Alle fagansvarlige og bidragsydere kan foreslå deres egne billeder som illustrationer i Den Store Danske. Redaktionen betaler dog ikke for billeder, medmindre det er aftalt på forhånd.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise billeder, der ikke opfylder leksikonets kvalitetskrav for billeder. Læs om kvalitetskravene i vejledningen "Brug af billeder".

Genbrug af dine billeder

Når du lægger egne billeder på, får du valget mellem tre forskellige billedlicenser:

  1. CC-BY-SA 3.0: Alle kan dele og bruge billedet uden at spørge om lov, så længe du bliver krediteret som fotograf.
  2. CC-BY-NC-SA 3.0: Alle kan dele og bruge billedet til ikke-kommercielle formål uden at spørge om lov, så længe du bliver krediteret som fotograf.
  3. Gengivet med tilladelse: Kun Den Store Danske har tilladelse til at bruge billedet. Alle andre skal kontakte dig for tilladelse.

Læs mere om billeder

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.