Faktabokse

Man kan tilføje en faktaboks til alle artikler i Den Store Danske. Felterne i boksen varierer efter artikeltype.

Almindelige artikler har tre felter i faktaboksen:

 • Udtale
 • Etymologi
 • Også kendt som

Etymologi og udtale

I feltet “Udtale” kan stikordets udtale skrives. Det er særlig relevant, når der er tvivl om udtalen. Brug helt almindelige bogstaver fra det danske alfabet. Brug ikke lydskrift som IPA’s fonetiske tegnsæt eller det særligt danske lydskriftalfabet Dania (som blev brugt i den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi).

I feltet “Etymologi” skrives stikordets sproghistoriske oprindelse. De fleste artikler bør have etymologi.

Også kendt som

Feltet “også kendt som” er beregnet til alternative stikord til artiklen, alternative navneformer, tidligere betegnelser og navne og til stikordets oversættelser til andre sprog, hvor det er relevant.

Feltet er søgbart og vil gøre det lettere for læserne at søge artiklen frem, uanset hvilket ord de bruger for artiklens emne.

Feltet kan indeholde:

 • Alternative opslagsord: Artiklens stikord bør være den mest frekvente almensproglige betegnelse for artiklens emne. Andre betegnelser for det samme bør skrives ind i feltet “også kendt som”.

 • Tidligere navne og betegnelser: det er også nyttigt at indføre tidligere betegnelser som ikke længere er anerkendte, korrekte eller kurante. Disse skal markeres med “tidligere betegnelse”, “tidligere navn”, “forældet betegnelse” e.l.

  • Fx Nuuk (tidligere navn: Godthåb)

 • Oversættelser: inden for mange fagområder vil det være relevant at opgive stikordet oversat til andre sprog. Her skal det anføres, hvilket sprog der er tale om.

 • Personnavne: Artiklens stikord skal være det navn som personen er bedst kendt under. “Også kendt som”-feltet kan så indeholde øvrige navne, som fx fulde navn, tidligere navn, pseudonymer, kunstnernavne osv.

  • Fx Karen Blixen (fulde navn: Karen Christentze Blixen-Finecke, pseudonymer; Isak Dinesen, Pierre Andrézel)

Biografiartikler

Faktabokse i biografiartikler har særlige felter til personens fødsels- og dødsår samt fødested og dødssted. I datofelterne skal du skrive hele datoen, hvis du har den.

Landeartikler

Kommuneartikler

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.