitte (f. 1952). Dr.phil. Professor emerita.
 • Poulsen, John (f. 1951). Exam.art. i historie. Forlagsredaktør ved Forlaget Banebøger.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Ravn, Morten (f. 1975). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Seerup, Jakob (f. 1975). Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Bornholms Museum.
 • Sejerøe, Anders (f. 1975). Cand.scient.anth. Specialkonsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.
 • Simonsen, Rikke (f. 1968). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og Master i kulturhistorisk IT. Museumsinspektør på Københavns Museum.
 • Skydsgaard, Morten Arnika (f. 1967). Cand.med. og ph.d. i medicinhistorie. Museumsinspektør ved Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Sommer, Anne-Louise (f. 1961). Mag.art. i litteraturvidenskab. Museumsdirektør ved Designmuseum Danmark, København og adjungeret professor ved Syddansk Universitet.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand. Scient. i naturgeografi fra KU, Ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk
 • Steno, Carsten (f. 1951). Selvstændig journalist.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Vestergaard, Jørn (f. 1948). Cand.jur. og lic.jur. Professor emeritus ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Winther, Lars (f. 1968). Cand. scient., ph.d. i geografi. Professor i kulturgeografi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotografer

 • Nørgaard Larsen, Jens (f. 1963). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.
 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Faktatjekkere

 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

Faglig korrektur

 • Dahl, Bjørn Westerbeek (f. 1952). Bibliotekar, museumsinspektør på Nationalmuseet og formand for Selskabet for Københavns Historie.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 31 – BRØNDBY, HVIDOVRE, TÅRNBY, DRAGØR, BORNHOLM

Fageksperter

 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Baunsgaard, Jens (f. 1941). Cand.mag. i samfundsfag, historie og psykologi. Pensioneret lektor fra Silkeborg Amtsgymnasium og Læreruddannelsen Bornholm.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bielefeldt-Jakobsen, Laura (f. 1985). Cand.mag. i kommunikation og kulturstudier og BA i humanistisk informatik. Kulturkonsulent, Brøndby Kommune.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Baagøe, Hans J. (f. 1947). Cand.scient. og lic.scient., ph.d. i biologi (zoologi). Emeriteret lektor og pattedyrskurator ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelancemusikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Damgaard, Peter (f. 1976). Cand.mag. i historie. Kommunearkivar ved Tårnby Stads- og Lokalarkiv.
 • Davidsen, Martin (f. 1985). Journalist. Sportsjournalist og forfatter.
 • Dencker, Jørgen (f. 1951). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Etting, Vivian (f. 1957). Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Harding, Susanne (f. 1954). Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.
 • Hollensen, Lisbeth (f. 1977). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Forstadsmuseet.
 • Høst, Jeppe (f. 1980). Ph.d. og cand.mag. i europæisk etnologi. Senioranalytiker, Oxford Research.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.
 • Jansen, Inger Kjær (f. 1951). Bibliotekar og BA i historie. Fhv. lokalarkivar i Tårnby Kommune.
 • Jensen, Bo (f. 1975). Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.
 • Jensen, Hannelene Toft (f. 1943). Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.
 • Jeppesen, Ole (f. 1964). Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.
 • Jønsson, Jens Henrik (f. 1952). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Kjær, Ulrik (f. 1969). Cand.oceon og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
 • Knudsen, Ann Vibeke (f. 1948). Cand.arch. Fhv. museumsinspektør og museumsleder, Bornholms Museum.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kroon, Aart (f. 1964). Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Niels-Holger (f. 1945). Cand.arch. Selvstændig arkitekt MAA.
 • Licht, Christian de Fine (f. 1951). Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lohfert, Elsebeth (f. 1954). Cand. mag. i historie og filmvidenskab. Chefredaktør, Vinbladet.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canada-studier. Forskningsassistent, ph.d.-stipendiat ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mentz, Søren (f. 1967). Ph.d. i historie. Museumsleder på Museum Amager.
 • Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948). Mag.art. i litteraturvidenskab, cand.mag. i dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Milàn, Jesper (f. 1974). Ph.d. i geologi. Museumsinspektør på Geomuseum Faxe.
 • Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986). Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Lars Kærulf (f. 1950). Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør for Bornholms Kunstmuseum.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Tina Høegh (f. 1961). Cand.mag. i kunsthistorie, tidligere projektansat i Museum Amager og Historisk Arkiv i Dragør.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Olsen, Anja (f. 1971). Cand.mag. i etnologi og MA i Leadership and Innovation in Complex Systems. Museumschef ved Forstadsmuseet.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Karen Margrethe (f. 1944). Cand.mag. i dansk. Lektor emeritus ved Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejlemuseerne.
 • Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Pihl, Anders (f. 1982). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved Bornholms Museum, Rønne.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Rømer, Lars Christian Kofoed (f. 1982). Ph.d. i antropologi og cand.scient.anth. Forretningsansvarlig for Foreningen Folkemødet.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Seehusen, Christina (f. 1974). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og museum studies. Arkæolog og kulturformidler, Bornholm.
 • Seerup, Jakob (f. 1975). Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Bornholms Museum.
 • Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.
 • Sørensen, Henning (f. 1960). Bibliotekar. Arkivar ved Historisk Arkiv for Dragør Kommune.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972). Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Top-Jensen, Morten (f. 1956). Folkeskolelærer. Redaktør, forfatter, fotograf. Ejer af forlaget BugBook Publishing, Bornholm.
 • Vendelbo, Allan (f. 1955). Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945). Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).
 • Wagn, Hélène (f. 1958). Journalist, redaktør og forfatter.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
 • Aagaard, Jes (f. 1963). Cand.scient. i biologi. Naturvejleder ved Naturstyrelsen.
 • Aakjær, Marie Drost (f. 1979). Cand.mag. i europæisk etnologi. Arkivar ved Rødovre Lokalhistorisk Samling, Rødovre Bibliotek.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972). Mag.art. i litteraturvidenskab.

BIND 30 – HØJE-TAASTRUP, ALBERTSLUND, GLOSTRUP, RØDOVRE, ISHØJ, VALLENSBÆK

Fageksperter

Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Berndt, Stine (f. 1975). Cand.mag. i historie. Arkivar ved Byhistorisk Hus i Glostrup.

Bonde, Julie Tvillinggaard (f. 1988). Cand.mag. i kunsthistorie og visuel kultur. Direktør og kurator ved AiR · Art in Reality.

Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance-musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.

Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985). Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Dupont, Michael (f. 1980).Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

Frellsen, Camilla Muldorff (f. 1965). Cand.arch. Museumsinspektør på Kroppedal Museum, Taastrup.

Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Gyalokay, Thomas (f. 1959). Cand.comm. med biologi. Konsulent og naturvejleder ved Institutions- og Skolecenter i Høje-Taastrup Kommune.

Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954). Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.

Høholt, Stine (f. 1972). Ph.d., kunstfaglig chef ved ARKEN Museum for Moderne Kunst. Bestyrelsesmedlem Ny Carlsbergfondet.

Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.

Jensen, Bo (f. 1975). Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943). Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jespersen, Martin (f. 1974). Cand.mag. i historie, MA i War Studies. Museumsleder ved Oplevelsescenter Vestvolden, Rødovre.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Jønsson, Jens Henrik (f. 1952). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Koefoed-Hansen, Sven (f. 1956). Arkitekt MAA. Direktør ved Center for Miljø og Natur, Næstved Kommune.

Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Kroon, Aart (f. 1964). Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Christian (f. 1974). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Licht, Christian de Fine (f. 1951). Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986). Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.

Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Anni Lave (f. 1969). Cand.mag. i visuel kultur. Museumsleder på Heerup Museum, Rødovre.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teaterhistorie. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Skodborg, Lene (f. 1965). Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør Østsjællands Museum, Højerup.

Smed, Mette (f. 1946). Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Sparrevohn, Lotte (f. 1967). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Spatzek, Lars Ljungmann (f. 1964). Bankuddannet og AU i ledelse. Arkivleder ved Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune.

Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter.

Vangsgaard, Tonny (1968‑2018). Cand.scient. i biologi og fhv. leder af Ishøj Naturcenter.

Vendelbo, Allan (f. 1955). Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945). Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Øhlenschlæger, Troels Torp (f. 1969). Cand.mag. i historie. Arkivleder, Kroppedal Museum.

Aakjær, Marie Drost (f. 1979). Cand.mag. i europæisk etnologi. Arkivar ved Rødovre Lokalhistoriske Samling, Rødovre Bibliotek.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk
 • Pedersen, Else-Marie (Mie Luf) (f. 1942). Freelanceredaktør, oversætter og illustrator.

BIND 29 – LYNGBY-TAARBÆK, GENTOFTE, FREDERIKSBERG

Fageksperter

 • Andersen, Lars Lunding (f. 1949). Cand.scient. i biologi. Fhv. administrerende direktør i København Zoo.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Blichfeldt, Stella (f. 1958). Cand.comm. Biolog og naturvejleder ved Naturstyrelsen, Hovedstaden.
 • Bro, Henning (f. 1953). Cand.mag. i historie og samfundsfag. Ph.d. i historie. Stadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance-musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.
 • Christiansen, Caspar (f. 1979). Mag.art. i historie. it-arkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951). Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Damsholt, Tine (f. 1961). Ph.d. i europæisk etnologi. Professor MSO i etnologi ved Københavns Universitet.
 • Etting, Vivian (f. 1957). Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • Fritzbøger, Bo (f. 1958). Dr.phil. Lektor i historie ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hagen, Stein (f. 1951). Arkitekt MAA med speciale i krydsfeltet mellem byplanlægning, historiske bygninger, restaurering og gamle bygningshåndværk. Selvstændig virksomhed siden 1987.
 • Henriksen, Mette (f. 1963). Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, Lyngby-Taarbæk Kommune.
 • Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972). Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.
 • Ibsen, Marius Trane (f. 1947). Cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab (2017). Fhv. kommunaldirektør, kontorchef i Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Pensionist.
 • Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Kjær, Ulla (f. 1958). Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Klintø, Karsten (f. 1949). Cand.hort.arch. Stadsgartner i Frederiksberg Kommune.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Kofod, Else Marie (f. 1951). Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948). Mag. art. i litteraturvidenskab, cand. mag. dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken.
 • Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986). Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med., speciallæge og B.Sc. i filosofi. Professor ved Lanzhou University, China. Fhv. vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler.
 • Morville, Jesper (f. 1954). Mag.art. i historie. Fhv. arkivar på Gentofte Lokalhistoriske Arkiv.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Kasper E. (f. 1970). Journalist og forlagsredaktør.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Ottesen, Laila (f. 1954). Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Center for Dialektforskning/Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Lars Schreiber (f. 1976). Cand.mag. i historie. Vicestadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.
 • Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.
 • Pohl, Eva (f. 1954). Cand.mag., ph.d., forfatter og kulturskribent ved Berlingske.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Schwartz, Charlotte Præstegaard (f. 1970). Mag.art. og ph.d. i kunsthistorie. Leder/kurator i Astrid Noacks Atelier, København.
 • Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.
 • Skjøt-Pedersen, Lise (f. 1955). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.
 • Skodborg, Lene (f. 1965). Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør v. Østsjællands Museum, Højerup.
 • Skou, Kaare R. (f. 1947). Journalist, forfatter. Fhv. politisk redaktør ved TV 2/Danmark.
 • Smed, Mette (f. 1946). Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.
 • Søndergaard, Sidsel Maria (f. 1967). Mag.art. i kunsthistorie. Direktør for Øregaard Museum, Hellerup.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter
 • Thun, Ole (f. 1948). Cand.arch., arkitekt MAA. Arkitekt og planlægger i Gentofte Kommune.
 • Vendelbo, Allan (f. 1955). Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945). Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus. Pensionist.
 • Vikstrøm, Thomas (f. 1959). Ph.d. i økologisk botanik. Biolog og geograf. Projektleder i Dansk Ornitologisk Forening og naturkonsulent i Amphi Consult.
 • Wagn, Hélène (f. 1958). Journalist, redaktør og forfatter.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Olsen, Gitte Hou (f. 1963). Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

BIND 28 – EGEDAL, FURESØ, BALLERUP, HERLEV, GLADSAXE

Fageksperter

 • Andersen, Lars Lisgart (f. 1984). Cand.mag. i historie. Lektor på Det frie Gymnasium, København.
 • Andersen, Lise (f. 1955). Mag.art. i historie og dansk.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Bach, Anne-Marie (f. 1964). Data Management-rådgiver ved Aarhus Universitet samt Training Manager ved NordForsk, Oslo.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.
 • Birkbak, Bjarne (f. 1955). Cand.phil. i historie. Arkivar ved Furesø Museer.
 • Bitsch, Mona (f. 1949). Specialist ved Ballerup Stadsarkiv.
 • Brock, Jeppe Laursen (f. 1985). Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.
 • Burchardt, Jørgen (f. 1946). Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelancemusikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Etting, Vivian (f. 1957). Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.
 • Frellsen, Camilla Muldorff (f. 1965). Cand.arch. Museumsinspektør på Kroppedal Museum, Taastrup.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • Gammeltoft, Peder (f. 1971). Ph.d. Faglig leder for Språksamlingane, Universitetet i Bergen, Norge.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hald, Anna Bodil (f. 1946). Cand.scient. i botanisk økologi. Lic.scient. fra KVL. Seniorforsker hos DMU, nu naturkonsulent i eget firma Natur & Landbrug ApS.
 • Hertel, Ebbe (f. 1941). Tandlæge. Bachelor i kunsthistorie. Pensionist.
 • Hjort, Annegitte (f. 1959). Arkitekt MAA, byplanarkitekt i Ballerup Kommune.
 • Ibsen, Marius Trane (f. 1947). Cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Fhv. kommunaldirektør, kontorchef i Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Pensionist.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Mette (f. 1971). Cand.mag. i historie og pædagogik. Museumsleder, Ballerup Museum.
 • Jensen, Ole Lass (f. 1955). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.
 • Jønsson, Jens Henrik (f. 1952). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Kjær-Hansen, Rolf (f. 1964). Mag.art. i arkæologi. Arkiv- og museumsleder ved Egedal Arkiver og Museum, Egedal Kommune.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders. Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lustrup, Finn (f. 1951). Bioanalytiker og Blood Manager ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Transfusionscentret Næstved Sygehus.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Information Manager hos Banedanmark.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med., speciallæge og BSc i filosofi. Professor ved Lanzhou University, Kina. Fhv. vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler.
 • Molin, Eva (f. 1967). Bibliotekar ansat ved Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk Afdeling siden 1994.
 • Monfared, Darius (f. 1973). Cand.mag. i historie og europastudier. Arkivleder ved Herlev Kommunes Lokalarkiv og Kroppedal Museum.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Nørøxe, Kim Schou (f. 1980). Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Ballerup Stadsarkiv.
 • Olsen, Gitte Hou (f. 1963). Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Olsson, Henning (f. 1951). Journalist. Fhv. politisk redaktør ved DR. Pensionist.
 • Ottesen, Laila Susanne (f. 1954). Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pallesen, Susan (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Kroppedal Museum.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Center for Dialektforskning/Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Forfatter.
 • Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.
 • Pichard, Claus Erik (f. 1952). Cand.arch. Byplanarkitekt MAA i Ballerup Kommune.
 • Pohl, Eva (f. 1954). Cand.mag., ph.d. Forfatter, kritiker og kurator.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Skodborg, Lene (f. 1965). Mag.art. europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Høje-Taastrup Kommune og rådgiver.
 • Smed, Mette (f. 1946). Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.
 • Sparrevohn, Lotte (f. 1967). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Tv-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.
 • Thomsen, Signe (f. 1948). Cand.mag. i historie og religion. Fhv. vicerektor ved Marie Kruses Skole, Farum. Bestyrelsesformand for Furesø Museer.
 • Vendelbo, Allan (f. 1955). Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.
 • Wendelboe, Mathilde (f. 1991). Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
 • Øllgaard, Poul Michael (f. 1954). Forstkandidat. Projektleder og natursagsbehandler i Egedal Kommune.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Faktatjekkere

 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Olsen, Gitte Hou (f. 1963). Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

