Trap har indgået samarbejdsaftaler med anerkendte forskere og eksperter, der som fagkonsulenter har bistået redaktionen og været med til at sikre kvaliteten af de dækkede fagområder. Fagkonsulenterne bistod dels med udpegning af fageksperter (forfattere) inden for emneområdet, dels har fagkonsulenterne haft ansvaret for at foretage en faglig vurdering af bestemte dele og/eller afsnit af en beskrivelse af en kommune eller Danmark som helhed med henblik på at sikre den bedst mulige faglige kvalitet og formidling.

Fagkonsulenter

Arkæologi

 • Forhistorisk arkæologi: Museumsinspektør Sidsel Wåhlin, Vendsyssels Historiske Museum
 • Forhistorisk arkæologi: Projektseniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgaard Museum
 • Kirker og byer: Kirkekonsulent og museumsinspektør Henriette Rensbro, Nationalmuseet
 • Borge og voldsteder: Museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer
 • Middelalderarkæologi: Overinspektør Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderselv
 • Marinarkæologi: Marinarkæolog og museumsinspektør Jørgen Dencker, Vikingeskibsmuseet
 • Arkitektur: Seniorforsker og museumsinspektør Ulla Kjær, Nationalmuseet

Biologi

 • Pattedyr: Emeriteret lektor og pattedyrskurator Hans J. Baagøe, Statens Naturhistoriske Museum
 • Hvirvelløse dyr: Professor Henrik Enghoff, Statens Naturhistoriske Museum
 • Natur- og landskabsforvaltning: Professor Henrik Vejre, Københavns Universitet
 • Det åbne land: Professor Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet
 • De ferske vande – søer og vandløb: Professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet
 • Fisk: Lektor og kurator Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriske Museum
 • De indre farvande og kyster: Professor emeritus Tom Fenchel, Københavns Universitet
 • Skove: Forstkandidat Peter Friis Møller, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
 • Fugle: Biolog Michael Borch Grell, Naturstyrelsen

Etnologi

 • Etnologi: Lektor Signe Mellemgaard, Københavns Universitet
 • Etnologi: Lektor Niels Jul Nielsen, Københavns Universitet
 • Etnologi: Specialkonsulent Eske Wohlfarht, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Folketro og folkemindevidenskab: Ph.d. Else Marie Kofod
 • Madkultur: Seniorforsker og museumsinspektør Lykke Lafarque Pedersen, Nationalmuseet
 • Landbokultur, maritim kultur og byhistorie: Museumschef Peter Henningsen, Nationalmuseet
 • Borgerlig kultur og hverdagsliv: Professor MSO Tine Damsholt, Københavns Universitet
 • Dragt og Klæde: Gæsteforsker Esther Grølsted, Nationalmuseet

Geografi

 • Byer: Professor Christian Wichmann Matthiesen, Københavns Universitet
 • Byer: Seniorforsker Niels Boje Groth, Københavns Universitet
 • Det menneskeskabte landskab: Chefkonsulent Morten Stenak, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Fysisk planlægning: Direktør Sven Koefoed-Hansen, Næstved Kommune

Geologi

 • Sedimentologi: Professor emeritus Finn Surlyk, Københavns Universitet
 • Glaciologi og klima: Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Geomorfologi: Seniorforsker Merete Binderup, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
 • Sedimentologi, kvartærgeologi, geomorfologi og hydrogeologi: Chefkonsulent Peter Gravesen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
 • Geofysik, sedimentologi og kvartærgeologi: Emeriteret lektor Holger Lykke-Andersen, Aarhus Universitet

Historie

 • Navneforskning: Professor Bent Jørgensen, Københavns Universitet
 • Landbohistorie og historisk geografi: Lektor Per Grau Møller, Syddansk Universitet
 • Historie: Professor emeritus Knud. J.V. Jespersen, Syddansk Universitet
 • Byhistorie: Seniorforsker og arkivar Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet
 • Middelalderhistorie: Professor Bjørn Poulsen, Aarhus Universitet
 • Historie: Lektor Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet
 • Nyere tid, landbohistorie og søfart/fiskeri: Museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer
 • Nyere tid, landbohistorie og søfart/fiskeri: Museumsdirektør Mette Ladegaard Thøgersen, Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer
 • Kommune- og byvåben: Seniorforsker Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet
 • Landbohistorie: Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot
 • Historie: Professor MSO Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet
 • Historie: Lektor Jeppe Nevers, Syddansk Universitet
 • Herregårde: Cand.mag. John Erichsen, HISTORISMUS og Cand. phil. i historie, ph.d. Niels Peter Stilling, tidl. museumsinspektør ved Rudersdal Museer.
 • Jernbaner: Cand.mag. i historie, ph.d. René Schrøder Christensen, Forsknings- og samlingschef, Danmarks Jernbanemuseum
 • Militærhistorie: Institutchef Niels Bo Poulsen, Forsvarsakademiet

Kunst og kultur

 • Arkitektur: Lektor Kjeld Vindum, Kunstakademiets Arkitektskole
 • Arkitektur: Professor Mogens A. Morgen, Arkitektskolen Aarhus
 • Arkitektur: Seniorforsker og museumsinspektør Ulla Kjær, Nationalmuseet
 • Billedkunst: Vicedirektør, samlings- og forskningschef Peter Nørgaard Larsen, Statens Museum for Kunst
 • Design og kunsthåndværk: Biblioteks- og forskningschef Lars Dybdahl, Designmuseum Danmarks Bibliotek
 • Kunst i det offentlige rum: Samlings- og forskningschef Lene Bøgh Rønberg, KØS Museum for kunst i det offentlige rum
 • Landskabsarkitektur: Studielektor Richard Hare, Københavns Universitet
 • Litteratur: Professor Martin Zerlang, Københavns Universitet
 • Scenekunst: Leder af Dramatisk Bibliotek Alette Scavenius, Det Kongelige Bibliotek
 • Musik og dans: Studielektor Niels Græsholm, Københavns Universitet
 • Musik og dans: Professor emeritus og komponist Karl Aage Rasmussen, Det Jyske Musikkonservatorium
 • Medier: Professor Anker Brink Lund, CBS

Politik og samfund

 • Demografi og befolkning: Afdelingsdirektør Niels Ploug, Danmarks Statistik
 • Sociale forhold: Forskningschef Kræn Blume Jensen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • Uddannelse og folkeoplysning: Professor MSO Ning de Coninck-Smith, Aarhus Universitet
 • Sundhedsforhold: Læge, ph.d. Finn Kamper-Jørgensen, forhenværende direktør for Statens Institut for Folkesundhed
 • Bolig- og bosætningsforhold: Forskningschef Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet
 • Politik: Professor Jørgen Elklit, Institut for statskundskab, Aarhus Universitet
 • Politik og kommunale planer: Kommunaldirektør Sven Koefoed-Hansen

Økonomi og erhverv

 • Økonomi og erhverv: Professor i organisation og ledelse Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet
 • Økonomi og erhverv: Forskningsmedarbejder Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet
 • Økonomi og erhverv: Lektor Høgni Kalsø Hansen, Københavns Universitet

Faglige kvalitetssikrere

 • Litteratur: Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet
 • Teatervidenskab: Fhv. leder og ekstern lektor Jørgen Heiner, Københavns Universitet
 • Sprog: Lektor Karen Margrethe Pedersen, Københavns Universitet
 • Arkæologi: Museumsinspektør Claus Skriver, Moesgaard Museum
 • Historie: Lektor Mikkel Thelle, Aarhus Universitet
 • Dialekter: Lektor Viggo Sørensen, Aarhus Universitet