En hovedartikel for et land er den artikel, hvis titel blot er landets navn (fx artiklen "Danmark"). Hovedartiklen for et land skal fungere som en selvstændig artikel, der kan give læseren et samlet overblik over alle væsentlige aspekter af landet. Artiklen skal kunne forstås af en ung læser uden særlig viden om landet.

Artiklen skal også samle henvisninger til andre større, relevante underartikler om landet, men kun i linkform. Disse links indsættes efter det relevante afsnit på én linje efter bullet – se skabelonen nedenfor.

Dette format for hovedartikler for lande erstatter det tidligere format.

Artiklen skal (kun) rumme følgende afsnit – se også skabelonen nedenfor. Består den oprindelige artikel af flere afsnit, skal disse slettes eller evt. inkorporeres i nedenstående struktur.

 • Faktaboks
 • Manchet
 • Landets historie
 • Klima og geografi
 • Samfundsforhold og økonomi
 • Kultur og uddannelse
 • Sprog
 • Landet og Danmark
 • Evt. andet relevant
 • Læs mere i Den Store Danske

Se her, hvordan det er gjort for Australien, Indien, Irland, Kasakhstan, Spanien, Sydafrika, Thailand, Tunesien, Tyrkiet og Vietnam. Ofte er der også inspiration at hente hos Store Norske Leksikon, som følger et lignende format for hovedartikler for lande.

Tilpasninger og undtagelser

Formatet er en ramme, og skabelonen nedenfor bør som udgangspunkt altid følges. Hvis du som fagansvarlig vurderer, at andre aspekter af landet er så væsentlige, at de skal have et afsnit i landeartiklen, må de gerne tilføjes. Men overvej, om det ikke hellere skal være en egen artikel, som der så blot linkes til, og vend det gerne med din redaktør.

For meget små lande vil det give mening kun at have én artikel og ingen underartikler.

Hvis du som fagansvarlig ikke kan beskrive alle de aspekter af landet, der indgår i skabelonen, så kontakt din redaktør, der kan arrangere, at andre skriver det pågældende afsnit.

Husk, at der skal linkes tilbage til landeartiklen fra alle artikler, den linker til.

Skabelon for hovedartikler om lande

Eksempel: Landet Langtbortistan.

Faktaboks

Redigér faktaboksen ved at klikke på "Faktaboks" øverst til venstre. Det er kun nedenstående felter, der skal udfyldes, og så kortfattet som muligt:

 • Officielt navn
 • Dansk navn
 • Styreform
 • Hovedstad
 • Indbyggertal
 • Areal (km2)
 • Indbyggere pr. km2
 • Officielt/officielle sprog
 • Religion
 • Nationaldag
 • Statsoverhoved (titel Navn Navnesen, siden d. x måned xxxx)
 • Statsminister (titel Navn Navnesen, siden d. x måned xxxx)
 • Møntfod
 • Valutakode
 • Nationalsang
 • BNP pr. indb.

Manchet [uden overskrift. 150-250 ord]

[Her skal landet placeres i verden, både geografisk og i øvrigt – fx en stormagt, spiller en vigtig rolle i sit kontinents kultur el.lign. Navnet på landets hovedstad skal nævnes.]

Langtbortistan er en republik i Vesteuropa og Europas tredjestørste land. Langtbortistan var en af verdens første republikker, og landet er i dag præget af stor ulighed. Siden midten af 1900-tallet har især Langtbortistans filmindustri været toneangivende i den vestlige verden.

Langtbortistans hovedstad er Andersinestrup, som ligger i det nordlige Langtbortistan og har 3,5 mio. indbyggere (2023). Byen blev grundlagt i 1720 og er i dag centrum for landets omfangsrige citrondyrkning.

Langtbortistans historie [150-250 ord]

[Kort opsummering af landets historie. Samtidshistorien indgår ikke i dette, men beskrives i afsnittet om samfundsforhold.]

 • Læs mere om [link]Langtbortistans historie, [link]Langtbortistans historie indtil 1700, [link]Langtbortistans historie 1700-1850, [link]Langtbortistans historie 1850-2000 og [link]Langtbortistans historie efter 2000

Klima og geografi [150-250 ord]

[Kort opsummering af landets klima og geografi.]

 • Læs mere om [link]Langtbortistans klima, [link]Langtbortistans geografi, [link]Langtbortistans dyreliv og [link]Langtbortistans planteliv

Samfundsforhold og økonomi i Langtbortistan [150-250 ord]

[Kort opsummering af landets samfundsforhold og økonomi.]

 • Læs mere om [link]Langtbortistans forfatning, [link]Langtbortistans samfundsforhold, [link]Langtbortistans citronindustri og [link]Langtbortistans økonomi

Kultur og uddannelse [150-250 ord]

[Kort opsummering af landets kultur og uddannelse.]

 • Læs mere om [link]Langtbortistans film, [link]Langtbortistans musik, [link]Langtbortistans litteratur, [link]Langtbortistans skolevæsen og [link]Langtbortistans mad

Sprog i Langtbortistan [150-250 ord]

[Hvad er landets hovedsprog, og hvilke sprog tales der ellers.]

 • Læs mere om [link]langtbortistansk

Langtbortistan og Danmark [150-250 ord]

[Kort beskrivelse af forbindelsen mellem landet og Danmark, både historisk og i dag.]

 • Læs mere om [link]Langtbortistanekspeditionen, [link]dansk citronimport

[Evt. andet relevant for landet] [150-250 ord]

 • Læs mere om [[link]andet relevant]

Læs mere i Den Store Danske

[Links til andre relevante artikler om side- eller overordnede emner, der ikke allerede er linket til, fx om kontinent, region eller nabolande. Disse links opstillet i almindelig punktform som her.]

Denne artikel er en del af fagansvarligvejledningen.