Forfattervejledningen er en oversigt over, hvordan du skriver gode leksikonartikler til Den Store Danske.

Leksikonet er et samskrivningsprojekt. Vi opdaterer de eksisterende artikler langt oftere, end vi skriver nye artikler. Det betyder, at du som leksikonforfatter skal opdatere artiklernes sprog, stil og links ud over selve indholdet. Bl.a. skal du skrive korte, letforståelige og opsummerende indledninger (kaldet manchetter) til de artikler, der ikke har fået én endnu.

I denne vejledning finder du information om, hvordan du opdaterer eksisterende artikler, og hvordan du skriver nye artikler.

Sådan gør du

Følg leksikongenren

Leksikonartikler har deres egen stil og opbygning. Genrekravene til en god leksikonartikel i Den Store Danske er, at den:

 1. er eksplicit, præcis og fortæller det væsentlige om sit emne.
 2. er skrevet i et let læseligt sprog, som er klart og pædagogisk.
 3. forklarer de fagbegreber, som bruges, og at der bruges danske fagbegreber.
 4. beskriver sit emne, den fortæller ikke, og den er varsom med litterære virkemidler.
 5. er analytisk, ikke opremsende.
 6. er velafbalanceret og uden et underforstået værdisæt.
 7. ikke er personlig.
 8. har god holdbarhed, så opdateringer holder længe.
 9. har den rigtige længde.

Følg leksikonstrukturen

Alle leksikonartikler skal følge den samme struktur og opsætning og:

 1. have et præcist og forståeligt opslagsord (titel).
 2. have en tydelig definition og manchet, som også en elev i 8. klasse kan forstå. Du kan skrive det vanskelige indhold senere i artiklen.
 3. have en overordnet disposition med relevante og velstrukturerede overskrifter, gerne i to niveauer ("Overskrift 1" og "Overskrift 2").
 4. skrives med stigende sværhedsgrad.
 5. bruge punktlister og nummererede lister, ikke opremsninger.
 6. have en faktaboks til faste informationstyper.
 7. have mange interne links, normalt 2–3 links pr. afsnit.
 8. have gode eksterne links.
 9. afsluttes med "Læs mere i Den Store Danske", "Eksterne links" og "Litteratur".
 10. have den rigtige længde.

Sprog, stil og standarder

Billeder og illustrationer

Billeder og illustrationer er en vigtig del af artiklerne i leksikonet, og de skal behandles som en del af det redaktionelle produkt. Før vi kan bruge et billede i leksikonet, skal rettighederne til billedet være afklaret.

Artikelelementer

Ud over selve teksten kan en artikel indeholde:

Kilder og referencer

Om forfatterskab og rettigheder

Roller i leksikonet

Læs mere om de opgaver, der løses af forskellige slags medarbejdere i arbejdet med Den Store Danske: