Kunstnere, der opfylder et eller flere af disse relevanskriterier, kan få deres egen artikel på Den Store Danske. Kunstneren

  • har præget en bestemt kunstretning, og det vil være naturligt at nævne vedkommende i en hovedartikel om den.
  • har gjort sig bemærket nationalt (for danske kunstnere) og/eller internationalt, fx ved at være repræsenteret med separatudstillinger på toneangivende gallerier eller museer.
  • er anerkendt for sine værkers høje kunstneriske værdi.
  • har modtaget en eller flere prestigefyldte priser eller legater.
  • har været meget synlig i den nationale og/eller internationale offentlighed i en længere periode.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.