BIND 27 – FREDERIKSSUND, HILLERØD, ALLERØD, HØRSHOLM, RUDERSDAL

Fageksperter

 • Adriansen, Inge (1944-2017). Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Fhv. museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Fhv. adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Burchardt, Jørgen (f. 1946). Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.
 • Baagøe, Jette (f. 1946). Lic.scient. i botanik, fhv. direktør for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.
 • Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950). Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.
 • Christensen, Svend (f. 1960). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Rudersdal Museer, leder af Mothsgården i Søllerød.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985). Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Etting, Vivian (f. 1957). Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Gurlev, Anne Birgitte (f. 1959). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Rudersdal Museer, leder af Vedbækfundene.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Harding, Susanne (f. 1954). Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.
 • Hein, Lisbet Ellen (f. 1952). Cand.mag. i historie og dansk. Fhv. museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Hørsholm.
 • Ibsen, Marius (f. 1947). Cand.scient.pol., ph.d., fhv. kommunaldirektør.
 • Imer, Lisbeth M. (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Bea Fonnesbech (f. 1977). Cand.mag. i kunsthistorie. Arkitektur-, kunst- og kulturformidler.
 • Jensen, Hannelene Toft (f. 1943). Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.
 • Jensen, Hans Jørgen Winther (f. 1951). Ph.d. i historie. Museumsinspektør og arkivleder ved Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv.
 • Jensen, Karen Elsebeth (f. 1982). Cand.mag. i kunsthistorie. Kulturformidler og udstillingsleder ved Hillerød Bibliotekerne, Hillerød.
 • Jensen, Ole Lass (f. 1955). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.
 • Johansen, Bo Thyge (f. 1955). Biolog og Ornitolog, Dansk Ornitologisk Forening.
 • Juhl, Karin (f. 1961). Socialrådgiver og Diplom i Kunst og Kulturledelse. Udviklingskonsulent.
 • Jørgensen, Anne-Marie (f. 1960). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Kjær, Ulla (f. 1958). Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Klahn, Ida Rosenstand (f. 1977). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Museum Nordsjælland.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Koefoed-Hansen, Sven (f. 1956). Arkitekt MAA. Direktør ved Center for Miljø og Natur, Næstved Kommune.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948). Mag.art. i litteraturvidenskab, cand.mag. i dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Fuld mægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Møller, Peter Friis (f. 1957). Cand.silv. Ansat ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og selvstændig konsulent (skov- og naturrådgivning).
 • Nielsen, Anette (f. 1967). Cand.mag. i antropologi. Centerleder, Frivilligcenter Hillerød.
 • Nielsen, Kasper E. (f. 1970). Journalist og forlagsredaktør.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Olsen, Gitte Hou (f. 1963). Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.
 • Pinholt, Naomi Hainau (f. 1969). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved ROMU, Frederikssund.
 • Post, Ole Høeg (f. 1942). Zool.mus. Zoologisk konservator. Frivillig, medstarter af LAFAK.
 • Rasmussen, Christine Waage (f. 1970). Cand.hort.arch., Ph.d., landskabsarkitekt og projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, Folkekirken.
 • Rasmussen, Poul (f. 1945). Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole. Planchef i Allerød Kommune indtil 2016.
 • Ravn, Morten (f. 1975). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teaterhistorie. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Skovholm, Birthe (f. 1954). Cand.mag. i historie. Arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune.
 • Smed, Mette (f. 1946). Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.
 • Søeborg, Flemming (f. 1954). BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.
 • Sørensen, Palle Østergaard (f. 1957). Mag.art. i forhistorisk arkæologi og historie. Museumsinspektør ved ROMU, Frederikssund.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Stilling, Niels Peter (f. 1953). Cand.phil. i historie, ph.d. Fhv. museumsinspektør ved Rudersdal Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.
 • Thygesen, Katrine (f. 1975). Mag.art. i kunsthistorie. Kunstkonsulent i Rudersdal Kommune.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945). Fhv. praktiserende landinspektør.
 • Voss, Jon (f. 1972). Cand.mag. i historie. Museumsleder, Rudersdal Museer.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
 • Aagaard, Troels (f. 1956). Dr.scient., ph.d. i naturgeografi og geomorfologi. Lektor MSK, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Aarsle, Esben (f. 1976). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Afdelingsleder for arkæologi, Museum Nordsjælland.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Faktatjekkere

 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik.
 • Olsen, Gitte Hou (f. 1963). Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Studentermedhjælpere

 • Lærke Termøhlen Mikkelsen. Stud.mag. i historie
 • Kristina Pedersen. Stud.scient.pol.

BIND 26 – HALSNÆS, GRIBSKOV, HELSINGØR, FREDENSBORG

Fageksperter

 • Adriansen, Inge (1944‑2017). Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Forhenværende adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.
 • Andersen, Lene Vinther (f. 1977). Cand.mag. i historie og dansk. Arkivar ved Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Andersen, Lise (f. 1955). Mag.art. i historie og dansk.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Arnedal, Poul (f. 1947). Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.
 • Bach, Marie (f. 1952). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Industrimuseet Frederiks Værk.
 • Bechman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc. ved Arkitektskolen Aarhus.
 • Bendtsen, Dorthe (f. 1968). Arkitekt MAA, journalist DJ og BA i kunsthistorie. Indehaver af firmaet Racconto, Arkitektur og formidling, København.
 • Brendstrup, Helle Nanny (f. 1965). Mag.art. i kunsthistorie, projektkonsulent i Gribskov Kommune.
 • Burchardt, Jørgen (f. 1946). Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dupont, Michael (f. 1980). Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.
 • El Baz, Revka Winther (f. 1980). Cand.mag. i litteraturvidenskab. Selvstændig oversætter og forlagsredaktør.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Erichsen, John (f. 1942). Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Ejer af HISTORIMUS, tidligere chef for Københavns Bymuseum og Nationalmuseets afdeling for nyere tid.
 • Etting, Vivian (f. 1957). Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.
 • Forchhammer, Rikke (f. 1957). Cand. phil. i musikvidenskab fra Københavns Universitet. Forstander på Krogerup Højskole.
 • Frandsen, Søren (f. 1946). Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Gilleleje Afdeling.
 • Friberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Grønnegaard, Tim (f. 1965). Cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Museum Nordsjælland.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Harding, Susanne (f. 1954). Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Tidligere lektor ved Københavns Universitet.
 • Hein, Niels (f. 1984). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museerne Helsingør.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Hannelene Toft (f. 1943). Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.
 • Jensen, Ole Lass (f. 1955). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.
 • Jensen, Søren la Cour (f. 1972). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Industrimuseet Frederiks Værk og daglig leder af Knud Rasmussens Hus og Arkiv, Halsnæs Kommune.
 • Jørgensen, Astrid Binderup (f. 1980). Cand.scient.soc. Planlægger i Høje-Taastrup Kommune.
 • Jørgensen, Jens Riis (f. 1954). Cand. arch. Bygningsarkæolog, bygningshistoriker, arkitekt MAA ved Helsingør Kommune.
 • Kjær, Ulla (f. 1958). Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (1953). Ph.d i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Klahn, Ida Rosenstand (f. 1977). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Museum Nordsjælland.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr. scient. i geomorfologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Christian (f. 1974). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Madsen, Lars Bjørn (f. 1951). Bifag i forhistorisk arkæologi, cand. arch. i nordisk arkitekturhistorie. Museumsinspektør ved Museerne Helsingør.
 • Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948). Mag.art. i litteraturvidenskab, cand.mag. i dansk og oldtidskundskab. Tidligere lektor i gymnasieskolen nuværende kritiker ved Politiken.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Misfeldt, Mai (f. 1965). Cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Anmelder ved Kristeligt Dagblad.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet
 • Møller, Peter Friis (f. 1957). Cand.silv. Ansat ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og selvstændig konsulent (skov- og naturrådgivning).
 • Nielsen, Kasper E. (f. 1970). Journalist og forlagsredaktør.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Niels Jul (f. 1963). Ph.d. i europæisk etnologi. Lektor i etnologi ved Københavns Universitet.
 • Nørr, Erik (f. 1944). Dr.phil. Historiker, seniorforsker, tidligere arkivar ved Landsarkivet for Sjælland.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Olsen, Gitte Hou (f. 1963). Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Kenno Viggo (f. 1951). Cand.phil. i historie. Museumschef ved Helsingør Kommunes Museer (1985‑2011). Skribent af lokalhistoriske bøger (1978-).
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Odense Bys Museer.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.
 • Rasmussen, Christine Waage (f. 1970). Cand.hort.arch., ph.d., landskabsarkitekt og projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Rasmussen, Frank Allan (f. 1951). Cand.phil. i historie. Museumsleder ved Industrimuseet Frederiks Værk. Halsnæs Kommune.
 • Ravn, Morten (f. 1975). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teaterhistorie. Tidligere leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.
 • Schifter, Lise Lindhardt-Lauterbach (f. 1984). Cand.mag. i historie. Arkivar ved Fredensborg Arkiverne, Fredensborg Kommune.
 • Smed, Mette (f. 1946). Mag.art. i kunsthistorie. Tidligere ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.
 • Sonne, Pernille (f. 1970). Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Gribskov Arkiv, Gribskov Kommune
 • Suderbo, Anne Dorthe (f. 1957). Cand.mag. i historie. Museumskonsulent.
 • Søeborg, Flemming (f. 1954). BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Thage, Tove (f. 1950). Mag.art. og cand.mag. Tidligere museumsinspektør. Seniorforsker og forfatter.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.
 • Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972). Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945). Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).
 • Wagn, Hélène (f. 1958). Journalist, redaktør og forfatter.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
 • Aagaard, Troels (f. 1956). Dr.scient, ph.d. i naturgeografi og geomorfologi. Lektor MSK, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Aarsleff, Esben (f. 1976). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Afdelingsleder for arkæologi, Museum Nordsjælland.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Faktatjekkere

 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik.
 • Olsen, Gitte Hou (f. 1963). Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør.

Studentermedhjælpere

 • Lærke Termøhlen Mikkelsen. Stud.mag. i historie
 • Kristina Pedersen. Stud.scient.pol.
 • Henning Henau Teglbjærg. Stud.mag. i historie

BIND 25 – VORDINGBORG, LOLLAND, GULDBORGSUND

Fageksperter

 • Andersen, Lene Bagge (f. 1989). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved Museum Silkeborg.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

 • Bak-Hansen, Mogens (f. 1964). Ph.d. i historie. Kontorfuldmægtig ved Retten i Nykøbing Falster.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervsph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Bro, Henning (f. 1953). Cand.mag. i historie og samfundsfag, ph.d. i historie. Stadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.
 • Bruun, Mette Bielefeldt (f. 1970). Cand.mag. i kunsthistorie. Bielefeldt Art & Design.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Berit (f. 1968). Cand.mag. i historie og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør for nyere tid på Museum Sydøstdanmark og leder af Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv.
 • Christensen, Jonas (f. 1973). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark, Vordingborg.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. og cand.mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Egelund, Jannik (f. 1981). Cand.scient.soc. Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.
 • Fiedler, Klara (f. 1986). Cand.mag. i marinarkæologi. Museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.
 • Frederiksen, Trine Bring (f. 1991). Cand.merc.kom. fra CBS. Foreningsrådgiver ved Guldborgsund Kommune.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Holm, Nanna (f. 1981). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. Museumsinspektør og faglig ansvarlig på Danmarks Borgcenter og Møn Museum.
 • Horup, Carsten (f. 1976). Cand.scient. i landskabsforvaltning. Projektleder, natur, ved Lolland Kommune.
 • Højsted, Matilde (f. 1993). Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Customer Relations Coordinator ved Retriever.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Anna-Elisabeth (f. 1958). Mag.art., cand.mag. og merk.d. Souschef ved Museum Lolland Falster.
 • Jensen, Henrik Gade (f. 1959). Mag.art. i filosofi og § 2-sognepræst i Rudbjerg Pastorat i Lolland-Falsters Stift.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johansen, Morten (f. 1966). BA i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krohn, Bjørn Ohlendorff (f. 1975). Cand.theol. Sognepræst ved Lindeskovkirken i Nykøbing F.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lauritsen, Leif Plith (f. 1966). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Driftschef og leder af bygningsbevaringsafdelingen ved Museum Lolland-Falster.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Fhv. ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Uffe Bjarne (f. 1953). Lærer og naturvejleder. Selvstændig naturvejleder.
 • Olesen, Mogens Nørgaard (f. 1948). Cand.scient. i matematik, fysik og astronomi. Lektor og fagbogsforfatter.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Anita (f. 1968). Cand.scient. i biologi. Chefkonsulent og projektleder ved Guldborgsund Kommune.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Karen Margrethe (f. 1944). Cand.mag. i dansk. Lektor emeritus ved Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Kristoffer Buck (f. 1976). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i PlanScape.
 • Pfeffer, Heidi (f. 1968). Cand.mag. i folkloristik og master i informationsforvaltning og recordsmanagement. Stadsarkivar i Lolland Kommune ved Lolland Stadsarkiv.
 • Qvist, Katha (f. 1974). Cand.mag. i etnologi. Kulturkonsulent i Guldborgsund Kommune.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Ravn, Morten (f. 1975). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Schollain, Rosa Philippine (f. 1973). Cand.arch. Byplanarkitekt. Projektleder i Vordingborg Kommune.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Surlyk, Finn (f. 1943). Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk
 • Søsted, Kasper Høhling (f. 1971). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Lolland-Falster.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972). Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studier. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Wetterholm, Fleur Pihlkjær (f. 1966). Cand.mag. i kunsthistorie. Kurator og kunstformidler ved Fuglsang Kunstmuseum.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Dal, Hanne (f. 1959). Fhv. redaktionschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Mortensen, Anni Renner (f. 1965). Faktatjekker, bibliotekar DB.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 24 – SORØ, RINGSTED, KØGE, FAXE, STEVNS

Fageksperter

 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Borake, Trine Louise (f. 1970). Mag.art., ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Jonas (f. 1973). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark, Vordingborg.
 • Christensen, Kirsten (f. 1956). Cand.mag. i forhistorisk og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland, Holbæk.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. og cand.mag. i geografi og dansk.
 • Christiansen, Inge (f. 1966). Cand.mag. i etnologi og historie. Gæsteforsker.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Egelund, Jannik (f. 1981). Cand.scient.soc. Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Elvekjær, Rasmus Brix (f. 1980). Cand.scient. i biologi. Biolog og naturvejleder ved Stevns Kommune/Stevns Naturcenter.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Feilberg, Jon (f. 1944). Lic.scient. i biologi. Pensionist.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Grasberger, Allan (f. 1973). Journalist. Kommunikationskonsulent i Faxe Kommune.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Hansen, Jan Ahlehoff (f. 1951). Cand.pæd. i geografi/naturvejleder. Naturskoleleder ved Natur- og Miljøskolen, Køge.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johansen, Johannes Christian (f. 1953). Journalist. Fhv. kommunikations- og it chef, Folketinget. Fhv. redaktør, Polinfo. Formand for Fritidshusejernes Landsforening.
 • Kjærgård, Annemette (f. 1961). BA i forhistorisk arkæologi og middelalder- og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kruse, Michael Løvendal (f. 1960). Cand.scient. i naturgeografi. Naturkonsulent og formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lægring, Kasper (f. 1980). Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.
 • Magnussen, Line Strandholm (f. 1970). Cand.scient. og ph.d. Biolog og projektleder i Sorø Kommune.
 • Matzon, Ea Stevns (f. 1955). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Fhv. formidlingschef ved Museum Vestsjælland.
 • Meyhoff, Thomas (f. 1970). Cand.comm. Teamleder, Kommunikation i Stevns Kommune, Politik & Borger.
 • Milàn, Jesper (f. 1974). Ph.d. i geologi. Museumsinspektør på Geomuseum Faxe.
 • Mogensen, Jørgen (f. 1948). Læreruddannet. Forfatter til lokalhistoriske bøger. Arkivleder ved Lokalarkivet i Dianalund.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Månsson, Anette Krag (f. 1971). Cand.mag. i historie og kommunikation. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Olesen, Marianne Marott (f. 1956). Kontoruddannet. Administrativ medarbejder ved Ringsted Kommune.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Pavón, Martin (f. 1966). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. AC-medarbejder ved Museum Vestsjælland.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Kristoffer Buck (f. 1976). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i PlanScape.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Poulsen, Bjørn (f. 1955). Professor, dr.phil. ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Ravn, Morten (f. 1975). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
 • Roos, Rikke Elise (f. 1979). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Sabroe, Charlotte (f. 1951). Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Sorø Kunstmuseum.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Schultz, Maja Kildetoft (f. 1976). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kulturarvsenheden, Museum Sydøstdanmark.
 • Sjølund, Annette (f. 1966). Student i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Billedkunstner.
 • Skodborg, Lene (f. 1965). Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør Østsjællands Museum, Højerup.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Sørensen, Hugo Hvid (f. 1959). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972). Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Torm, Helge (f. 1946). Cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. museumsinspektør ved Sorø Amts Museum (nu Sorø Museum).
 • Ulriksen, Jens (f. 1962). Ph.d. og mag.art. i forhistorisk arkæologi. Forskningsleder ved Museum Sydøstdanmark, Vordingborg.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957. )Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Villumsen, Louise H.H. (f. 1982). Biolog. Naturvejleder ved Faxe Kommune.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Wetterholm, Fleur Pihlkjær (f. 1966). Cand.mag. i kunsthistorie. Kurator og kunstformidler ved Fuglsang Kunstmuseum.
 • Zacarés, Yasmina Liv (f. 1975). Leder af fritidsområdet ved Stevns Kommune.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
 • Ålsbøl, Helle (f. 1972). Cand.mag. i etnologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Fotograf

