Den Store Danskes kvalitet er afhængig af, at artikelbasen løbende opdateres. Forældede artikler skal ændres, ikke slettes.

Når en artikel slettes, går al historik og tidligere versioner tabt. Alle billeder og tekstligt udstyr (faktabokse, tidslinjer mv.) forsvinder også.

I enkelte tilfælde kan en artikel slettes:

  • Hvis en artikel er en dublet (dvs. at der er to artikler, der handler om præcis det samme). Dobbelttjek i så fald, om teksterne bør skrives sammen, før du sletter den ene.
  • Hvis artiklen handler om et emne, der ikke dækkes af leksikonet.
  • Hvis artiklen er helt fejlagtig, fx ved at omhandle fagbegreber, der slet ikke findes. Vær opmærksom på, at vi ikke sletter artikler om forældede begreber. I de artikler forklarer vi, at begrebet er forældet, og hvilket begreb der eventuelt har afløst det.

Regler for sletning

Før man sletter en artikel, skal redaktøren for fagområdet konsulteres. Længere artikler skal slettes af redaktøren, fordi sletning bringer uorden i mekanismen til tegntælling. Når en artikel slettes, skal der altid laves en omdirigering. Når man sletter, får man automatisk mulighed for at indtaste sådan én.

Henvisningsartikler

Henvisningsartikler er artikler, som ikke indeholder andet end links til ét eller flere andre fagområder. Disse henvisningsartikler skal slettes. Hvis opslagsordene i den artikel, der henvistes fra, og den artikel, der henvistes til, er synonymer, kan opslagsordet fra den nedlagte artikel indføres i faktaboksens “også kendt som”-rubrik i den artikel, der bevares.

Meget korte artikler

Artikler, der er meget korte, skal ikke slettes alene af denne grund. Men overvej, om der er relevant information, som du kan tilføje. Ved meget korte artikler vil kategoriens hovedartikel blive vist umiddelbart under artiklen.

Denne artikel er en del af fagansvarligvejledningen.