Som fagansvarlig på lex.dk er du en af mange håndplukkede fagfolk, som forvalter hver deres indholdsområde på lex.dk. Det indebærer nogle opgaver og pligter.

Vigtige værktøjer

Som fagansvarlig får du adgang til kvalitetsvurderinger og arbejdslister. Du kan også se de enkelte artiklers ændringshistorik.

Synlighed

Som fagansvarlig på lex.dk skal du være synlig for sitets brugere. Det er, fordi de skal vide, hvem der har skrevet den artikel, de læser. Derfor skal alle fagansvarlige skrive en lille biografi om sig selv på deres profilside på lex.dk. Profilen fortæller brugeren, hvem du er, og hvorfor du er kvalificeret til at være fagansvarlig.

Det betyder, at din første opgave som fagansvarlig er at opdatere din profil, og at du fremover skal sørge for at opdatere den løbende.

Tilgængelighed

Som fagansvarlig på lex.dk skal du være tilgængelig både for brugerne og redaktionen:

 1. Du skal være registreret på lex.dk med en fungerende e-mailadresse
 2. Du skal svare på brugerhenvendelser i kommentarfelterne til artiklerne i dit fagområde
 3. Du skal evaluere ændringsforslag, du får fra brugerne via “Min side” på lex.dk
 4. Du skal følge med i redaktionens nyhedsbreve
 5. Vi sætter stor pris på, at du er aktiv på Facebook og Twitter på vegne af lex.dk

Tekstproduktion

Som fagansvarlig på lex.dk er din allervigtigste opgave at sørge for, at de artikler du har ansvaret for, er fagligt solide, opdaterede og overskuelige:

 1. Sæt dig ind i lex.dk’s forfattervejledning og brug den, når du skriver artikler
 2. Skab dig et overblik over artiklerne i dit fagområde, og aftal en opdateringsplan med din redaktør
 3. Opdater artiklerne i dit fagområde
 4. Skriv nye relevante artikler i dit fagområde
 5. Følg med i, hvad der sker på dit fagområde i offentligheden (forskningsverdenen, medierne osv.) og opdater dine artikler, når der sker noget nyt.

Før du begynder at skrive til lex.dk, er det en god ide at læse artiklerne i dit fagområde. Se på en kategori ad gangen. Lav en oversigt over artiklerne, og stil dig selv disse spørgsmål:

 • Hvad mangler der?
 • Hvad er forældet?
 • Hvad er skrevet for vanskeligt, og hvad er disponeret for rodet eller omstændeligt?

Brug dine svar til at lave en to do-liste.

Redaktionen kan hjælpe dig i læse- og oprydningsprocessen. Vi kan hjælpe dig med læsertal og med at udpege, hvilke artikler der er vigtige. Fx er nogle artikler særligt vigtige for folkeskole- og gymnasieelever.

Ændringsforslag

Alle brugere af lex.dk kan foreslå ændringer til artikelteksterne. Det er din opgave som fagansvarlig at tage stilling til de ændringsforslag, du modtager til dine artikler.

Kommentarer

Alle artikler i Den Store Danske på lex.dk har et kommentarfelt, hvor brugerne kan komme med spørgsmål eller forslag til artiklerne. Det er din opgave som fagansvarlig at svare på disse kommentarer.

Plagiat og genbrug af tekst

Du må gerne genbruge tekst på lex.dk, så længe du selv er forfatter af teksten og har ophavsret til at bruge den. Dette gælder dog ikke tekst, du har skrevet til Wikipedia. Vil du publicere tekst, der er skrevet af andre, skal de godkende brugen og krediteres som forfattere.

Al brug af andres tekst uden kreditering anses for plagiat på lex.dk. Artikler, som indeholder plagiat, vil blive slettet. Hvis redaktionen opdager plagiat i tekster skrevet af fagansvarlige, vil vi fratage vedkommende fagansvaret på lex.dk. Vi betaler ikke for plagierede tekster.

Læg lex.dk i kalenderen

Leksikonartikler bliver aldrig "færdige". Brug din kalender til at huske, hvornår du næste gang bør tjekke, om artiklerne trænger til opdatering.

Artikler om nulevende personer og lande skal opdateres oftere end artikler om fx begreber eller grundstoffer. Uanset hvad, bør du tjekke artiklerne mindst én gang om året.

Denne artikel (og hele fagansvarligvejledningen) er en del af forfattervejledningen.