Artiklerne på Den Store Danske har et kommentarfeltet, hvor læsere kan stille spørgsmål eller forslag. Når en læser efterlader en kommentar, får du som fagansvarlig en notifikation i form af en e-mail. Som fagansvarlig er det din opgave at svare på kommentaren.

Retningslinjer for kommentarer

  • Kommentarer skal skrives under dit fulde navn.
  • Kommentarerne skal være relevante for emnet i de artikler, de kommenterer.
  • Alle bidrag i kommentarfeltet skal have en høflig tone.

Hvor svarer du?

Du skal besvare en kommentar inde i selve leksikonet direkte under den indsendte kommentar. Det er vigtigt, for at andre læsere skal kunne se, at der er givet respons, og for at de skal få den samme information som den person, der stillede spørgsmålet/forslaget.

Klik på “Svar på denne kommentar” under den indsendte kommentar. Så lægger dit svar sig rigtigt, og læseren får automatisk besked om, at kommentaren er blevet besvaret. Når du har svaret på en kommentar, markerer du den som behandlet ved at klikke på ikonet “ubehandlet”. Så ændrer ikonet sig til “behandlet”, og kommentaren forsvinder fra listen over ubehandlede kommentarer.

Hvor hurtigt skal du svare?

Du skal løbende svare på kommentarer, og de bør ikke ligge ubesvarede længere end en uge. Hvis du ikke kan svare med det samme, kan du skrive et midlertidigt svar med besked om, hvornår læseren kan forvente at få respons på kommentaren.

Hvordan svarer du?

Alle kommentarer skal behandles seriøst. (Der er nogle undtagelser; se punktet om sletning nedenfor). Som fagansvarlig skal du give læseren svar på det, vedkommende har spurgt om, kommenteret eller foreslået. Hvis et forslag fører til, at du vil ændre artiklens tekst, skal du både ændre artiklen og svare i kommentarfeltet, fx ved at takke for forslaget.

Skoleelever, der vil have svar i forbindelse med prøver, kan få svar i form af links til andre artikler, som de kan læse for at finde det svar, de leder efter, eller eventuelt nogle konkrete svar, hvis det er muligt. Vi skal ikke forære dem facit, men vi skal svare dem venligt.

Dårlige spørgsmål eller urigtige påstande besvares kort og høfligt. Du skal ikke gå ind i en lang dialog med en tidsrøver, men alle kommentarer bør som udgangspunkt besvares.

Hvis du er usikker på, hvordan du skal svare, kan du få hjælp af din redaktør.

Tone og stil i kommentarfeltet

Vi skal holde en høflig tone i vores kommentarfelter. Vi skal være imødekommende over for læserne, og vi skal behandle deres kommentarer med saglighed og respekt.

Redaktionen følger med i kommentarfeltet og modererer efter behov. Hvis der er læsere eller fagansvarlige, der ikke optræder sagligt, vil en redaktør følge op i kommentarfeltet, og vi vil måske slette nogle kommentarer.

Kommentarfeltet kan være en arena for en faglig relevant debat. Men leksikonet er ikke er debatforum. Diskussionen skal være relevant for indholdet i den artikel, som kommentaren vedrører.

Hvornår sletter vi kommentarer?

Det er kun redaktører, der afgør, om kommentarer skal slettes eller ej. Du skal kontakte din redaktør, hvis du mener, en kommentar skal slettes.

Vi sletter kommentarer, som:

  • indeholder reklame
  • indeholder personfølsomme oplysninger
  • indeholder personhetz, er usaglige, useriøse, eller som ikke er skrevet i en god og ordentlig tone.

Denne artikel er en del af fagansvarligvejledningen og forfattervejledningen.