Når man som fagansvarlig logger på lex.dk, kan man se sin arbejdsliste.

På arbejdslisten ligger de artikler, der har fået kvalitetsvurderingen 4 eller 5, og som ligger i kategorier, man er fagansvarlig for. Arbejdslisten er et godt værktøj til at huske og prioritere de af ens artikler, der trænger mest til redigering.

Brug af arbejdslisten

Som fagansvarlig kan man bruge sin arbejdsliste til at få et overblik over de artikler, der trænger mest til at blive redigeret, og dermed til at prioritere sit arbejde.

Ved at give en artikel kvalitetsvurdering 4 eller 5 kan man placere en artikel på sin arbejdsliste og dermed huske sig selv på, at den skal prioriteres. Andre fagansvarlige og redaktører kan med kvalitetsvurderinger placere artikler på ens arbejdsliste og dermed gøre en opmærksom på, at en artikel skal prioriteres.

Statistik om artikler

Når man som fagansvarlig er logget på lex.dk, kan man også se statistik om ens artikler. Her kan man for hver enkelt artikel se læsertal og antal dage siden seneste opdatering.

Hvis en artikel er meget læst, er det vigtigt, at den er opdateret. Dermed er læsningsstatistikken endnu et værktøj, man kan bruge i prioriteringen af sit arbejde.

Hvis en artikel ikke har været opdateret i to år, markeres den med gult på arbejdslisten. Mærket bliver rødt, hvis der er gået mere end tre år. Opdateringsbehovet varierer mellem de forskellige fagområder og artikler.

Man kan også øverst inde på den enkelte artikel se, se hvor mange gange den har været læst de seneste 365 dage og i alt.

Denne artikel er en del af Fagansvarligvejledningen.