Alle læsere og fagansvarlige kan foreslå nye artikler og komme med ændringsforslag til eksisterende artikler. Som fagansvarlig er det din opgave at tage stilling til forslag inden for dit fagområde.

Sådan tager du stilling til ændringsforslag:

  • Du får besked med e-mail, hvis der kommer et ændringsforslag/forslag til en ny artikel inden for dit fagområde. Forslagene vil også stå på listen under “Fagansvar” på Min side.
  • Når der findes et ændringsforslag til en artikel, er det markeret i boksen til højre i artikelvisningen. Dette er synligt for alle leksikonets læsere.
  • For at tage stilling til forslaget skal du klikke på linket i e-mailen, fra Min side eller i selve artiklen.
  • Derpå vises forslaget i en sammenligning med den tidligere tekst. I menuen under brødteksten kan du vælge mellem at godkende forslaget direkte, godkende med redigering eller afvise forslaget. OBS! Vælger du “Redigér teksten før godkendelse”, vil teksten ændre sig, så det svarer til forslaget, hvorefter du kan redigere videre i den.
  • Hvis et ændringsforslag forbedrer artiklen, skal det normalt bare publiceres. Din opgave som fagansvarlig er at sørge for, at alle oplysninger er korrekte. Husk, at du godt kan vælge at acceptere forslaget og derefter forbedre artiklen endnu mere.
  • Hvis du vælger at afvise et ændringsforslag, bør du skrive en begrundelse i det kommentarfelt, der kommer frem.

Ændringsforslag fra brugere, der ikke skriver under deres fulde navn, skal altid afvises. I begrundelsen skriver du “Den Store Danske godkender ikke anonyme ændringsforslag. Skriv gerne ændringsforslaget igen under dit fulde navn.” Selv om du afviser, kan du godt overveje, om du kan bruge noget fra ændringsforslaget til at forbedre artiklen, men du skal kunne stå inde for det faglige indhold.

Du skal tage stilling til ændringsforslag, så hurtigt du kan, og helst inden for tre dage. Hvis det er vanskeligt at afgøre, hvad du skal stille op med forslaget, så kontakt din redaktør.

Forslagsstillere

Forslagene kan komme fra personer med forskellige roller:

  1. Fra andre fagansvarlige. På deres profilsider kan du se, hvad de har ansvar for, fx et nærliggende fagområde.
  2. Fra almindelige læsere. Her må du gennemlæse ændringsforslaget og vurdere, om det er faglig korrekt og relevant.

Denne artikel er en del af fagansvarligvejledningen og forfattervejledningen.