 • Larsen, Jens Nørgaard (f. 1963). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Dal, Hanne (f. 1959). Fhv. redaktionschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Mortensen, Anni Renner (f. 1965). Faktatjekker, bibliotekar DB.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 23 – SLAGELSE, NÆSTVED

Fageksperter

 • Andersen, Mie (f. 1965). Cand.mag. i historie. Stadsarkivar i Næstved Kommune.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendtsen, Lasse Jonas (f. 1979). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Borake, Trine Louise (f. 1970). Mag.art., ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Kirsten (f. 1956). Cand.mag. i forhistorisk og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland, Holbæk.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. og cand.mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dencker, Jørgen (f. 1951). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektørved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Grønnegaard, Margit Bak (f. 1988). PBA i fysioterapi og cand.scient. i idræt og sundhed. Fritids- og foreningskonsulent ved Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Palle Birk (f. 1949). Cand.mag. i middelalderarkæologi og nordisk arkæologi. Fhv. leder/direktør for Næstved Museum. Pensioneret.
 • Hansen, Vibeke Kelding (f. 1986). Cand.mag. i kunsthistorie. Kurator på Kunsthal Rønnebæksholm.
 • Højsted, Matilde (f. 1993). Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Customer Relations Coordinator ved Retriever.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krogh, Michael (f. 1965). Cand.agro. og MSc. Specialkonsulent ved Næstved Kommune.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Kølmel, Sofia Mulla (f. 1976). Biolog. Naturmedarbejder og projektleder ved Næstved Kommune.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lægring, Kasper (f. 1980). Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.
 • Marcher, Michael Skovgaard (f. 1965). Cand.scient. i biologi. Biolog ved Slagelse Kommune.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Lise Seisbøll (f. 1958). Mag.art. i kunsthistorie. Freelanceforfatter.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Arkivar i Vordingborg Kommune.
 • Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987). Ph.d. i historie. Konsulent.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Munk-Nielsen, Karen Sivebæk (f. 1968). Cand.mag. i historie. Overinspektør på Museum Vestsjælland.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olesen, Mogens Nørgaard (f. 1948). Cand.scient. i matematik, fysik og astronomi. Lektor og fagbogsforfatter.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Outzen, Susanne (f. 1977). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark.
 • Pavón, Martin (f. 1966). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. AC-medarbejder i Museum Vestsjælland.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Kristoffer Buck (f. 1976). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Sloth, Pernille Rohde (f. 1976). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Udgravningsleder ved Museum Sydøstdanmark.
 • Stjernqvist, Kasper Wurr (f. 1980). Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark, Næstved.
 • Sørensen, Hugo Hvid (f. 1959). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologived Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (1945-2020). Landinspektør. Fhv. praktiserende landinspektør i Aarhus.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Fotograf

 • Larsen, Jens Nørgaard (f. 1963). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Dal, Hanne (f. 1959). Fhv. redaktionschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 22 – ROSKILDE, LEJRE, GREVE, SOLRØD

Fageksperter

 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Bonde, Line Melballe (f. 1985). Cand.mag. i kunsthistorie. Kirkekonsulent og bygningsredaktør ved bogværket Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Egholk, Kirsten (f. 1970). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Fuglø, Isabella No’omi (f. 1990). Cand.mag. i kultur og formidling. Museumsinspektør ved Lejre Museum, ROMU.
 • Gottfredsen, Bent (f. 1941). Farmakonom. Tidl. højskolelærer, lokalhistoriker og forfatter. Pensionist.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Groth, Niels Boje (f. 1946). Civilingeniør, cand.polyt. et art. i kultursociologi. Seniorforsker emeritus ved Københavns Universitet.
 • Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972). Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Harding, Susanne (f. 1954). Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Tidligere lektor ved Københavns Universitet.
 • Høj, Mette (f. 1952). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi som hhv. hoved- og bifag. Overinspektør ved ROMU.
 • Højsted, Matilde (f. 1993). Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Customer Relations Coordinator ved Retriever.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Karin Blendstrup (f. 1962). Cand.scient. i biologi. Biolog ved Greve Kommune
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Kastholm, Ole Thirup (f. 1975). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Roskilde Museum.
 • Knudsen, Karen (f. 1957). Miljøtekniker. Miljøtekniker ved Greve Kommune.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Koefoed, Tommy (f. 1973). Civilingeniør. Projektleder, civilingeniør ved Greve Kommune.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kroon, Aart (f. 1964). Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Langkilde, Jesper (f. 1973). Cand.mag. i arkæologi og historie. Museumsinspektør ved Roskilde Museum.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lægring, Kasper (f. 1980). Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.
 • Madsen, Mette (f. 1972). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark.
 • Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987). Ph.d. i historie. Konsulent.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Mortensen, Tobias (f. 1984). Cand.mag. i historie. Koordinator for Arkiv og Frivillighed ved Lejre Bibliotek & Arkiv.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Julie (f. 1984). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museumsorganisationen ROMU.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Oslev, Bent (f. 1947). Cand.arch. Fhv. byplanarkitekt i Roskilde Kommune. Projektudvikler og medforfatter på Miljøministeriets første Kommuneatlasser over Bevaringsværdier i byer og bygninger (1990-92).
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Kristoffer Buck (f. 1976). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Petersen, Mogens (f. 1947). Mag. scient. soc. Pensionist. Tidl. ansat i Vestsjællands Amt, Roskilde Amt og Region Sjælland.
 • Ravn, Morten (f. 1975). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
 • Reyes, Marco De Los (f. 1969). Journalist. Redaktør ved Danmarks Radio.
 • Rosenhegn, Birgitte Louise Peiter (f. 1986). Cand.mag. i historie og kommunikation.
 • Rosenørn, Rasmus (f. 1977). Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved RAGNAROCK (ROMU), Roskilde.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Schütze, Laura Maria (f. 1979). Cand.mag., ph.d. i religionssociologi og museumsstudier. Museumsinspektør ved Museumskoncernen ROMU, Roskilde.
 • Stage, Mikkel Hansen (f. 1982). Cand.mag. i historie. Arkivar ved Greve Kommunearkiv, Greve Museum.
 • Stenak, Morten (f. 1971). Cand.scient. i kulturgeografi og ph.d. i historie. Chefkonsulent ved Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Søndergaard, Mathias (f. 1976). Cand.mag. i historie. Udgravningsleder ved Museum Sydøstdanmark.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Tønnesen, Eva (f. 1945). Cand.mag. i historie og dansk og folkebibliotekar. Fhv. leder af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv og stadsarkivar i Roskilde Kommune.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Vincents, Morten (f. 1960). Cand.scient. i biologi. Biolog i Roskilde Kommune.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Dal, Hanne (f. 1959). Tidl. redaktionschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 21 – ODSHERRED, HOLBÆK, KALUNDBORG

Fageksperter

 • Andersen, Arne Hedegaard (f. 1953). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Andersen, Ivan Normann (f. 1958). Cand.phil. i historie. Blomsterbud.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Blumensaadt, Peter (f. 1951). Etnolog. Statsarkivar ved Holbæk Bibliotek/Holbæk Stadsarkiv.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Borake, Trine Louise (f. 1970). Mag.art., ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Bouchet, Julie Kirstine Linderoth (f. 1982). Cand.mag. i kommunikation. Leder af Observatoriet i Brorfelde, Holbæk.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Kirsten (f. 1956). Cand.mag. i forhistorisk og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. og cand.mag. i geografi og dansk.
 • Christiansen, Hans Guldager (f. 1948). Cand.scient. i biologi. Lektor ved Kalundborg Gymnasium til 2008.
 • Claudi-Hansen, Lone (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Museum Vestsjælland.
 • Clausen, Carsten (f. 1946). Planteskole- og anlægsgartner. Pensioneret.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Erhardi, Hans Henrik (f. 1964). Skovfoged og naturfotograf. Selvstændig.
 • Fiedler, Klara (f. 1986). Cand.mag. i marinarkæologi. Museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Floris, Lene (f. 1957). Mag.art. i europæisk etnologi og master of public governance (MPG). Forfatter og rådgiver, fhv. museumsdirektør.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hartmann, Niels (f. 1953). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Hansen, Jakob Walløe (f. 1977). Cand.scient. i geologi. Formidlings- og undervisningsleder i UNESCO Global Geopark Odsherred.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hjorth-Jørgensen, Anders (f. 1948). Bibliotekar DB. Redaktør og forfatter hos Forlaget desAHJn.
 • Holm, Lise (f. 1955). Mag.art. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Højsted, Matilde (f. 1993). Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Customer Relations Coordinator ved Retriever.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johansen, Thomas Egeberg Lund (f. 1983). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Knudsen, Jesper Sejdner (f. 1951). Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør på Museum Vestsjælland.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Bitten (f. 1981). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Forstadsmuseet, Hvidovre og Brøndby.
 • Larsen, Christian (f. 1972). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lohfert, Elsebeth (f. 1954). Cand.mag. i historie og filmvidenskab. Chefredaktør på Vinbladet.
 • Lolle, Elisabeth (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lægring, Kasper (f. 1980). Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.
 • Madsen, Inge-Lis G. N. (f. 1953). Bibliotekar. Arkivar ved Tølløse og Jyderup Lokalarkiv, Holbæk Bibliotekerne.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Munk-Nielsen, Karen Sivebæk (f. 1968). Cand.mag. i historie. Overinspektør på Museum Vestsjælland.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Olsen, Palle Bruun (f. 1959). Uddannet i Kalundborg Kommunes administration. Daglig leder af sikkerhedsarbejdet. Arbejder i HR & Personale på rådhuset i Kalundborg.
 • Pavón, Martin (f. 1966). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. AC-medarbejder ved Museum Vestsjælland.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Ravn, Morten (f. 1975). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
 • Roos, Rikke Elise (f. 1979). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Sørensen, Kurt (f. 1938). Bibliotekar, forfatter, kulturhistoriker. Fhv. overbibliotekar og arkivleder i Odsherred.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972). Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Reimers, Nana (f. 1966). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Dal, Hanne (f. 1959). Tidl. redaktionschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 20 – FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ

Fageksperter

 • Andersen, Peter Thor (f. 1975). Cand.mag. i historie og statskundskab, Københavns Universitet. Museumsdirektør ved Øhavsmuseet Faaborg.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d. stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi og ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Bohr, Sigurd Arve Baslund (f. 1987). Cand.mag. i arkæologi og marinarkæologi.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.scient. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Damgaard, Peter (f. 1976). Cand.mag. i historie. Kommunearkivar ved Tårnby Stads- og Lokalarkiv.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Dragsbo, Peter (f. 1948). Mag.art. i europæisk etnologi. Fagforfatter, fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Flügge, Lone (f. 1963). Cand.mag. i litteratur- og kunsthistorie. Kulturmedarbejder ved Ærø Kommune.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.
 • Frellesvig, Eva (f. 1970). Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Museumsinspektør ved Faaborg Museum, Faaborg.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Furdal, Kim (f. 1959). Ph.d. Museumsleder på Ærø Museum.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Peer Henrik (f. 1972). Ph.d. i historie. Museumsinspektør og leder på Langelands Museum.
 • Hansen, Theis Bavnhøj (f. 1973). Cand.scient. i idræt og samfundsfag. Teamleder Fritid ved Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Havsteen-Mikkelsen, Mette Eriksen (f. 1956). Etnolog, mag.art. Fhv. leder af Ærø Museum og Vartov-arkivet i København.
 • Hedegaard, Esben (f. 1957). Cand.phil. i historie. Museumschef ved Svendborg Museum.
 • Heide, Poul Baltzer (f. 1982). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Øhavsmuseet, Faaborg.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Iben Friis (f. 1957). Freelance DJH-uddannet journalist med speciale i kultur, kunsthistoriske studier ved AU.
 • Jeppesen, Ole (f. 1964). Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Kjær, Ulrik (f. 1969). Cand.oceon. og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
 • Knudsen, Allan Dørup (f. 1980). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Svendborg Museum.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Sigurd Bruun (f. 1993). BA i geografi og geoinformatik på Københavns Universitet. Kandidatstuderende i Nature Management på Københavns Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kromann, Erik Boye (f. 1946). Sømand og lærer. Fhv. museumsleder ved Marstal Søfartsmuseum.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Christian (f. 1972). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Larsen, Nicolai Garhøj (f. 1975). Cand.it. Museumsinspektør, Øhavsmuseet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lund-Jacobsen, Tissel (f. 1980). Cand.mag. i historie og russisk. Museumsinspektør ved Øhavsmuseet, Faaborg.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Arkivar i Vordingborg Kommune.
 • Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987). Ph.d. i historie. Konsulent.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Knud (f. 1936). Bygningskonstruktør. Fhv. teknisk chef i tidl. Marstal Kommune. Pensionist og Turistguide.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Palm, Mogens V.P. (f. 1963). Cand.mag. i filosofi og kunsthistorie. Leder af SAK Kunstbygning, Svendborg.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Karen Margrethe (f. 1944). Cand.mag. i dansk. Lektor emeritus ved Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rattenborg, Nis (f. 1955). Skibstømrer og jordbrugsteknolog. Ornitolog.
 • Ravn, Helle (f. 1946). Mag.art i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør.
 • Rosenberg, Anne Garhøj (f. 1976). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Leder Kulturarv, Bygningsdrift og Administration, Øhavsmuseet.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Per Orla (f. 1952). Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Fhv. afdelingsleder og museumsinspektør ved Svendborg Museum.
 • Uldum, Otto Christian (f. 1968). Cand.mag. i forhistorisk og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Vinther, Erik (f. 1953). Biolog. Fhv. biolog ved Miljøstyrelsen Fyn.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Wolsgård, Else (f. 1947). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivleder på Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Fotograf

 • Nørgaard Larsen, Jens (f. 1963). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Dal, Hanne (f. 1959). Tidl. redaktionschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947)Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 19 – ODENSE

Fageksperter

 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d. stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi og ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Burkard, Lene (f. 1945). Cand.mag. i kunsthistorie og engelsk. Tidl. museumsinspektør ved Kunsthallen Brandts, Odense. Ekstern lektor i kunsthistorie ved Det Fynske Kunstakademi, Odense.
 • Christensen, Jakob Tue (f. 1960). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Græsholm, Niels (f. 1958). Musikpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, korpædagogisk diplom fra Musikhögskolan i Göteborg og Master of Public Governance fra CBS. Studielektor i musik og musikskolekonsulent i Slot- og Kultursstyrelsen.
 • Hansen, Jesper (f. 1974). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi, ph.d. fra Syddansk Universitet. Overinspektør og leder af Arkæologi ved Odense Bys Museer.
 • Henriksen, Mogens Bo (f. 1966). Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972). Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.
 • Haase, Kirstine (f. 1979). Ph.d., cand.mag. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Jan Bo (f. 1958). Cand.arch., arkitekt MAA. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Jeppesen, Ole (f. 1964). Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Kjær, Ulla (f. 1958). Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Kjær, Ulrik (f. 1969). Cand.oceon. og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987). Ph.d. i historie. Konsulent.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Myrtue, Anders Skriver (f. 1955). Cand.mag. Fhv. overinspektør ved Odense Bys Museer, Nordfyns Kommune.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Allan (f. 1960). Journalist. Ansat på Politiken siden 1985.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Petersen, Camilla Schmidt (f. 1985). Cand.scient. i biologi. Biolog ved Odense Kommune.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.
 • Runge, Mads Thagård (f. 1972). Ph.d. i arkæologi. Forskningscenterleder ved Odense Bys Museer.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Schjerning, Camilla Pryds (f. 1981). Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Skov, Andreas (f. 1970). Cand.mag. i samtidshistorie og russisk. Arkivar ved Odense Stadsarkiv.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Steno, Carsten (f. 1951). Selvstændig journalist.
 • Sønderby, Lars Kildahl (f. 1972). Skov- og Landskabsingeniør, Master i Kulturmiljø og Landskabsanalyse. Projektleder Natur ved Odense Kommune.
 • Savsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Jørgen (f. 1953). Cand.mag. i historie. Fhv. stadsarkivar i Odense Kommune.
 • Toftgaard, Jens (f. 1977). Ph.d. i historie. Kulturarvschef ved Odense Bys Museer.
 • Uldum, Otto Christian (f. 1968). Cand.mag. i forhistorisk og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.
 • Warring, Ellen (f. 1953). Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Wøllekær, Johnny (f. 1965). Cand.mag, Ph.d. Stadsarkivar på Odense Stadsarkiv.

