Fagansvarlige

Det er de fagansvarlige, der står for den faglige kvalitetskontrol af stoffet i Den Store Danske. De fagansvarlige skriver også en stor del af indholdet.

En fagansvarlig er en håndplukket fagperson, der forvalter en lille del af leksikonet. Det er ikke et fuldtidsarbejde at være fagansvarlig, men er typisk et hverv man fint kan klare sideløbende med en fuldtidsansættelse.

De fleste fagansvarlige er ansat på et universitet eller i en anden forskningsinstitution.

For at kunne blive fagansvarlig ved Den Store Danske skal du have en solid faglig baggrund fra det fagområde, du skal have ansvaret for. Det betyder som regel, at du skal have en højere uddannelse og/eller lang erfaring.

Inden for mange af fagområderne er det vigtigt, at du har arbejdet med forskning og undervisning på området. Du skal også skrive godt, og du skal kunne arbejde tværfagligt sammen med andre fagansvarlige.

Det er et betalt tillidshverv at være fagansvarlig. Den Store Danskes redaktion beslutter, hvem der skal være fagansvarlige.

Du kan læse mere i fagansvarligvejledningen.

Sådan bliver du fagansvarlig

Hvis du ønsker at få fagansvar, skal du skrive til info@lex.dk. For at kunne svare dig har vi brug for, at du fortæller, hvilken uddannelse og faglig baggrund du har. Du må meget gerne vedlægge prøver på noget, du har skrevet. Det vil også være en god ide, at du på forhånd har oprettet dig som bidragsyder på lex.dk og har skrevet eller opdateret nogle artikler.

Som fagansvarlig skal du skrive under dit fulde navn. Som fagansvarlig skriver du nye artikler, men først og fremmest består arbejdet i at rette, opdatere og omskrive de eksisterende artikler. Ud over selv at skrive skal du som fagansvarlig også vurdere ændringsforslag fra læsere og svare på spørgsmål i artiklernes kommentarfelt.

Sådan bliver du leksikonforfatter

Alle kan bidrage med enkeltartikler til Den Store Danske. Hvis du opretter dig som bruger, kan du skrive artikelforslag og få dem vurderet af den fagansvarlige for det pågældende fagområde. Foreningen lex.dk betaler kun for de artikler, som redaktørerne på forhånd har bestilt. Alle bidragsydere skal acceptere de redaktionelle vilkår for bidragsydere.

Redaktionens opgaver

Den Store Danskes redaktion har ansvaret for at udpege fagansvarlige og sørge for, at indholdet er dækkende, relevant, pædagogisk og velformidlet til leksikonets læsere. Redaktørerne hjælper de fagansvarlige i gang og følger med i arbejdet. Redaktørerne planlægger opdatering af de enkelte fagområder, og de hjælper de fagansvarlige med at nå deres læsere.

Denne artikel er en del af fagansvarligvejledningen og forfattervejledningen.