For at kunne blive fagansvarlig ved Den Store Danske skal du have en solid faglig baggrund inden for det fagområde, du skal have ansvaret for. Det betyder, at du skal have en højere forskningsbaseret uddannelse og/eller en lang erfaring.

Langt de fleste fagansvarlige er ansat som forskere på et universitet eller på en anden forskningsinstitution. Inden for de fleste af fagområderne er det vigtigt, at du har arbejdet med forskning og undervisning inden for området.

Den fagansvarlige ved således betragteligt mere om fagområdet end de fleste.

En fagansvarlig er en udvalgt anerkendt fagperson, der forvalter en lille del af leksikonet. Det er et betalt tillidshverv, og Den Store Danskes redaktion beslutter, hvem der skal være fagansvarlig. Den rigtige fagansvarlige bidrager med sin ekspertise og sit overblik til leksikonets troværdighed og autoritet, og vice versa; den fagansvarlige optræder side om side med andre dygtige fagfolk og forskere.

Den fagansvarlige skal også skrive godt. Du skriver ikke primært til dine kolleger, men til alle på 15 år eller derover. Du skal derfor kunne forklare komplekse sammenhænge på en enkel facon og være opmærksom på, at artiklerne skal skrives med stigende kompleksitet.

Du skal også kunne arbejde tværfagligt sammen med andre fagansvarlige, fx om artikler, der skal skrives med forskellige faglige vinkler eller om fordeling af artikler mellem fagområder, der overlapper hinanden.

Læs mere om betaling til fagansvarlige.

Opgavens omfang og art

Det er langtfra et fuldtidsarbejde at være fagansvarlig, men typisk et hverv, man fint kan klare sideløbende med en fuldtidsansættelse.

Det er de fagansvarlige, der står for den faglige kvalitetskontrol af stoffet i Den Store Danske. De fagansvarlige skriver også en stor del af indholdet.

Som fagansvarlig skal du skrive under med dit fulde navn. Du skal af og til skrive nye artikler, men arbejdet består først og fremmest i at rette, opdatere og omskrive eksisterende artikler. Ud over selv at skrive skal du som fagansvarlig også vurdere ændringsforslag fra læsere og svare på spørgsmål i artiklernes kommentarfelt. Du skal have et godt overblik over dit område.

Du kan læse mere i fagansvarligvejledningen.

Sådan bliver du fagansvarlig

Hvis du opfylder ovenstående profil og har tid og lyst til at påtage dig fagansvar for en kategori, skal du udfylde dette skema.