Fotograf

 • Nørgaard Larsen, Jens (f. 1963). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Dal, Hanne (f. 1959). Tidl. redaktionschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 18 – MIDDELFART, ASSENS, NORDFYN, KERTEMINDE, NYBORG

Fageksperter

 • Andersen, Pia Krogh (f. 1978). Cand.mag. Kultur- og fritidskonsulent i Nordfyns Kommune.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beck, Malene Refshauge (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør vedØstfyns Museer.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bille, Hanne (f. 1975). Cand.mag. i fransk og anvendt visuel kommunikation. Landdistriktskoordinator ved Plan- og Kulturafdelingen i Nordfyns Kommune.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi og ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Bohr, Sigurd Arve Baslund (f. 1987). Cand.mag. i arkæologi og marinarkæologi. museumsinspektør på Langelands Museum.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Jakob Tue (f. 1960). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Dragsbo, Peter (f. 1948). Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.
 • Egdal, Margit (f. 1952). Bibliotekar. Arkivleder ved Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup.
 • Egelund, Jannik (f. 1981). Cand.scient.soc. Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gantriis, Jens (f. 1961). Økonomi og salg. Centerleder ved Frivilligcenter Kerteminde og politiker ved Kerteminde Kommune.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance &Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hansen, Jesper (f. 1974). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi, ph.d. fra Syddansk Universitet. Overinspektør og leder af Arkæologi ved Odense Bys Museer.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist medspeciale i landskab, natur og miljø.
 • Henriksen, Mogens Bo (f. 1966). Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Horsdal, Marianne (f. 1946). Dr.phil. Professor emeritus. Forfatter og billedkunstner.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, John (f. 1940). Handelsuddannet. Lokalhistoriker. Formand for Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Tidl. grosserer. Pens. borgmester.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Jan Bo (f. 1958). Cand.arch., arkitekt MAA. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Jensen, Johan Møhlenfeldt (f. 1958). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumschef ved Museum Vestfyn, Assens Kommune.
 • Jeppesen, Ole (f. 1964). Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Kjær, Ulrik (f. 1969). Cand.oceon. og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Tue Skovgård (f. 1970). Cand.scient. i biologi. Naturvejleder i Nyborg Kommune.
 • Lauridsen, Hans (f. 1939). Tidligere kasserer i Snedker og Tømrerforbundet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lock, Rasmus Willaing (f. 1982). Cand.mag. i historie. Arkivar ved Odense Stadsarkiv og arkivleder ved Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987). Ph.d. i historie. Konsulent.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktørfor Hvidovre Hospital.
 • Mührmann-Lund, Jørgen (f. 1964). Ph.d. i historie. Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet, Bergen.
 • Myrtue, Anders Skriver (f. 1955). Cand.mag. Fhv. overinspektør ved Odense Bys Museer, Nordfyns Kommune.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Nørup, Maiken Rude (f. 1968). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsleder på Middelfart Museum.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Jens Åge Sandberg (f. 1963). Cand.mag. i historie og filosofi. Arkivar ved Historiens Hus(Odense Stadsarkiv), Odense.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Porsmose, Erland (f. 1953). Dr.phil. i historie. Museumsdirektør ved Østfyns Museer.
 • Rask, Elisabeth Brammer Drost (f. 1955). Cand.mag. i historie, BA i kunsthistorie. Billedkunstner og gymnasielærer ved Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Schwabe, Birgitte (f. 1984). Cand.scient.san.publ. Leder af Frivilligcenter Nordfyn.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Storm, Peter (f. 1945). Cand.psych. Skribent.
 • Søgaard, Steen (f. 1962). Socialrådgiver. Udviklingskonsulent ved Plan og Kultur i Assens Kommune.
 • Søholm, Martin Køhl (f. 1968). Biolog. Specialkonsulent, Natur, i Kerteminde Kommune.
 • Sørensen, Claus Frederik (f. 1976). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Afdelingsleder ved Landskab & Arkæologi, Østfyns Museer.
 • Sørensen, Daniel Ginnerup (f. 1980). Naturvejleder. Frilufts- og naturvejleder ved værude.dk.
 • Sørensen, Kurt Risskov (f. 1954). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Østfyns Museer, Kerteminde Kommune.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thøgersen, Mette Ladegaard (f. 1975). Ph.d. i historie. Museumsinspektør, afdelingsleder, leder af Nyborg Slot & Kulturarv.
 • Uldum, Otto Christian (f. 1968). Cand.mag. i forhistorisk og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Vesterlund, Rikke (f. 1970). Cand.scient., folkeskolelærer og naturvejleder. Naturvejlederved Middelfart Kommune.
 • Walmar, Hans (f. 1948). Læreruddannet. Senere uddannet i fransk og tysk ved SDU. Vinimportør, journalist og forfatter.
 • Wamberg, Peter (f. 1981). Cand.scient.soc. Chef for Sekretariat, Kultur og Fritid ved Middelfart Kommune.
 • Warring, Ellen (f. 1953). Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Wirnfeldt, Pia (f. 1970). Mag.art. i kunsthistorie. Direktør for CLAY Keramikmuseum Danmark.

Fotograf

 • Larsen, Jens Nørgaard (f. 1963). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Dal, Hanne (f. 1959). Tidl. redaktionschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 17 – TØNDER, AABENRAA, SØNDERBORG

Fageksperter

 • Alexiou, Bente Grundvad (f. 1986). Cand.mag. i marinarkæologi. Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Ribe.
 • Andersen, Hans Chr. H. (f. 1961). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og kulturforvaltning. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi, Haderslev.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Back, Ronni Rix (f. 1979). Cand.mag. i historie. Foreningskonsulent ved Kultur & Fritid, Tønder Kommune.
 • Becker-Christensen, Henrik (f. 1950). Mag.art. i historie, dr.phil. Fhv. generalkonsul i Flensborg.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs‑ph.d. stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Blond, Anne (f. 1976). Cand.mag. i kunsthistorie, MD i design. Enhedsleder af kunstenheden i MSJ.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi og ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus.
 • Davidsen, Martin (f. 1985). Journalist. Sportsjournalist og forfatter.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Dragsbo, Peter (f. 1948). Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.
 • Egelund, Jannik (f. 1981). Cand.scient.soc. Ph.d.‑studerende på Roskilde Universitet.
 • Eisenschmidt, Silke (f. 1966). Dr.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, Haderslev.
 • Enøe, Ebbe Stig Abildgård (f. 1947). Skov‑ og landskabsingeniør. Seniorkonsulent ved Kultur, Turisme og Bæredygtighed i Sønderborg Kommune.
 • Ethelberg, Per (f. 1954). Cand.phil. et ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur‑ og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings‑ og Analysecenter for Velfærd).
 • Fruergaard, Mikkel (f. 1981). Ph.d., cand.scient. i naturgeografi. Adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hansen, Hans Schultz (f. 1960). Dr.phil. i historie. Forskningsleder i Rigsarkivet.
 • Hansen, Jens Hjerrild (f. 1974). Skov‑ og landskabsingeniør. Skovfoged ved Naturstyrelsen, Vadehavet.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hartvig, Anders (f. 1979). Cand.mag. i middelalder og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi.
 • Hirsch, Klaus (f. 1964). Dipl.‑Prähist. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Mads Leen (f. 1975). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johansen, Iben (f. 1985). Cand.mag. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved MSJ‑Kunstmuseet Brundlund Slot.
 • Johnsen, Axel (f. 1970). Ph.d. i historie. Afdelingschef ved Museum Sønderjylland.
 • Kieffer-Olesen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Kjær, Ulla (f. 1958). Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kristensen, Henrik Skov (f. 1953). Cand.mag. i historie og engelsk. Ph.d. & dr.phil. Museumschef ved Nationalmuseet/ Frølevlejrens Museum.
 • Kristensen, Tenna Rejnholt (f. 1961). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi.
 • Kruse, Pernille (f. 1970). Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Madsen, Lennart S. (f. 1953). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi, Haderslev.
 • Matthes, Lilian (f. 1966). M.A. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Hanne Lundgren (f. 1966). Mag.art. i kunsthistorie. Kunstkonsulent i Sønderborg Kommune.
 • Nielsen, Leif Hansen (f. 1955). Ph.d. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet i Aabenraa.
 • Nielsen, Line Vinkel (f. 1978). Cand.scient. i biologi. Biolog i Tønder Kommune.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nissen, Mette (f. 1969). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi.
 • Nygaard, Anders (f. 1967)BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Overgaard, Anne Marie (f. 1975). Cand.mag. i historie og tysk. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Rasmussen, Carsten Porskrog (f. 1960). Dr.phil. Enhedsleder ved Museum Sønderjylland.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rasmussen, René (f. 1966). Cand.mag. i historie og sproglig kommunikation og formidling. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot.
 • Rendboe, John (f. 1965). Cand.mag. i historie og filosofi. Fhv. direktør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Riis, Katrine Moberg (f. 1975). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Sørensen, Anne Birgitte (f. 1953). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi, Haderslev.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Sørensen, Mette (f. 1982). Cand.mag. i middelalder‑ og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi, Haderslev.
 • Sørensen, Trine (f. 1965). Cand.scient. i geografi og idræt. Ansat som Naturskoleleder og naturvejleder hos Naturstyrelsen.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Birgitte (f. 1964). Cand.mag. i historie og etnografi. Arkivleder/koordinator ved Lokalhistorisk arkiv for Gl. Tønder Kommune i Tønder Kommune.
 • Tonnesen, Hans Lauge (f. 1956). Naturvejleder. Naturvejleder i Tønder Kommune.
 • Uldum, Otto Christian (f. 1968). Cand.mag. i forhistorisk og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.
 • Valeur, Bent (1929-2021). Cand.mag. i geografi og biologi. Fhv. studielektor og fagkonsulent.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Witte, Frauke (f. 1971). Dipl. Præhistoriker. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi, Haderslev.
 • Østergaard, Bjørn (f. 1963). Cand.scient. Centerleder ved Historiecenter Dybbøl Banke.

Fotograf

 • Skov, Palle Peter (f. 1969). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Rolph, Pernille (f. 1969). Bibliotekar DB.
 • Sørensen, Gert Lynge (f. 1958). Journalist.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 16 – VEJEN, KOLDING, HADERSLEV

Fageksperter

 • Andersen, Hans Chr. H. (f. 1961). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og kul‑ turforvaltning. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Bang, Hans Vilhelm (f. 1949). Læreruddannet. Freelance film‑ og kulturkonsulent og udstillingskurator. Specialekonsulent ved Historie Haderslev/Historisk Arkiv for Haderslev Kommune.
 • Becker-Christensen, Henrik (f. 1950). Mag.art. i historie, dr.phil. Fhv. generalkonsul i Flensborg.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs‑ph.d.‑stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Bysted, Ane L. (f. 1971). Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Museet på Sønderskov, Vejen.
 • Børgesen, Inger-Marie (f. 1957). Mag.art. i europæisk etnologi, ph.d. Formidlingsmedarbejder ved Christiansfeld Centret.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus.
 • Davidsen, Martin (f. 1985). Journalist. Sportsjournalist og forfatter.
 • Dedenroth-Schou, Poul (f. 1943). Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Fhv. museumsdirektør for Museet på Koldinghus. Fhv. kulturdirektør i Kolding Kommune.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Dollar, Scott Robert (f. 1978). MA i arkæologi. Museumsinspektør ved Museet på Sønderskov.
 • Dragsbo, Peter (f. 1948). Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.
 • Eisenschmidt, Silke (f. 1966). Dr.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Ejstrud, Bo (f. 1970). Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Tidl. museumsdirektør ved Museet på Sønderskov.
 • Enevoldsen, Mona Bruun (f. 1972). Cand.scient. i idræt og kulturformidling. Fritidskonsulent i Kolding Kommune.
 • Eskildsen, Karsten (f. 1956). Cand.mag. Kulturhistorisk konsulent.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur‑ og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings‑ og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grundvad, Lars (f. 1983). Cand.mag. i middelalder‑ og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museet på Sønderskov.
 • Hansen, Anders Hell (f. 1970). Cand.mag. i historie. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv.
 • Hansen, Kamma Overgaard (f. 1977). Ph.d. i kunsthistorie. Freelance kunsthistoriker, projektforsker ved Museum Østjylland.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hartvig, Anders (f. 1979). Cand.mag. middelalder og renæssance arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Henningsen, Lars N. (f. 1950). Dr. phil. Fhv. arkiv‑ og forskningschef på Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
 • Hirsch, Klaus (f. 1964). Dipl.‑Prähist. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Inge Lise Møller (f. 1972). Cand.scient. i biologi. Biolog ved Vejen Kommune.
 • Jensen, Mads Leen (f. 1975). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johansen, Per Hasager (f. 1971). Cand.scient. i biologi. Biolog ved Vejen Kommune.
 • Johnsen, Axel (f. 1970). Ph.d. i historie. Afdelingschef ved Museum Sønderjylland.
 • Jørgensen, Anne-Mette (f. 1986). Cand.mag. i middelalder‑ og renæssancearkæologi. Arkæolog ved Museet på Sønderskov.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Anker Ravn (f. 1961). Cand.arch. Restaureringsarkitekt og indehaver af Arkitekt MAA Anker Ravn Knudsen, Rødding.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krause, Jacob (f. 1989). Cand.mag. i historie. Arkivar på Kolding Stadsarkiv.
 • Kristensen, Tenna Rejnholt (f. 1961). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Kristiansen, Jørn Chemnitz (f. 1958). Læreruddannet. Naturvejleder ved Kolding Naturskole.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lauritzen, Peter Michael (f. 1949). Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF‑kursus.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lohfert, Elsebeth (f. 1954). Cand.mag. i historie og filmvidenskab. Chefredaktør, Vinbladet.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lundbye, Steen Rosenvinge (f. 1972). Cand.mag. i historie. Kulturarvschef ved Museet på Koldinghus, Kolding.
 • Madsen, Lennart S. (f. 1953). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Matthes, Lilian (f. 1966). M.A. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nagstrup, Inge (f. 1970). Cand.scient. i biologi. Biolog ved Vejen Kommune.
 • Nielsen, Leif Hansen (f. 1955). Ph.d. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet i Aabenraa.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nissen, Mette (f. 1969). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Poulsen, Martin Egelund (f. 1975). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museet på Sønderskov.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Rasmussen, Carsten Porskrog (f. 1960). Dr.phil. Enhedsleder ved Museum Sønderjylland.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rendboe, John (f. 1965). Cand.mag. i historie og filosofi. Fhv. direktør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Revsholm, Rikke Winther (f. 1974). Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Afdelingsleder ved Kultur og Event, Kolding Kommune.
 • Riis, Katrine Moberg (f. 1975). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Rønne, Bent Vedsted (f. 1965). Cand.phil. Arkiv‑ og museumschef ved Historie Haderslev i Haderslev Kommune.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Steeman, Mette Elstrup (f. 1972). Ph.d. i palæontologi. Enhedsleder for Naturhistorie ved Museum Sønderjylland.
 • Sørensen, Anne Birgitte (f. 1953). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Sørensen, Mette (f. 1982). Cand.mag. i middelalder‑ og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Charlotte (f. 1978). Cand.negot. Kultur‑ og turismekonsulent ved Vejen Kommune.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (1945-2020). Landinspektør. Fhv. praktiserende landinspektør i Aarhus.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Witte, Frauke (f. 1971). Dipl.Præhistoriker. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Wul, Lene (f. 1968). Cand.phil. i historie. Stadsarkivar ved Kolding Stadsarkiv i Kolding Kommune.

