Man kan give oplysninger om etymologi i faktaboksene til de enkelte artikler i Den Store Danske.

Etymologi

Vi ønsker så mange ordforklaringer og etymologier som muligt. Vi skal besvare spørgsmålet "Hvad kommer opslagsordet af?" så ofte som muligt.

Etymologi er en videnskab i sig selv, og det forudsættes ikke, at den fagansvarlige har kendskab til denne videnskab. Oplysninger om ordenes etymologi kan i stedet findes i diverse opslagsværker og ordbøger.

Den fagansvarliges vigtigste opgave er at gøre de etymologiske oplysninger lettilgængelige for læserne. Skriv derfor gerne "Agorafobi kommer af de græske ord agora 'torv' og fobi 'frygt'", eller "Ordet kommer af de græske ord agora 'torv' og fobi 'frygt'", da det er mere forståeligt end "agorafobi (af gr. agora + -fobi)".

Navne på sprog skrives helt ud. Vi skriver ikke gr., lat., nty., men græsk, latin, nedertysk.

Den danske oversættelse skal altid stå i enkelte citationstegn, fx 'torv'. Hvis der er flere betydningsangivelser efter hinanden, skal der kun bruges et sæt tegn, fx 'frygt, skræk, angst'.

En lang række almindelige for- og efterstavelser (fx auto- og -fobi) har deres egne artikler i leksikonet. Dem kan der linkes til i de etymologiske oplysninger.

Vi oplyser etymologien ved de fleste enkeltopslagsord (fx ved hydraulik, men ikke ved hydraulisk ledningsevne). Ved stednavne gives der etymologiske oplysninger, når disse kendes. Vi giver ikke etymologiske oplysninger i biografier.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.