Billeder og figurer er en vigtig del af leksikonet og bør tænkes ind i alle artikler. Du kan bruge dine egne billeder eller finde billeder med fri licens som beskrevet i denne artikel.

Billedet skal være en velegnet illustration af opslagsordet, og rettighederne for brug af billedet skal være afklaret, før det lægges på.

Alle registrerede bidragsydere kan foreslå billeder til artikler. De fagansvarlige kan selv publicere billeder inden for deres eget fagområde.

Public domain, «til fri brug»

Alle billeder er som udgangspunkt underlagt ophavsret, men billeder kan af forskellige grunde være undtaget. Disse kaldes med en engelsk term "public domain". På dansk vil man sige, at de er til fri brug.

Vi krediterer altid fotografen, når denne er kendt, ved at nævne vedkommende i billedoplysninger ved upload.

Licenser for fri brug

Billeder, der ellers er underlagt almindelig ophavsret, kan være publiceret med en licens, der gør, at man frit kan anvende billedet uden tilladelse fra rettighedshaver/fotograf.

De mest brugte licenser af denne type er Creative Commons-licenserne. Alle billeder med en CC-licens kan frit bruges i Den Store Danskes artikler.

Også her krediterer vi fotografen, hvis denne er kendt.

Tips til at finde billeder med fri licens

Hvis man søger på billeder i Google, finder man typisk billeder med begrænset licens, og det kan være vanskeligt at finde betingelserne for brug af billederne.

Derfor har vi herunder listet en række websites, databaser m.m. på nettet, hvor man kan finde billeder med fri licens.

Google billedsøgning efter frie licenser

Man kan bruge billedsøgning i Google til at finde billeder med fordelagtige licenser. Da vil søgeresultaterne ofte være fra Flickr, Wikimedia og Pixabay, men der kan også være andre kilder.

Dobbelttjek informationer om licenser, før du bruger billeder fundet via billedsøgning på Google.

Databaser med frie licenser

Der findes en række gode databaser og hjemmesider, hvor man kan finde billeder med frie licenser.

Openverse

Creative Commons har en side, hvor man kan vælge mellem forskellige søgemaskiner eller databaser for at finde CC-indhold på nettet.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons er Wikipedia Foundations database med mediefiler. Her ligger både billeder, der bliver brugt i Wikipedias artikler, og andre billeder, der ikke nødvendigvis bliver brugt på Wikipedia.

Flickr Commons

Flickr Commons er en stor database med med billeder fra både enkeltbrugere og fra en række institutioner. Se for eksempel Flickr-sidene fra Rigsarkivet og FN.

Mange af billederne kan bruges frit. Under "Avanceret søgning" kan du søge efter billeder med Creative Commons-licenser.

Pixabay

Pixabay er en billedtjeneste, hvor brugere deler deres egne billeder med andre og samtidigt frasiger sig ophavsretten. Alle billederne på Pixabay kan bruges frit (billederne er frigivet under CCO-licens).

Pexels

Pexels er en samling af udvalgte billeder med CCO-licens. Alle billederne på Pexels kan bruges frit.

Unsplash

Frie billeder på nettet. Mange af dem er for stockfotoagtige, men der findes også gode billeder her.

Arkiver med frie licenser

En række arkiver og museer har digitaliseret en stor del af deres værker, hvoraf mange er fri af ophavsret.

Det Kongelige Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek har efterhånden digitaliseret en god bid af sin store billedsamling, der rummer portrætter, kort, billeder af steder, løbesedler, teatertegninger m.m. I øjeblikket er ca. 500.000 billeder digitaliserede, og der kommer hele tiden flere til. Ikke alle billeder er dog fri af ophavsret. Tjek under hvert enkelt billede, hvorvidt materialet er fri af ophavsret eller ej.

Statens Museum for Kunst

SMK har digitaliseret tusindvis af museets kunstværker, og mange af dem er fri af ophavsret og i en forbilledlig opløsning. Man kan søge på kunstner, men også på fx emner, hvilket gør basen meget anvendelig – ikke bare til kunstnerbiografier, men også i forhold til emner. Info om ophavsret er angivet ved hvert enkelt billede.

Nationalmuseet

Nationalmuseets digitale arkiv rummer tusindvis af kulturhistoriske fotos og genstande fra museet samling, der er fri af ophavsret. Info om ophavsret er angivet under hvert billede.

Rigsarkivet

Rigsarkivet vil principielt gerne have deres billeder og dokumenter gjort offentlige (med kildereferencer), men de har ikke en offentligt tilgængelig billeddatabase. Hvis man har en ide om et billede, kan redaktøren spørge Rigsarkivet, om der findes et billede, vi må bruge.

Library of Congress

Library of Congress har en imponerende samling billeder, som er tilgængelige som "public domain". En del af billederne er også tilgængelige via Flickr og Wikimedia Commons, men meget af indholdet findes kun på Library of Congress' egne sider. Du kan bruge de fleste billeder du finder på Library of Congress, men tjek information om licens.

Arkiv.dk

Arkiv.dk rummer billeder fra næsten 600 danske lokalarkiver og specialsamlinger. Det enkelte arkiv skal spørges, inden man har lov at bruge et givent billede. Men det er nemt at tilgå og sende en anmodning afsted via den indbygget mail.

M/S Museet for Søfart

Vi må frit bruge de af museets billeder, når blot vi skriver, at originalen befinder sig hos os, M/S Museet for Søfart. Enkelte billeder – markeret med rødt – er rettighedsbelagt og må ikke bruges.

Andre billedsamlinger

Læs mere om billeder

Denne artikel er en del af forfattervejledningen .