Fotograf

 • Skov, Palle Peter (f. 1969). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kuhn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Riegels, Naja Kuhn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Rolph, Pernille (f. 1969). Bibliotekar DB.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi medsærlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.
 • Voss, Jon (f. 1972). Museumsinspektør og forlagskonsulent.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kuhn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 15 – BILLUND, VEJLE, FREDERICIA

Fageksperter

 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Berg, Karin (f. 1946). Cand.mag. i historie og engelsk. Arkivleder på Grindsted Arkivet.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Bjarne (f. 1973). Folkeskolelærer og Naturvejleder ved Fredericia Kommune.
 • Christensen, Carsten Sander (f. 1965). Cand.mag. i fransk og engelsk sprog og kultur, dr. i historie. Museumsinspektør ved Billund Kommunes Museer, Grindsted.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Damsgaard, Nina (f.1954). Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør på Aarhus Kunstmuseum, tidl. museumsleder på Vejle Kunstmuseum. Seniorforsker.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Egelund, Jannik (f. 1981). Cand.scient.soc. Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Hansen, Esben Klinker (f. 1968). Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. Arkæolog ved Vejle Museerne, Vejle.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Anne-Vibe (f. 1965). Cand.scient. Biolog og projektleder ved Billund Kommune.
 • Jensen, Poul Ulrich (f. 1947). Cand.odont. og cand.phil. i historie. Arkivar ved Givskud Zoo – Zootopia.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lillethorup, Finn (f. 1962). Cand.hort. Naturvejleder ved viden- og oplevelsescentret Økolariet i Vejle Kommune.
 • Lindblom, Charlotta (f. 1967). Cand.phil. fra Københavns Universitet. Museumsinspektør ved Vejle Museerne.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Mührmann-Lund, Jørgen (f. 1964). Ph.d. i historie. Ekstern lektor på Aarhus Universitet.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olsen, Mads Navntoft (f. 1979). Cand.scient. i biologi. Naturforvalter i Billund Kommune.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Poulsen, Poul Porskær (f. 1953). Ph.d. Redaktør og historiker ved historie-online.dk, Vejle Kommune.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Raun, Louise (f. 1983). Cand.arch. Planlægger i Fredericia Kommune.
 • Ravn, Mads (f. 1965). Ph.d. i arkæologi fra Cambridge University. Forskningschef ved Vejle Museerne.
 • Rendboe, John (f. 1965). Cand.mag. i historie og filosofi. Direktør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Siggaard, Anna Louise (f. 1986). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Billund Kommunes Museer, Grindsted.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Stjernholm, Henrik (f. 1950). Cand.arch. Arkitekt MAA, Indehaver af arkitektfirmaet Stjernholm Arkitektur, Vejle.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Sørensen, Karsten Merrald (f. 1982). Ph.d., cand.mag. i historie. Museumsleder ved Museerne i Fredericia, Fredericia Kommune.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Uldum, Otto (f. 1968). Cand.mag. i forhistorisk- og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.
 • Vagtholm, Kirsten (f. 1944). Bestyrelsesformand for Skulpturpark Billund. Tidligere medredaktør på LEGO personalebladene.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Fotograf

 • Skov, Palle Peter (f. 1969). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Jette (f. 1954). Bibliotekar DB.
 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Rolph, Pernille (f. 1969). Bibliotekar DB
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.
 • Voss, Jon (f. 1972). Museumsinspektør og forlagskonsulent.

Korrekturlæsere mv.

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 14 – VARDE, ESBJERG, FANØ

Fageksperter

 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendtsen, Lars Christian (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi og bygningsrestaurering. Museumsinspektør ved Vardemuseerne/Arkæologi Vestjylland.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Brodde, Marco (f. 1974). Læreruddannet. Natur- og kulturvejleder, Fanø Kommune.
 • Byskov, Søren (f. 1964). Mag.art. i etnografi og socialantropologi, ph.d. i historie. Museumsleder på Bramming Egnsmuseum.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Dragsbo, Peter (f. 1948). Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Elleby, Maria Østerby (f. 1990). Cand.mag. i historie og engelsk. Ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet og Sydvestjyske Museer.
 • Eskildsen, Karsten (f. 1956). Cand.mag. Kulturhistorisk konsulent.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fransen, Lene B. (f. 1959). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ArkVest og museumsinspektør på Vardemuseerne.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Fruergaard, Mikkel (f. 1981). Ph.d., cand.scient. i naturgeografi. Adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grundvad, Bente (f. 1986). Cand.mag. i marinarkæologi. Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Ribe.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hahn-Pedersen, Morten (f. 1956). Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Fhv. direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og seniorforsker ved Center for Maritime og Regionale Studier.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Lulu Anne (f. 1976). Ph.d. i historie. Leder af Historie og Formidling ved Sydvestjyske Museer.
 • Hansen, Mogens (f. 1949). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør emeritus ved Sydvestjyske Museer, afdelingen Bramming Egnsmuseum.
 • Højrup, Thomas (f. 1953). Dr.phil. i etnologi. Professor ved Center for Bæredygtige Livsformer, Slettestrand.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Anders Kilgast (f. 1988). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museum for Forsyning og Bæredygtighed.
 • Jensen, Henrik Toft (f. 1945). Cand.mag. i samfundsfag og geografi. Lektor emeritus ved Roskilde Universitet.
 • Jensen, John V. (f. 1972). Cand.mag. i historie, filosofi og nordisk sprog og litteratur. Museumsinspektør ved Vardemuseerne, Varde.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Kjeldgaard, Inge Merete (f. 1952). Mag.art. et cand.mag. i kunsthistorie og klassisk filologi. Museumsdirektør ved Esbjerg Kunstmuseum.
 • Kjær, Hans (f. 1953). Cand.arch. Tidl. direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kroon, Aart (f. 1964). Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • NaturKulturVarde, Vardemuseernes udendørs formidlingsafdeling inden for natur, kultur og friluftsliv.
 • Nielsen, Karen Jermiin (f. 1982). Cand.mag. i historie. Arkivleder ved Ribe Byhistoriske Arkiv
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Ole Nørskov (f. 1944). Cand.mag. i historie og kristendom. Fhv. gymnasielærer. Formand for Varde Lokalhistoriske Arkiv.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Petersen, Erik Strange (f. 1944). Cand.phil. Lektor emeritus ved historisk Afdeling, Aarhus Universitet.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rasmussen, Jørgen Dieckmann (f. 1954). Cand.mag. Arkivchef ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv i Esbjerg Kommune.
 • Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Seldrup, Torben (f. 1964). Film- og TV-assistent. Adm. direktør for Musikhuset Esbjerg.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Slyngborg, Mette Kristine (f. 1964). Cand.mag. i æstetik og kultur. Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Esbjerg Kommune.
 • Sølvsten, Kasper Søbye (f. 1981). Cand.public. og journalist. Kommunikations- og marketingmedarbejder i Musikhuset Esbjerg.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Warming, Dagmar (f. 1956). Cand.mag. et merk.d. Museumsdirektør på Ribe Kunstmuseum.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Fotograf

 • Skov, Palle Peter (f. 1969). Fotojournalist fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Thuesen, Carsten E. (f. 1961). Grafiker og illustrator ved GEUS (De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Andreasen, Aase (f. 1948). Fhv. bibliotekschef.
 • Hedegaard, Ruth (f. 1953). Fhv. stadsarkivar.
 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Læbo, Annette Karina (f. 1973). Bibliotekar DB
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Rolph, Pernille (f. 1969). Bibliotekar DB.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.
 • Voss, Jon (f. 1972). Museumsinspektør og forlagskonsulent.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 13 – HORSENS, ODDER, SAMSØ, HEDENSTED

Fageksperter

 • Andersen, Kasper H. (f. 1980). Ph.d. i historie. Historiker ved Moesgaard Museum, Højbjerg.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Bahl, Jon (1939-2019). Bokser og kunstsamler. Fhv. formand for Odder Kommunes Kunstudvalg.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Binderup, Merete (f. 1958). Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Blicher, Rasmus (f. 1978). Journalist, cand.mag. i filosofi og nordisk sprog og litteratur. Kommunikationschef i Odder Kommune.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Borup, Per (f. 1961). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Horsens Museum.
 • Brock, Jeppe Laursen (f. 1985). Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.
 • Callesen, Frederik (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi og informatik for kulturhistorikere. Museumsinspektør ved Horsens Museum.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985). Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Egballe, Teresa (f. 1976). Bachelor i ernæring og sundhed samt Master i Ledelses- og Organisationspsykologi. Leder af Kultur og Fritid i Hedensted Kommune.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Elklit, Jørgen (f. 1942). Cand.phil. i historie, dr.scient.pol. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.
 • Esbensen, Martin Weihe (f. 1975). Cand.arch. Arkitekt og byplanlægger i Hedensted Kommune.
 • Etting, Vivian (f. 1957). Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Frost, Lise (f. 1974). Ph.d. og cand.mag. i forhistorisk arkæologi og historie. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Gregersen, Christian Høgh (f. 1993). Cand.mag. i internationale studier. Udviklingskonsulent i Sund By i Horsens Kommune.
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hagedorn-Olsen, Claus (f. 1953). Mag.art. i kunsthistorie. Museumschef ved Horsens Kunstmuseum.
 • Hansen, Kamma Overgaard (f. 1977). Ph.d. i kunsthistorie. Freelance kunsthistoriker, projektforsker ved Museum Østjylland.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Lola Wøhlk (f. 1977). Cand.mag. i historie og individuelt tilrettelagt supplering fra Aarhus Universitet. Speciale i stedsspecifik museumsformidling. Museumsinspektør ved Glud Museum.
 • Holm, Eigil (f. 1932). Cand.mag. i naturhistorie og geografi. Forfatter.
 • Høegsberg, Mogens Skaaning Ravnsbjerg (f. 1976). Ph.d. i middelalder- og renæssancearkæologi. Arkæolog ved Moesgaard Museum.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Iversen, Rasmus Birch (f. 1971). Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Klaus Markmann (f. 1971). Cand.mag. Etnografi og socialantropologi ved Aarhus Universitet. Museumsinspektør og afdelingsleder på Odder Museum, afd. Moesgaard Museum.
 • Jensen, Poul Ulrich (f. 1947). Cand.odont. og cand.phil. i historie. Arkivar ved Givskud Zoo – Zootopia.
 • Jeppesen, Jens (f. 1951). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum, Aarhus.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Bodil Møller (f. 1947). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Fhv. leder af Byarkivet i Horsens.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kreth, Rasmus (f. 1959). Historiker, ph.d. Museumsleder på Glud Museum.
 • Kroon, Aart (f. 1964). Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Dr.scient., professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Allan Skou (f. 1951). Forhistorisk arkæolog. Kulturhistorisk formidler ved Horsens Museum. Bestyrelsesmedlem i Horsens Kulturhistoriske Forening.
 • Larsen, Carsten Fynbo (f. 1943). Selvstændig praktiserende arkitekt. Medlem af Danske Arkitektvirksomheder.
 • Larsen, Claus Bindslev (f. 1977). Cand.scient. i biologi. Natur- og miljøarbejder i Samsø Kommune.
 • Larsen, Lars Krants (f. 1966). Middelalderarkæolog. Afdelingsleder ved Arkæologisk Afdeling og overinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Licht, Christian de Fine (f. 1951). Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Linaa, Jette (f. 1965). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Information & Document Manager i Banedanmark.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Anders Horsbøl (f. 1962). BA i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Vejle Museerne.
 • Nielsen, Helene Bang (f. 1955). Cand.arch. Nordisk master i arkitektonisk kulturarv. Fmd. for Byfornyelsesrådet, Odder Kommune.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Martin Krog (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Horsens.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974). Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Pagh, Lars (f. 1969). Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. Museumsinspektør ved Museum Horsens.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Merete Bøge (f. 1968). Cand.mag., ph.d. Museumschef Museum Horsens.
 • Pedersen, Michael (f. 1967). Cand.theol., journalist. Højskolelærer.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Ringgaard, Dan (f. 1963). Dr.phil. Professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Salomon, Ib (f. 1952). Journalist, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder.
 • Salomonsen, Majken Fosgerau (f. 1977). Cand.mag. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør og afdelingsleder ved Moesgaard Museum, afd. Samsø Museum. Børnekulturformidler og projektleder ved Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scharling, Malene Lykke (f. 1978). Cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation. Udviklingskonsulent i Odder Kommune.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Schmidt, Eva (f. 1956). Cand.mag. i historie og etnografi. Museumsinspektør ved Odder Museum, afd. Moesgaard Museum.
 • Skousen, Henrik (f. 1970). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Skriver, Claus (f. 1967). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Varberg, Jeanette (f. 1978). Mag.art. Museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (1945-2020). Landinspektør. Fhv. praktiserende landinspektør i Aarhus.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Wærum, Lilian Cordsen (f. 1942). Kulturhistorie- og billedkunstformidler. Tidl. ansat ved Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder Museum og Samsø Museum.

Fotograf

 • Krabbe, Mads (f. 1983). Multimediedesigner, selvstændig fotograf.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Grafiker

 • Holm, Lene (f. 1949)

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Læbo, Annette Karina (f. 1973). Bibliotekar DB
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.
 • Rolph, Pernille (f. 1969). Bibliotekar DB.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.
 • Voss, Jon (f. 1972). Museumsinspektør og forlagskonsulent.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 12 – AARHUS

Fageksperter

 • Andersen, Henriette (f. 1978). Cand.scient.soc. Programleder for Frivillighed og Medborgskab, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.
 • Andersen, Kasper H. (f. 1980). Ph.d. i historie. Historiker ved Moesgaard Museum, Højbjerg.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Bonde, Mia Lejsted (f. 1961). Cand.mag. i kunsthistorie og informationsvidenskab. Museumsleder ved Museum Overtaci, Aarhus.
 • Brock, Jeppe Laursen (f. 1985). Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion (Årets Sportsjournalist 2014 og 2016).
 • Brøndum, Lars (f. 1983). Cand.scient. i biologi fra Aarhus Universitet. Biologi, naturhistoriker og medstifter af tænketanken VILD.
 • Christensen, Ib (f. 1952). Cand.scient.pol. Kulturchef i Aarhus Kommune indtil 2018. Pensionist.
 • Christensen, Søren Bitsch (f. 1969). Ph.d. i historie, stadsarkivar ved Aarhus Stadsarkiv
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985). Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Dyrmann, Kristine (f. 1988). Cand.mag. i historie og fransk, ph.d.-studerende. Videnskabelig medarbejder ved Dansk Center for herregårdsforskning, Gammel Estrup.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Elklit, Jørgen (f. 1942). Cand.phil. i historie, dr.scient.pol. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Frandsen, Johs. Nørregård (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Frost, Lise (f. 1974). Ph.d. og cand.mag. i forhistorisk arkæologi og historie. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Grønnow, Liv (f. 1986). Cand.mag. i etnologi. Forskningsbibliotekar ved specialsamlingerne, Det Kgl. Bibliotek.
 • Haarder, Mikkel Prætholm (f. 1972). Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Iversen, Rasmus Birch (f. 1971). Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Jeppesen, Jens (f. 1951). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgård Museum, Aarhus.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.
 • Kjær, Ulla (f. 1958). Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kristensen, Jakob Flou (f. 1988). Cand.scient.pol. Konsulent og programleder i Aarhus Kommune.
 • Kroon, Aart (f. 1964). Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Lars Krants (f. 1966). Middelalderarkæolog. Afdelingsleder ved Arkæologisk Afdeling og overinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Laursen, Anneken Appel (f. 1964). Cand.mag. i historie og kommunikation. Museumsinspektør i Den Gamle By.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Linaa, Jette (f. 1965). Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med., speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Mosbæk, Iben (f. 1968). Cand.mag. i æstetik og kultur. Adm. direktør i Kunsthal Aarhus.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Olesen, Mogens Nørgaard (f. 1948). Cand.scient. i matematik, fysik og astronomi. Lektor og fagbogsforfatter.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Ph.d., cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Rasmussen, Jesper (f. 1959). Billedkunstner. Fhv. rektor for Det Jyske Kunstakademi, Aahus.
 • Ravn, Thomas Bloch (f. 1954). Mag.art. i dansk kultur- og lokalhistorie. Museumsdirektør for Den Gamle By siden 1996.
 • Ringgaard, Dan (f. 1963). Dr.phil. Professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Sevel, Jakob Vengberg (f. 1980). Mag.art. i kunsthistorie, Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved ARoS, Aarhus Kunstmuseum.
 • Skousen, Henrik (f. 1970). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Skov, Hans (f. 1960). Cand.mag. i nordisk forhistorie og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Skriver, Claus (f. 1967). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Smed, Mette (f. 1946). Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Veland, Mathilde Schødt (f. 1978). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. Feltarkæolog specialiseret i bygningsarkæologi.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Fotografer

 • Larsen, Jens Nørgaard (f. 1963). Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.
 • Owino, Angelina (f. 1981). Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Rolph, Pernille (f. 1969). Bibliotekar DB.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.
 • Voss, Jon (f. 1972). Museumsinspektør og forlagskonsulent.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 11 – SILKEBORG, FAVRSKOV, SKANDERBORG

Fageksperter

 • Andersen, Kasper H. (f. 1980). Ph.d. i historie. Historiker ved Moesgaard Museum, Højbjerg.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Bachmann, Erna Koust (f. 1943). Bankassistent, merkonom, administration og coach. Frivillig i Veng Lokalarkiv. Fhv. administrationschef ved Coop Logistik.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Bonde, Poul Martin (f. 1958). Cand.phil. i æstetik og kultur. Kommunikationschef i Skanderborg Festivalklub.
 • Brock, Jeppe Laursen (f. 1985). Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950). Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christensen, Claus (f. 1959). Arkitekt M.A.A. Byplanarkitekt og projektleder i Silkeborg Kommune.
 • Christensen, Eva (f. 1958). Cand.scient. i biologi. Natursagsbehandler i Favrskov Kommune.
 • Christensen, Jens (f. 1948). Bogtrykker. Formand for Skanderborg Håndbold siden 1987.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Christiansen, Sigrid (f. 1994). Studerende på bachelor i Plan, By og Proces & Socialvidenskab. Projektassistent ved Leaderlab.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dickson, Thomas (f. 1958). Cand.arch. Forfatter.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Ekeroth, Tom (f. 1951). Journalist. Chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Hamann, Lars (f. 1974). Cand.mag. i dansk og retorik. Kommunikationschef ved Museum Jorn i Silkeborg.
 • Hansen, Kamma Overgaard (f. 1977). Ph.d. i kunsthistorie. Freelance kunsthistoriker, projektforsker ved Museum Østjylland.
 • Hegndal, Marie (f. 1951). Sygeplejerske. Frivillig på Kulturcenter Silkeborg Bad.
 • Hertz, Ejvind (f. 1963). BA i forhistorisk arkæologi fra Aarhus universitet. Museumsinspektør ved Skanderborg Museum, leder af arkæologisk afdeling.
 • Honoré, Hanne Boye (f. 1971). Cand.scient.pol. Kultur- og Fritidskonsulent i Favrskov Kommune.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Granjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jensen, Cecilie Nordahl (f. 1994). Cand.mag. i europæisk etnologi.
 • Jensen, Poul Nørgaard (f. 1960). Typograf, naturformidler, åmandstekniker. Naturplejer og arkivleder i Favrskov Kommune.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.
 • Justesen, Sofie Frøkjær (f. 1987). Cand.mag. i historie og museologiske studier. Kommunikations- og marketingsansvarlig, FOF København.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Dr.scient i geomorfologi. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lade, Anne-Mette (f. 1959). Cand.arch. Byplanarkitekt og projektleder i Silkeborg Kommune.
 • Larsen, Christian (f. 1972). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Larsen, Jørgen Frost (f. 1946). Arkitekt MAA fra Arkitektskolen i Aarhus. Selvstændig arkitektvirksomhed med afdelinger i bl.a. Skanderborg og Aarhus Kommune. Formand for Skanderborg Museumsforening.
 • Larsen, Keld Dalsgaard (f. 1954). Cand.mag. i historie og oldtidskundskab. Museumsinspektør på Silkeborg Museum.
 • Licht, Christian de Fine (f. 1951). Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (d. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mollerup, Lene (f. 1966). Cand.mag. i middelalderarkæologi og biologisk antropologi. Museumsinspektør ved Museum Skanderborg med ansvar for middelalder og Øm Kloster Museum.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Mortensen, Lasse (f. 1955). Sygeplejerske. Fuldtidsansat festivalleder ved Sølund Musikfestival.
 • Møller, Per Grau (d. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Kirsten Nellemann (f. 1972). Cand.mag. i middelalderarkæologi og kunsthistorie. Museumsinspektør på Museum Silkeborg.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Nina Helt (d. 1970). Ph.d., cand.mag. i forhistorisk arkæologi, msc. i geoarkæologi. Forskningschef på Museum Silkeborg.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Paulsen, Charlotte Abildgaard (f. 1974). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Skanderborg.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Petersen, Bodil Deen (f. 1951). Cand.scient. i biologi. Pensioneret biolog fra Silkeborg Kommune.
 • Rasmussen, Viggo (f. 1959). Socialrådgiver og diplom i kommunikation. Udviklingskonsulent i Skanderborg Kommune.
 • Rysgaard, Karen (f. 1968). Cand.mag. i klassisk og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Museum Silkeborg.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Simonsen, Henrik Bredmose (f. 1955). Cand.mag. i historie og engelsk. Museumsinspektør ved Museum Skanderborg.
 • Simonsen, Jesper (f. 1968). Cand.mag. Leder i Kultur og Erhverv.
 • Smed, Mette (f. 1946). Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.
 • Strand, Mathias (f. 1981). Cand.mag. i historie. Gymnasielektor ved Herning Gymnasium.
 • Studstrup, Peter (f. 1970). Cand.mag. i dramaturgi og Film- og TV-kundskab. Kultur- og fritidskonsulent i Favrskov Kommune.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Thavlov, Lis (d. 1958). Bibliotekar DB, 1983, arkivleder ved Silkeborg Arkiv
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thetmark, Lars Kristian (f. 1958). Master pæd. Afdelingsleder og lærer på Rudolf Steiner-skolen i Skanderborg.

Fotograf

 • Owino, Angelina (f. 1981). Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-ERik (f. 1952). Kartograf.

Grafiker

 • Holm, Lene (f. 1949). Grafiker.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Mortensen, Anni Renner (f. 1965). Bibliotekar DB.
 • Roph, Pernille (f. 1969). Bibliotekar DB.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.
 • Voss, Jon (f. 1972). Museumsinspektør og forlagskonsulent.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Riegels, Naja Kühn (f. 1976). Cand.mag. i lingvistik.

BIND 10 – RINGKØBING-SKJERN, HERNING

Fageksperter

 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Brichet, Nathalia Sofie (f. 1973). Cand.scient.anth., ph.d. i antropologi. Postdoc på Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
 • Brock, Jeppe Laursen (f. 1985). Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950). Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christensen, Jesper Meyer (f. 1981). Cand.mag. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.
 • Clausen, Kim (f. 1948). Mag.scient. i antropologi fra Københavns Universitet. Fhv. museumsdirektør på Ringkøbing-Skjern Museum.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985). Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Frausing, Mikael (f. 1974). Ph.d. i historie. Webredaktør ved danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)
 • Gormsen, Gudrun (f. 1952). Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør i Skive Kommune.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Guldberg, Morten (f. 1962). Journalist. Fhv. redaktionschef på bl.a. Jyske Medier. Journalist på Kommunen.dk.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Louise Berg (f. 1976). Cand.scient. Biolog og naturforvalter i Herning Kommune.
 • Hansen, Torben Egeberg (f. 1953). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Arkæologi Vestjylland (Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern Museum).
 • Hartun, Lisa (f. 1990). Cand.mag. i marinarkæologi. Specialpædagogisk konsulent, Nota.
 • Hastrup, Frida (f. 1978). Cand.mag. i religionssociologi, ph.d. i antropologi. Lektor i etnologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.
 • Holm-Jensen, Kristine (f. 1976). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Peter Roll (f. 1959). Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Jensen, Søren Damgaard (f. 1957). Cand.arch. Arkitekt MAA ved NB Tegnestuen, Ringkøbing.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.
 • Justesen, Sofie Frøkjær (f. 1987). Cand.mag. i historie og museologiske studier. Kommunikations- og marketingsansvarlig, FOF København.
 • Jørgensen, Kurt H. (f. 1954). Cand.phil., journalist. Freelance lokalhistoriker og forfatter.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (d. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kristensen, Klaus Kevin (f. 1976). Cand.scient. i biologi. Biolog i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Dr.scient i geomorfologi. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Merstrand, Inger (f. 1940). Lokalhistoriker. Arkivleder for Lokalhistorisk Arkiv i Karup og formand for Lokalhistorisk Forening for Karup-området. Arkivar med ansættelse under Viborg Museum.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Information & Document Manager i Banedanmark.
 • Milán, Jesper (f. 1974). Ph.d. i geologi. Museumsinspektør på Geomuseum Faxe.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Olesen, Martin Winther (f. 1962). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Poulsen, Søren Toftgaard (f. 1947). Cand.phil. i historie. Fhv. museumsinspektør ved Herning Museum/Museum Midtjylland
 • Ringskou, Christian (f. 1978). Cand.mag. i historie. Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern Museum.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. Kommunikationsdirektør i DI.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Tipsmark, Kasper Steenfeldt (f. 1988). Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og samarbejdspartner med Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957). Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945). Landinspektør. Fhv. praktiserende landinspektør i Aarhus.
 • Weirup, Torben (d. 1953). Cand.phil. Kunst- og arkitekturanmelder ved Berlingske.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Aagaard, Troels (f. 1956). Dr.scient., ph.d. i naturgeografi og geomorfologi. Lektor MSK, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Owino, Angelina (f. 1981). Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Grafiker

 • Holm, Lene (f. 1949). Grafiker.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Mortensen, Anni Renner (f. 1965). Bibliotekar DB.
 • Stephensen, Hanne Holst (f. 1952). Research- og rettighedskonsulent.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972). Mag.art. i litteraturvidenskab.

BIND 9 – RANDERS, NORDDJURS, SYDDJURS

Fageksperter

 • Adriansen, Inge (1944-2017). Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Fhv. adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.
 • Amsler, Henri (f. 1946). Arkitekt MAA. Fhv. Stadsarkitekt i Randers Kommune. Indehaver af Amsler Arkitektur.
 • Andersen, Lise (f. 1955). Mag.art. i historie og dansk.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bittner, Pia Strandbygaard (f. 1973). Cand.mag. i kunsthistorie. Formidler ved Glasmuseet Ebeltoft.
 • Bjerg, Kirsten (f. 1949). Byggetekniker. Fhv. udviklingskonsulent i Norddjurs Kommunes Kultur- og Udviklingsafdeling. Pensioneret 2016.
 • Boas, Niels Axel (f. 1945). Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Fhv. museumsinspektør ved Museum Østjylland.
 • Brynnum, Beth (f. 1946). Kontorassistent. Pensionist.
 • Buch, Roger (f. 1967). Ph.d., cand.scient.pol. Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • Buhl, Bettina (f. 1970). Cand.mag. i historie og kommunikation. Museumsinspektør og madhistoriker ved Det Grønne Museum, Djursland.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950). Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951). Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.
 • Clemmensen, Benita (f. 1975). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.
 • Clemmensen, Lars Bjørn (f. 1959). Dr.scient. i geologi. Professor ved Københavns Universitet.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Degn, Ole (1937-2017). Cand.mag. i historie og dansk, dr.phil. Byhistoriker, arkivar og forfatter.
 • Dupont, Michael (f. 1980). Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • El Baz, Revka Winther (f. 1980). Cand.mag. i litteraturvidenskab. Selvstændig oversætter og forlagsredaktør.
 • Elmelund, Peter (f. 1958). Uddannet bibliotekar ved Randers Bibliotek.
 • Enemark, Carsten (f. 1965). Cand.agro/naturvejleder. Centerleder på Kyst- og Fjordcentret, Norddjurs.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grejsen, Trine (f. 1971). Cand.mag. i historie og fransk. Chef for kultur, biblioteker og fritid, Norddjurs Kommune.
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Vilfred Friborg (f. 1942). Cand.mag. i historie og engelsk. Fhv. lektor ved Grenaa Gymnasium og borgmester i Rønde og Syddjurs Kommuner, nu forfatter og foredragsholder.
 • Hellvik, Irense (f. 1953). Cand.mag. i historie og socialantropologi. Kulturhistoriker. Freelancer.
 • Henriksen, Hanne (f. 1977). Cand.scient. i biologi. Teamleder i Syddjurs Kommune.
 • Høgstrup, Anders (f. 1952). Fhv. kultur- og fritidschef i Randers Kommune.
 • Imer, Lisbeth M. (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jakobsen, Peter Roll (f. 1959). Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Jensen, Tina Knudsen (f. 1965). Cand.mag. i historie og nygræsk. Arkivar ved Randers Stadsarkiv/Museum Østjylland.
 • Jensen, Xenia Pauli (f. 1969). Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Seniorforsker ved Moesgaard Museum.
 • Jeppesen, Lise (f. 1975). Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør for Randers Kunstmuseum.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978). Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Kofod, Else Marie (f. 1951). Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kroon, Aart (f. 1964). Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Dr.scient i geomorfologi. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Legarth, Johan Hugger Vester (f. 1952). Fhv. kulturkonsulent ved Norddjurs Kommune.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Madsen, Søren Østergård (f. 1973). Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Fhv. museumsinspektør ved Museum Østjylland, Grenaa. Projektansat i Forsvarsministeriet.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Information & Document Manager i Banedanmark.
 • Møller Lea Glerup (f. 1978). Cand.mag. i historie og religionsvidenskab. Museumsinspektør ved Museum Østjylland, Randers.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielse, Axel (f. 1955). Solocellist ved Randers Kammerorkester, formand for Brage Kammermusikforening og formand for Sammenslutningen af Danske Musikforeninger.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Peter (f. 1950). Arkitekt.
 • Nygaard, Anders (f. 1967). BA i historie. Redaktør og oversætter.
 • Olsen, Gitte Hou (f. 1963). Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejle Museerne.
 • Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947). Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Poulsen, Thomas Guntzelnick (f. 1977). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi, historie og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teaterhistorie. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Simonsen, Børge (f. 1925). Møbelpolstrer. Faglærer ved Teknisk Skole. Museumsleder ved FDF-MUSEET i Randers.
 • Simonsen, Pernille Kvist (f. 1989). Cand.mag. i kunsthistorie.
 • Skriver, Claus (f. 1967). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum.
 • Smed, Mette (f. 1946). Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.
 • Stidsing, Ernst Elmstrøm (f. 1953). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Østjylland, Randers.
 • Surlyk, Finn (f. 1943). Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Søeborg, Flemming (f. 1954). BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Sørensen, Hanne Schaumburg (f. 1965). Cand.mag. i historie og økonomi. Overinspektør ved Museum Østjylland.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Lars Norman (f. 1960). Økonomistudier ved Handelshøjskolen og Aarhus Universitet. Lokalredaktør ved JP-Politikens Lokalaviser (POLA).
 • Thorsager, Line Heydorn (f. 1980). Cand.arch. Arkitekt og projektleder i Randers Kommune.
 • Tovgaard-Olsen, Katrine (f. 1981). Mag.art. i historie. Arkivar ved Rigsarkivet.
 • Vedsted, Jakob (f. 1949). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og historie. Overinspektør Museum Østjylland, Ebeltoft. Fhv. museumsleder Ebeltoft Museum.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Wincentz, Lisbeth (f. 1949). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.
 • Wåhlin, Sidsel (f. 1973). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Lytzen, Tao (f. 1970). Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

Infografik

 • Hansen, Anja Hørmann (f. 1972). Grafiker, redaktionskoordinator.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Breum, Signe, (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Appel, Vibeke (f. 1952). Cand.mag. i fransk og dansk. Freelanceoversætter og -korrekturlæser.
 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

BIND 8 – VIBORG, IKAST-BRANDE

Fageksperter

 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Tidligere gymnasielærer og redaktør.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc. ved Arkitektskolen Aarhus.
 • Bilgrav-Nielsen, Lene (f. 1967). Mag.art. i kunsthistorie. Selvstændig.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Briand, Jens Christian (f. 1941). Forstkandidat (cand.silv.). Fhv. statsskovridder, senior.
 • Brock, Jeppe Laursen (f. 1985). Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.
 • Christensen, Anders Christian (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950). Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christensen, Jesper Meyer (f. 1981). Cand.mag. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.
 • Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner. Freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dyrmann, Kristine (f. 1988). Cand.mag. i historie og fransk, ph.d.-studerende. Videnskabelig medarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Frandsen, Johannes Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grinder-Hansen, Poul (f. 1956). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.
 • Guldberg, Morten (f. 1962). Journalist. Fhv. redaktionschef på bl.a. Jyske Medier. Siden 2019 journalist på Kommunen.dk.
 • Hansen, Erik (f. 1947). Cand.mag. Lektor emeritus. Lokalhistoriker i Ikast.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Lone Rykær (f. 1991). Cand.scient. i biologi. Biolog og vandløbsmedarbejder ved Ikast-Brande Kommune.
 • Helweg, Kirstine Krath (f. 1990). Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. Arkæolog ved Museum Thy, Thisted.
 • Holm-Jensen, Kristine (f. 1976). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.
 • Imer, Lisbeth (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Jakobsen, Peter Roll (f. 1959). Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Jakobsen, Rasmus Skovgaard (f. 1987). Ph.d. i historie. Projektmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup.
 • Jeppesen, Ole (f. 1964). Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Knudsen, Søren Broberg (f. 1991). Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Lars Agersnap (f. 1972). Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. Museumsinspektør, arkæolog og forskningsansvarlig ved Viborg Museum.
 • Lauridsen, Henning Ringgaard (f. 1951). Cand.mag. i historie og dansk fra Aarhus Universitet, fhv. museumschef ved Viborg Museum.
 • Licht, Christian de Fine (f. 1951). Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Lindgaard, Steen (f. 1971). Master i oplevelsesledelse. Kulturchef i Viborg Kommune.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Mikkelsen, Martin (f. 1951). Ph. d. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog.
 • Milàn, Jesper (f. 1974). Ph.d. i geologi. Museumsinspektør ved Geomuseum Faxe.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med., speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med., speciallæge og B.Sc. i filosofi. Professor ved Lanzhou University, China. Fhv. vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Møller, Søren Birch (f. 1951). Bibliotekar ved Ikast Bibliotek og leder af Ikast lokalhistorisk arkiv.
 • Overgaard, Jesper (f. 1954). Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Fhv. kulturjournalist ved Viborg Stifts Folkeblad.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejlemuseerne.
 • Pedersen, Vibeke Juul (f. 1967). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.
 • Petersen, Flemming (f. 1957). Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Ph.d., cand.mag. i historie og øststatskundskab. Kontorchef, chef for Institut for Militærhistorie og Krigsteori, Forsvarsakademiet.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973). Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Sørensen, Jann Ribergaard (f. 1957). Cand.scient. i biologi og naturgeografi. Biolog/naturformidler i Viborg Kommune.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Tipsmark, Kasper Steenfeldt (f. 1988). Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og samarbejdspartner med Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup.
 • Tram Pedersen, Thomas (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945). Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Aarhus (pensionist fra 2008).
 • Vilstrup, Lene Kolind (f. 1977). Cand.scient. i biologi. Biolog ved Ikast-Brande Kommune.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Owino, Angelina (f. 1981). Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Grafiker

 • Holm, Lene (f. 1949). Grafiker

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Mortensen, Anni Renner (f. 1965). Bibliotekar DB.
 • Tvevad, Anders (f. 1959)l Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972). Mag.art. i litteraturvidenskab.

