Kvalitetsvurdering 1
Kvalitetsvurdering 1
Af .

Over alle artikler er der angivet en kvalitetsvurdering mellem 1 – En af de bedste artikler og 5 – Kritiske problemer med form eller indhold, ofte med en kommentar. Kvalitetsvurderingerne er kun til internt brug. De er skjult for leksikonets brugere og kan kun ses og gives af redaktører og fagansvarlige.

Kvalitetsvurderingerne er et nyttigt værktøj til at prioritere redigeringsarbejdet og til at gøre opmærksom på mangler i artikler.

Artikler, der er vurderet til 4 og 5, optræder automatisk på arbejdslisten, som man kan se, når man logger ind som fagansvarlig.

Artikler, der er vurderet til 1 og 2, optræder automatisk på forsiden af lex.dk, fx under “Usædvanligt meget læst” og “Sørgeligt lidt læst”, og de kan blive promoveret på lex.dk’s sociale medier.

Leksikonets artikler har som regel kvalitetsvurdering 2, 3 eller 4. Vurderingerne 1 og 5 bruges kun i særtilfælde. Målet er, at flest mulige artikler som minimum har kvalitetsvurdering 3.

De fem kvalitetsvurderinger

Hvordan en artikel kan forbedres, og hvornår den er god nok til at blive kvalitetsvurderet højere, vil altid afhænge af, hvor komplekst et emne den behandler. Derfor skal nedenstående ses som tommelfingerregler, ikke nagelfaste love.

5 – Kritiske problemer med form eller indhold

Artiklen har væsentlige mangler og/eller deciderede fejl, og forbedring af den har høj prioritet.

4 – Artiklen trænger til en gennemgang

Kvalitetsvurdering 4
Automatisk genereret kvalitetsvurdering på grund af formmæssige mangler.
Kvalitetsvurdering 4
Af .
Kvalitetsvurdering 4, indhold
Automatisk genereret kvalitetsvurdering på grund af indholdsmæssige mangler
Kvalitetsvurdering 4, indhold
Af .

Artiklen har formmæssige og/eller indholdsmæssige mangler.

Formmæssige mangler kan fx være:

 • starter ikke med helsætning
 • ingen faktaboks
 • ingen overskrifter
 • manglende links i teksten
 • intet linkafsnit til sidst
 • staccato og/eller meget formelt sprog
 • ualmindelige forkortelser
 • ingen illustrationer
 • problematiske ord.

Indholdsmæssige mangler kan fx være:

 • ingen manchet
 • manglende opdateringer (fx af historiske begivenheder, kunstnerisk produktion, nye udviklinger)
 • forældet indhold.

Vurderingen 4 kan være givet automatisk, fx fordi artiklen ikke har været opdateret længe, fordi der er få overskrifter i forhold til artiklens længde, eller fordi der optræder potentielt problematiske ord i den.

3 – God

Artiklen følger forfattervejledningens principper og opfylder de formelle krav, men den kan ofte uddybes og forbedres.

Artiklen har fx:

 • opdateret og korrekt indhold
 • en definition i begyndelsen, formuleret som en helsætning
 • en manchet, der indkapsler, hvad artiklen handler om
 • flydende og letlæseligt sprog uden usædvanlige forkortelser og unødig brug af svære ord
 • afsnit med beskrivende overskrifter (overskrift 1), afhængigt af artiklens længde
 • en faktaboks med fx etymologi, videnskabeligt navn, alternativt navn, fødsels- og dødsår, fødsels- og dødssted
 • links i teksten til andre artikler i Den Store Danske
 • links i linkafsnit til sidst til artikler i Den Store Danske om særligt relevante emner
 • gerne et eller flere billeder.

2 – Rigtig god

Artiklen følger forfattervejledningens principper. Artiklens emne er grundigt behandlet og perspektiveret og bliver forklaret godt.

Artiklen har fx:

 • opdateret, korrekt og relevant indhold
 • en definition i begyndelsen, formuleret som en helsætning
 • en manchet, der indkapsler, hvad artiklen handler om
 • flydende og letlæseligt sprog uden usædvanlige forkortelser og unødig brug af svære ord
 • afsnit med beskrivende overskrifter (overskrift 1) og evt. underoverskrifter (overskrift 2), afhængigt af artiklens længde
 • en faktaboks med fx etymologi, videnskabeligt navn, alternativt navn, fødsels- og dødsår
 • links i teksten til andre relevante artikler i Den Store Danske
 • links i linkafsnit til sidst til artikler i Den Store Danske om særligt relevante emner
 • et eller flere billeder
 • evt. tidslinje, figur eller anden relevant illustration
 • evt. et topbillede, som illustrerer opslagsordet.

1 – En af de bedste artikler

Artiklen er ekstraordinært god, gennemarbejdet, perspektiveret, opdateret og illustreret. En artikel kan fx få kvalitetsvurdering 1, fordi den beskriver komplekse begreber eller sammenhænge og er overskuelig og veldisponeret.

Det skal vendes med en redaktør, før man giver vurderingen 1.

Hvordan man kan bruge kvalitetsvurderingerne

Kvalitetsvurdering 3
Kvalitetsvurdering med en note fra redaktør til fagansvarlig.
Kvalitetsvurdering 3
Af .

Med kvalitetsvurderingerne kan man nemt få et overblik over, hvilke artikler i ens kategorier man skal prioritere at redigere.

Når man logger ind som fagansvarlig, kan man på sin arbejdsliste se de af ens artikler, der har kvalitetsvurderingen 4 og 5. Ved at give artiklerne i sine egne kategorier kvalitetsvurderinger kan man således sørge for, at de bliver vist på ens arbejdsliste, og man kan samtidig skrive noter til sig selv i kommentarfeltet, fx “Artiklen bør sammenholdes med artiklen om xxx” eller “Artiklen kan uddybes mht. xxx”.

Ved at give sine fagansvarlig-kollegaers artikler kvalitetsvurderinger kan man gøre dem opmærksomme på fejl eller mangler. Når man kvalitetsvurderer andres artikler, er det vigtigt at begrunde vurderingen, og at gøre det venligt og konkret. (Bemærk at man også kan lave et konkret ændringsforslag via funktionen nederst i artiklen.)

Hvornår man giver en kvalitetsvurdering

Når man har skrevet eller redigeret en artikel, skal man afslutte med at give den en kvalitetsvurdering og gerne skrive en note i kommentarfeltet. Man kan evt. give artiklen den samme kvalitetsvurdering som før, men med en ny kommentar.

Hvis man læser en fagansvarlig-kollegas artikel og finder fejl eller mangler, bør man give den en kvalitetsvurdering med en kommentar.

Denne artikel er en del af Fagansvarligvejledningen.