BIND 7 – LEMVIG, STRUER, SKIVE, HOLSTEBRO

Fageksperter

 • Andersen, Kasper H. (f. 1980). Ph.d. i historie. Historiker ved Moesgaard Museum, Højbjerg.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Bang, Camilla (f. 1971). Arkitekt MAA. Arkitekt og byplanlægger i Skive Kommune.
 • Beckman, Anne Winther (f. 1985). Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976). Ph.d., cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.
 • Bloksgaard, Anders (f. 1971). Mag.art. i historie. Museumsdirektør på Limfjordsmuseet, Løgstør.
 • Boeskov, Signe (f. 1976). Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
 • Boysen, Bo (f. 1956). Biolog og naturvejleder. Biolog ved Holstebro Kommune.
 • Brock, Jeppe Laursen (f. 1985). Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.
 • Bækgaard, Jesper (f. 1976). Cand.mag. i historie og medievidenskab. Museumsleder, Struer Museum.
 • Bøgh, Lene Rønberg (f. 1965). Mag.art., ph.d. i kunsthistorie. Samlings- og forskningschef på KØS Museum for kunst i det offentlige rum.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950). Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christensen, Niels (f. 1951). Uddannet guldsmed og smykkedesigner. Freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dyrberg, Mette (f. 1960). Cand.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Museum Salling, Skive Kommune.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
 • Finsten, Kurt (f. 1950). Cand.mag. i nordisk litteratur og kunsthistorie. Forstander ved Krabbesholm Højskole.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Frausing, Mikael (f. 1974). Ph.d. i historie. Webredaktør ved danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
 • Gormsen, Gudrun (f. 1952). Mag.art. i europæisk etnologi. Pensioneret museumsinspektør i Skive Kommune.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Guldberg, Morten (f.1962). Journalist. Fhv. redaktionschef på bl.a. Jyske Medier. Siden 2019 journalist på Kommunen.dk.
 • Hansen, Andreas Bonde (f. 1984). Mag.art. i forhistorisk arkæologi, ph.d. i kulturarvsstudier. Lektor ved Professionshøjskolen Absalon samt rådgiver i virksomheden KULTOPIA.
 • Hansen, Astrid Skou (f. 1979). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune – Holstebro Museum.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hartun, Lisa (f. 1990). Cand.mag. i marinarkæologi. Specialpædagogisk konsulent, Nota.
 • Hedevang, Jens (f. 1982). Natur og Miljøteknolog. Naturvejleder i Lemvig Kommune.
 • Hoffmeyer, Henrik (f. 1940). Cand.mag. i historie og geografi. Lektor emeritus fra Holstebro Gymnasium og fhv. landsformand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
 • Hvass, Ingrid (f. 1955). Cand.mag. i dansk og teatervidenskab. Fortæller, underviser og projektmager, eget firma “Historiefortæller Ingrid Hvass”.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Jakobsen, Rasmus Skovgaard (f. 1987). Ph.d. i historie. Projektmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.
 • Jensen, Anders Gaardboe (f. 1979). Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør ved Holstebro Kunstmuseum.
 • Jensen, Bea Fonnesbech (f. 1977). Cand.mag. i kunsthistorie. Arkitektur-, kunst- og kulturformidler.
 • Jeppesen, Ole (f. 1964). Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.
 • Jerk, Flemming (f. 1937). Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.
 • Johannsen, Jens Winther (f. 1978). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Kjeldberg, Peter (f. 1966). Journalist. Fhv. chefredaktør ved Mediehuset Holstebro. Chef for projektet “Lydens By” i Struer.
 • Knudsen, Inger Bjørn (f. 1978). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Lemvig Museum.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Kock, Jan (f. 1944). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kristensen, Inge Kjær (f. 1953). Cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Museumschef, Museum Salling.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Sille Radoor (f. 1978). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Ærø Museum.
 • Lauritzen, Peter Michael (f. 1949). Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
 • Licht, Christian de Fine (f. 1951). Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Madsen, Louise (f. 1990). Cand.scient. idræt og sundhed, sekretariatsleder og idrætskonsulent for Skive Idrætssamvirke.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Mogensen, Torben (f. 1953). Dr.med., speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.
 • Møller, Jes Fabricius (f. 1966). Ph.d. Lektor, SAXO-instituttet, Københavns Universitet.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Olsen, Majken Høgh (f. 1974). Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Struer Museum, Struer.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.
 • Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Pedersen, Thomas Tram (f. 1967). Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.
 • Pedersen, Tina Charlotte Moustgaard (f. 1973). Cand.scient. i biologi. Naturmedarbejder i Struer Kommune.
 • Poulsen, Niels Bo (f. 1968). Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.
 • Rasmussen, Jens (f. 1949). Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.
 • Sylvestersen, René Lyng (f. 1975). Cand.scient. i geologi. Museumsinspektør ved Fur Museum, en del af Museum Salling.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Sørensen, Søren (f. 1959). Kontoruddannelse (KK). Kultur- og fritidskonsulent ved Struer Kommunens Center for Kultur, Fritid og Lokalområder.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.
 • Thomsen, Turi (f. 1959). Cand.mag., bifag i historie, Aalborg Universitet, hovedfag i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet. Bygningsrestaureringsoverbygning ved Arkitektskolen i Århus. Museumsinspektør ved Museum Salling, Skive Kommune.
 • Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945). Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Zacho, Henrik Schou (f. 1971). Cand.mag. Biblioteks- og Fritidschef, Holstebro Kommune.

Fotograf

 • Owino, Angelina (f. 1981). Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Faktatjekkere

 • Heiberg, Peter (f. 1947). Bibliotekar og fhv. arkivchef.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.
 • Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968). Cand.mag. i historie og spansk.
 • Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972). Mag.art. i litteraturvidenskab.

BIND 6 – MORSØ, VESTHIMMERLAND, REBILD, MARIAGERFJORD

Fageksperter

 • Adriansen, Inge (f. 1944). Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved SDU, Institut for Grænseregionsforskning.
 • Andersen, Bendt Egede (f. 1957). Cand.silv. Skovrider i Naturstyrelsen Himmerland.
 • Andersen, Charlotte Boje Hilligsø (f. 1969). Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.
 • Andersen, Lise (f. 1955). Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/Møllehistorisk Samling.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Aner, Louise Glerup (f. 1972). Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.
 • Askgaard, Helle (f. 1942). Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Tidligere gymnasielærer og redaktør.
 • Bach-Nielsen, Carsten (f. 1955). Lic.theol., exam.art. Lektor i kirkehistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
 • Bjerager, Morten (f. 1972). Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Bjerregaard, Mikael Manøe (f. 1976). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Odense Bys Museer.
 • Bloksgaard, Anders (f. 1971). Mag.art. i historie. Museumsdirektør på Limfjordsmuseet.
 • Buus, Mie (f. 1951). Cand.mag. i etnografi. Projektansat ved Museum Thy til varetagelse af forskning og formidling af madkultur i Thy.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950). Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).
 • Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951). Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Degn, Niels Otto (f. 1947). Socialrådgiver med økonomioverbygning. Chefkonsulent ved Morsø Kommune, leder Kulturmødet Mors.
 • Eggert, Birgit (f. 1973). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Espersen, Anders Have (f. 1975). Cand.mag. i historie og europastudier. Museumsdirektør ved Museum Mors.
 • Fogh, Palle (f. 1953). Tidligere konstitueret musikskoleleder. Bestyrelsesmedlem.
 • Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950). Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.
 • Frandsen, Lars Stig (f. 1958). Cand.fil. i musik. Musikskoleleder ved Musikskolen på Mors.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • Friis, Morten Lønborg (f. 1963). Dirigent og leder af Rebild Musikskole.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Grølsted, Esther (f. 1936). Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.
 • Heide, Anne (f. 1980). Cand.mag. i historie. Formidlingsinspektør ved Museum Mors.
 • Heiner, Jørgen (f. 1941). Mag.art. i teatrets æstetik og historie (teatervidenskab). Tidligere leder af Det Kgl. Teaters Arkiv og Bibliotek samt tidligere undervisningsassistent og ekstern lektor ved Københavns Universitet.
 • Horsten, Anders (f. 1975). Cand.scient. i biologi. Biolog i Mariagerfjord Kommune.
 • Imer, Lisbeth M. (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Ingvardsen, Signe Marie (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Kystmorfolog ved Kystdirektoratet
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Jakobsen, Peter Roll (f. 1959). Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Jensen, John Mønsted (f. 1955). Cand.scient. Biolog i Rebild Kommune.
 • Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978). Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953). Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet
 • Kirkebæk, Birgit (f. 1938). Dr.pæd. Redaktør ved Handicaphistorisk Tidsskrift. Pensioneret lektor fra DPU samt professor emeritus fra Universitetet i Oslo.
 • Kjær, Lone (f. 1970). Cand.hort. Natursagsbehandler i Vesthimmerlands Kommune.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Kock, Jan (f. 1944). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus ved Afdeling for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
 • Kofod, Else Marie (f. 1951). Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kromann-Andersen, Vibeke (f. 1975). Cand.mag. i litteraturhistorie og æstetik & kultur. Kunstfaglig medarbejder ved Kunstetagerne Hobro.
 • Larsen, Jan Hammer (f. 1954). Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.
 • Lauritzen, Peter Michael (f. 1949). Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lindholst, Christian (f. 1972). Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lykke, Jens (f. 1956). Lærer. Souschef i Mariagerfjord Kommune.
 • Mikkelsen, Jørgen (f. 1959). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Mortensen, Henrik Bugge (f. 1963). Forfatter og tv-tilrettelægger med speciale i natur, kultur og historie.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Møller, Stig Bergmann (f. 1963). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Nielsen, Bjarne Henning (f. 1955). Mag.art. i forhistorisk europæisk arkæologi. Museumsinspektør, forskningschef ved Vesthimmerlands Museum.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Thorkild (f. 1952). Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.
 • Nørr, Erik (f. 1944). Dr.phil. Historiker, seniorforsker, tidligere arkivar ved Landsarkivet for Sjælland.
 • Olsen, Anne-Louise Haack (f. 1951). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.
 • Olsen, Nanna Folke (f. 1977). Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Limfjordsmuseet.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Overgaard, Susanne (f. 1964). Cand.mag. i historie og etnologi. Provstisekretær ved Morsø Provsti.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947). Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Poulsen, Louise Gammelholm (f. 1979). Cand.mag. i kommunikation og psykologi. Udviklingskonsulent i Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune.
 • Qvistorff, Helge V. (f. 1938). Uddannet hotelmand. Forfatter.
 • Roesdahl, Else (f. 1942). Cand.art. i historie og nordisk arkæologi. Professor emerita i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Sarauw, Torben (f. 1968). Cand.phil., ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør, afdelingsleder for Arkæologi, Nordjyllands Historiske Museum.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.
 • Stilling, Niels Peter (f. 1953). Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsinspektør ved Rudersdal Museer.
 • Svit, Finn (f. 1956). Uddannet statsprøvet musikpædagog fra Det Nordjyske Musikkonservatorium. Kulturskoleleder ved Mariagerfjord Kulturskole.
 • Søeborg, Flemming (f. 1954). BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Tarbensen, Kenn (f. 1964). Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.
 • Østergård, Niels Jørn (f. 1950). Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Museum Rebild.

Fotograf

 • Lytzen, Tao (f. 1970)Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

Infografik

 • Hansen, Anja Hørmann (f. 1972). Grafiker, redaktionskoordinator.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Arkæologiske tegninger

 • Palm, Elizabeth Rüssel (f. 1983). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Teknisk designer.

Faktatjekkere

 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl. fra Det Informationsvidenskabelige Akademi.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Pedersen, Jørgen Mark (f. 1962). Cand.mag. i idéhistorie og retorik.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Ishøy, Mette Elholm (f. 1989). Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital tekstredaktør.
 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik.

BIND 5 – AALBORG

Fageksperter

 • Adriansen, Inge (1944‑2017). Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.
 • Andersen, Charlotte Boje Hillingsø (f.1969). Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.
 • Andersen, Lise (f. 1955). Mag.art. i historie og dansk. Historiker med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Aner, Louise Glerup (f. 1972). Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.
 • Bach-Nielsen, Carsten (f. 1955). Lic.theol., exam.art. Lektor i kirkehistorie, Aarhus Universitet.
 • Bartholdy, Nils G. (f. 1941). Cand.phil. i historie, seniorforsker. Forhenværende heraldisk konsulent ved Rigsarkivet.
 • Bjerager, Morten (f. 1972). Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Bladt, Inger Kirstine (f. 1963). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Bloksgaard, Anders (f. 1971). Mag.art. i historie. Museumsdirektør på Limfjordsmuseet, Løgstør.
 • Buus, Mie (f. 1951). Cand.mag. i etnografi, kogekone.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Eggert, Birgit (f. 1975). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Gregersen, Bo (f. 1974). Cand.mag. et phil. i historie og middelalderarkæologi. Direktør på Lille Vildmosecentret, Aalborg.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Haue, Niels (f. 1973). Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Højbjerg, Klaus (f. 1978). Cand.mag. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Frilandsmuseet Hjerl Hede, Vinderup.
 • Imer, Lisbeth M. (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968). Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Jakobsen, Peter Roll (f. 1959). Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Jensen, Bente (f. 1958). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. DJMX tillægsuddannelse i journalistisk formidling. Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv.
 • Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978). Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Jørgensen, Katja (f. 1964). Cand.mag. i arabisk, international pædagogik & udvikling og filosofi som livsforståelse. Konsulent og projektleder i De Frivilliges Hus, Aalborg.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Kock, Jan (f. 1944). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
 • Kofod, Else Marie (f. 1951). Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Kristensen, Ulla (f. 1954). Arkitekt MAA og Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK). Planlægger i Plan & Udvikling, Aalborg Kommune.
 • Larsen, Jan Hammer (f. 1954). Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.
 • Lauritzen, Peter Michael (f. 1949). Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Michelsen, Lisbeth Helene Solmunde (f. 1950). Cand.theol. Tidligere sognepræst. Con amore-præst for færinge i Danmark. Underviser i teologi og foredragsholder.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Møller, Stig Bergmann (f. 1963). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Nielsen, Flemming (f. 1955). Cand.mag. i historie og engelsk. Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv.
 • Nielsen, Henrik Gjøde (f. 1960). Ph.d. i historie. Museumsinspektør og souschef ved Nordjyllands Kystmuseum, Frederikshavn Kommune.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Ottesen, Laila Susanne (f. 1954). Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Ploug, Niels (f. 1960). Cand.polit. Direktør for personstatistik ved Danmarks Statistik samt ekstern lektor ved Københavns Universitet.
 • Rasmussen, Leslie Majdall (f. 1977). Cand.mag. i musik, historie og medievidenskab. Koordinator og akademisk medarbejder ved Aalborg Kulturskole.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Sarauw, Torben (f. 1968). Ph.d. og afdelingsleder for Arkæologi, Nordjyllands Historiske Museum.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teaterhistorie. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.
 • Schou, Nils (f. 1945). Pensioneret skovtekniker. Tidligere sektionsleder for Fredningsplanudvalget, Nordjyllands Amt.
 • Surlyk, Finn (f. 1943). Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Søeborg, Flemming (f. 1954). BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Sørensen, Esben Munk (f. 1955). Ph.d., landinspektør. Lektor, professor ved Aalborg Universitet.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.
 • Topholm, Jens (f. 1951). Cand.mag. i historie og russisk. Fhv. stadsarkivar ved Aalborg Stadsarkiv.
 • Wagn, Hélène (f. 1958). Journalist, redaktør og forfatter.
 • Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983). Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.
 • Wohlfarht, Eske (f. 1953). Mag.art. i europæisk etnologi. Specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Lytzen, Tao (f. 1970)Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm.

Infografik

 • Hansen, Anja Hørmann (f. 1972). Grafiker, redaktionskoordinator.

Kommunekort

 • Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Faktatjekkere

 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980). Bibliotekar DB.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæsere

 • Christiansen, Torben (f. 1955). Cand.mag. i dansk og lingvistik.
 • Ishøy, Mette Elholm (f. 1989). Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital tekstredaktør.

BIND 4 – JAMMERBUGT, THISTED, BRØNDERSLEV

Fageksperter

 • Adriansen, Inge (f. 1944). Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved SDU, Institut for Grænseregionsforskning.
 • Andersen, Charlotte Boje Hilligsø (f. 1969). Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.
 • Andersen, Jens (f. 1968). Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie, ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Museumscenter Hanstholm.
 • Andersen, Knud Holch (f. 1945). Cand.mag. i historie og dansk. Historiker med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
 • Andersen, Lise (f. 1955). Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/Møllehistorisk Samling.
 • Andersen, Lone (f. 1971). Cand.phil. i arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Andersen, Martin Arthur (f. 1982). Cand.mag. i æstetik og kultur. Kommunikationsmedarbejder ved KulturRummet, Thisted Kommune.
 • Andersen, Ronny (f. 1979). Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Aner, Louise Glerup (f. 1972). Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.
 • Arnedal, Poul (f. 1947). Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.
 • Bjerager, Morten (f. 1972). Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Bjørn, Bodil (f. 1958). Civilingeniør. Kommuneplanlægger og udviklingskonsulent ved Plan & Miljø, Brønderslev Kommune.
 • Bodilsen, Ejgil (f. 1958). Boghandleruddannet. Freelancejournalist og -redaktør, herunder koordinator ved Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.
 • Buus, Mie (f. 1951). Cand.mag. i etnografi. Kogekone.
 • Christensen, Anders C. (f. 1975). Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950). Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christiansen, Eigil (f. 1945). Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).
 • Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951). Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.
 • Clemmensen, Lars Bjørn (f. 1959). Dr.scient. i geologi. Professor ved Københavns Universitet.
 • Dalgaard, Tommy (f. 1970). Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dige, Lene (f. 1943). Cand.phil. i historie. Tidligere arkivleder ved Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv.
 • Eggert, Birgit (f. 1973). Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Engberg, Nils (f. 1948). Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Finnerup, Anne Mette (f. 1971). Ingeniør med efteruddannelse inden for human økologi og ledelse. Teamleder ved Center for Park & Vej i Frederikshavn Kommune.
 • Fridberg, Torben (f. 1946). Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • Gravesen, Peter (f. 1945). Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Hansen, Henrik L. (f. 1957). Speciallæge i samfundsmedicin. Enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed (Tilsyn og Rådgivning Syd).
 • Hansen, Jens Morten (f. 1947). Lic.scient. i geologi. Statsgeolog med emeritustilknytning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Adjungeret professor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.
 • Hansen, Jens-Christian (f. 1980). Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune og leder af Vildmosemuseet i Brønderslev.
 • Hansen, Kirsten Monrad (f. 1960). Ph.d. i europæisk etnologi. Forsknings- og formidlingsansvarlig ved kystkulturcenteret og bådbyggerværkstedet Han Herred Havbåde.
 • Hansen, Kjeld (f. 1947). Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Lene Halskov (f. 1955). Mag.art. i folkloristik. Projektforsker og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kgl. Bibliotek.
 • Holm, Anne Dorthe (f. 1976). Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Museumsleder ved Museerne i Brønderslev Kommune.
 • Højmark, Signe (f. 1964). BA i kunsthistorie, keramiker fra Danmarks Designskole. Projektleder ved KulturKANten.
 • Imer, Lisbeth M. (f. 1973). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.
 • Ingvardsen, Signe Marie (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Kystmorfolog ved Kystdirektoratet.
 • Jensen, Ida Rytter (f. 1969). Landinspektør. Udviklingskonsulent ved Sekretariatet for Udvikling og Kommunikation, Jammerbugt Kommune.
 • Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948). Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Kofod, Else Marie (f. 1951). Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.
 • Korsgaard, Peter (f. 1951). Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krarup, Anders (f. 1953). Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.
 • Krüger, Johannes (f. 1941). Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Larsen, Jan Hammer (f. 1954). Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.
 • Lauritzen, Peter Michael (f. 1949). Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
 • Lindhardt, Charlotte (f. 1972). Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lindhardt, Marianne Skaarup (f. 1978). Cand.scient. Biolog i Jammerbugt Kommune.
 • Lindholst, Christian (f. 1972). Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie (f. 1948). Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lysdahl, Per (f. 1945). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969). Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Mogensen, Robert Frede (f. 1946). Arkitekt, tegner og forfatter med speciale i krydsfeltet mellem landskab, kulturhistorie og arkitektur.
 • Møller, Per Grau (f. 1955). Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Møller, Stig Bergmann (f. 1963). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Nielsen, Jeppe Agger (f. 1974). Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Jørgen (f. 1960). HH og kommunalt uddannet. Fritidskonsulent ved Team Fritid og Kultur i Brønderslev Kommune.
 • Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977). Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Thorkild (f. 1952). Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.
 • Olsen, Anne-Louise Haack (f. 1951). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.
 • Olsen, Lykke (f. 1982). Cand.mag. i historie og nordisk. Museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune.
 • Olsen, Søren (f. 1954). Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.
 • Pajung, Stefan (f. 1975). Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
 • Pedersen, Inge Lise (f. 1939). Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Morten (f. 1973). Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.
 • Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947). Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Petersen, Troels (f. 1981). Cand.public. Naturjournalist ved Thy Tekst.
 • Plambech, Sine (f. 1975). Ph.d. i socialantropologi. Postdoc ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier).
 • Rasmussen, Annette (f. 1964). Ph.d. i uddannelsesforskning. Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Rolle, Grethe (f. 1946). Forfatter og freelanceskribent.
 • Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949). Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette (f. 1952). Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Scheuer, Poul (f. 1950). Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.
 • Stilling, Niels Peter (f. 1953). Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsleder ved Rudersdal Museer.
 • Stokbro, Anne Lie (f. 1962). Kunsthistoriker, mag.art. Kunst- og kulturformidler.
 • Søeborg, Flemming (f. 1954). BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.
 • Sørensen, Carlo Sass (f. 1966). Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Sørensen, Svend (f. 1949). Læreruddannet. Museumspædagog ved Thisted Museum.
 • Søvsø, Morten (f. 1971). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper (f. 1955). Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.
 • Tjell, Ulla (f. 1969). Cand.scient.adm. Kulturkonsulent ved Jammerbugt Kommune.
 • Tølbøll, Lene (f. 1976). Cand.scient.soc., ph.d. Institutleder ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Worup, Lotte (f. 1973). Master i læreprocesser med specialisering i ledelse og organisationspsykologi. Fritids og kulturchef i Brønderslev Kommune.
 • Wåhlin, Sidsel (f. 1973). Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Zerlang, Martin (f. 1952). Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
 • Aarup-Kristensen, Inger (f. 1954). Bibliotekar. Tidligere fritids- og kulturkonsulent ved Brønderslev Kommune.

Fotograf

 • Lytzen, Tao (f. 1970). Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

Infografik

 • Hansen, Anja Hørmann (f. 1972). Grafiker, redaktionskoordinator.

Kommunekort

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952). Kartograf.

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan (f. 1972). Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Arkæologiske tegninger

 • Palm, Elizabeth Rüssel (f. 1983). Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Teknisk designer.

Faktatjekkere

 • Breum, Signe (f. 1981). Cand.scient.bibl. fra Det Informationsvidenskabelige Akademi.
 • Jakobsen, Lene (f. 1972). Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.
 • Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946). Kunsthistoriker og fotograf.
 • Pedersen, Jørgen Mark (f. 1962). Cand.mag. i idéhistorie og retorik.
 • Tvevad, Anders (f. 1959). Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæser

 • Ishøy, Mette Elholm (f. 1989). Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital tekstredaktør.

Studentermedhjælpere

 • Emil Bengal Christensen. Stud.mag. i historie
 • Henning Henau Teglbjærg. Stud.mag. i historie
 • Jens Jacob Blichfeldt Dinesen. Stud.scient.bibl.
 • Lærke Termøhlen Mikkelsen. Stud.mag. i historie
 • Niels Nyholt. Stud.scient.pol.
 • Tobias Filskov Petersen. Professionsbachelorstuderende, Skov- og landskabsingeniør.

BIND 3 – FREDERIKSHAVN, HJØRRING, LÆSØ

Fageksperter

 • Andersen, Charlotte Boje Hilligsø. Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.
 • Andersen, Lise. Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/ Møllehistorisk Samling.
 • Andersen, Ronny. Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.
 • Aner, Louise Glerup. Ph.d. i geografi. Lektor ved Professionshøjskolen Metropol.
 • Arnedal, Poul. Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.
 • Ax, Michael. Cand.mag. i europæisk etnologi og minoritetsstudier. Museumsdirektør ved Nordjyllands Kystmuseum.
 • Binderup, Merete. Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Buus, Mie. Cand.mag. i etnografi. Projektansat ved Museum Thy til varetagelse af forskning og formidling af madkultur i Thy.
 • Christensen, Anders C. Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Christensen, Anders Chr. N. Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.
 • Christensen, Erik Sigmund. Cand.phil. i historie. Arkivleder ved Kystmuseet i Frederikshavn.
 • Christensen, Jens Ole. Ph.d. i historie, seniorforsker og museumsinspektør ved Krig og Besættelse, Nationalmuseet.
 • Christiansen, Eigil. Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).
 • Christiansen, Jørgen Hegner. Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.
 • Clemmensen, Lars Bjørn. Dr.scient. i geologi. Professor ved Københavns Universitet.
 • Dalgaard, Tommy. Ph.d. i MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
 • Dupont, Michael. Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.
 • Eggert, Birgit. Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Engberg, Nils. Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
 • Flintegård, Henrik. Cand.scient. i biologi. Pensioneret museumsinspektør og biolog ved Nordsømuseet i Hirtshals.
 • Fridberg, Torben. Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • Gerstrøm, Jens. Lærer, BSc (biologi). Frivillig medarbejder ved Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.
 • Gravesen, Peter. Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Gro-Nielsen, Laus. Cand.scient. i biologi. Naturmedarbejder ved Team Byggeri og Natur, Hjørring Kommune.
 • Hansen, Henrik L. Speciallæge i samfundsmedicin. Enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed (Tilsyn og Rådgivning Syd).
 • Hansen, Jens Morten. Lic.scient. i geologi. Statsgeolog med emeritustilknytning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Adjungeret professor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.
 • Hansen, Kalle Emil Holst. Cand.scient. i geografi og geoinformatik, ph.d. i økonomisk geografi. Redaktionsassistent ved Trap Danmark.
 • Hansen, Kirsten Monrad. Ph.d. i europæisk etnologi. Forsknings- og formidlingsansvarlig ved kystkulturcenteret og bådbyggerværkstedet Han Herred Havbåde.
 • Hansen, Kjeld. Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.
 • Hansen, Lene Halskov. Mag.art. i folkloristik. Projektforsker og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.
 • Hansen, Signe Stidsing. Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Hansen, Stine Pagel. MSc (Integrative Geography). Miljømedarbejder og planlægger i Læsø Kommune.
 • Haunstrup, Poul Erik. Cand.arch. Byplanarkitekt og projektleder i Frederikshavn Kommune.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Jensen, Henrik. Cand.mag. i kommunikation. Kommunikationsmedarbejder ved Hjørring Musiske Skole.
 • Jensen, Henrik Toft. Cand.mag. i samfundsfag og geografi. Forskningsmedarbejder ved Roskilde Universitet.
 • Jensen, Mette Bøgh. Mag.art i kunsthistorie. Kurator og seniorforsker ved Skagens Kunstmuseer.
 • Johannessen, Peter Niels. Cand.scient. og ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Jürgensen, Martin Wangsgaard. Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.
 • Knudsen, Lisbeth B. Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Korsgaard, Peter. Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
 • Krogstrup, Karin. Cand.scient. i biologi. Naturmedarbejder i Hjørring Kommune.
 • Krüger, Johannes. Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Kyhn-Madsen, Simon. Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsleder ved Læsø Museum.
 • Larsen, Christian. Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Larsen, Jan Hammer. Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.
 • Lindhardt, Charlotte. Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.
 • Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965). Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lund, Annemarie. Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.
 • Lysdahl, Per. Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Mikkelsen, Jørgen. Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
 • Møller, Anders. Cand.mag. i europæisk etnologi. Ph.d.-stipendiat ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.
 • Møller, Per Grau. Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.
 • Nielsen, Hans. Bibliotekar. Arkivar ved Lokalhistorisk Arkiv Skagen.
 • Nielsen, Jeppe Agger. Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.
 • Nielsen, Lars Henrik. Cand.scient. og ph.d. i geologi. Afdelingsleder og forskningsleder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Nielsen, Thorkild. Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.
 • Nyvang, Caroline. Cand.mag. i historie, ph.d. Forsker ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.
 • Pajung, Stefan. Ph.d. i historie. Ekstern lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
 • Paludan, Hans. Cand.scient.pol. Chefkonsulent ved Teknik & Miljø, Hjørring Kommune.
 • Pedersen, Hans Munk. Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum, Frederikshavn.
 • Pedersen, Inge Lise. Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Pedersen, Jens. Cand.scient. i biologi, ph.d. Biolog i Hjørring Kommune.
 • Pedersen, Stig Asbjørn Schack. Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Rendboe, John. Cand.mag. i historie og filosofi. Direktør ved Vendsyssel Historiske Museum.
 • Rømer, Jørgen Rydén. Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.
 • Scavenius, Alette. Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kongelige Bibliotek.
 • Schou, Nils. Pensioneret skovtekniker. Tidligere sektionsleder for Fredningsplanudvalget, Nordjyllands Amt.
 • Schovsbo, Niels Hemmingsen. Cand.scient. og ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Skov-Petersen, Hans. Cand.hort. (gartneri) og ph.d. i geografi. Seniorforsker ved Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
 • Stilling, Niels Peter. Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsinspektør ved Rudersdal Museer.
 • Stokbro, Anne Lie. Kunsthistoriker, mag.art. Kunst- og kulturformidler.
 • Sørensen, Carlo Sass. Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.
 • Søvsø, Morten. Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.
 • Theilgaard, Jesper. Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.
 • Thidemann, Jens. Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.
 • Tovgaard-Olsen, Katrine. Mag.art. i historie. Arkivar ved Rigsarkivet.
 • Vandsted, Torben. Tidligere journalist ved Vendsyssel Tidende og TV2 Nord.
 • Zerlang, Martin. Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fotograf

 • Lytzen, Tao. Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

Infografik

 • Infografikbureauet Ferdio

Geologiske tegninger

 • Sølberg, Stefan. Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Faktatjekkere

 • Ishøy, Mette Elholm. Cand.mag. i dansk med profil i litteratur.
 • Jakobsen, Lene. Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.
 • Kühn-Nielsen, Peter. Kunsthistoriker og fotograf
 • Tvevad, Anders. Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Korrekturlæser

 • Ishøy, Mette Elholm. Cand.mag. i dansk med profil i litteratur.

Studentermedhjælpere

 • Emil Bengal Christensen. Stud.mag. i historie
 • Henning Henau Teglbjærg. Stud.mag. i historie
 • Jens Jacob Blichfeldt Dinesen. Stud.scient.bibl.
 • Lærke Termøhlen Mikkelsen. Stud.mag. i historie
 • Niels Nyholt. Stud.scient.pol.
 • Tobias Filskov Petersen. Professionsbachelorstuderende, Skov- og landskabsingeniør