Afslutning af artikler

Artikelstart

Når læserne har læst en artikel, er det vigtigt at de finder gode veje til mere information, hvis de gerne vil vide mere om emnet.

Efter selve artikelteksten kan du derfor tilføje nogle faste elementer i denne rækkefølge:

  1. Læs mere i Den Store Danske.
  2. Eksterne links.
  3. Litteratur.

Læs mere i Den Store Danske

Her lægger vi links til andre gode artikler i leksikonet, som kan uddybe og perspektivere den artikel, man netop har læst. Du skal altid lave interne links i artiklens løbende tekst, men du kan gentage de vigtigste her, og du kan også pege på de mest relevante fagområder under “Læs mere i Den Store Danske”.

  • Tænk bredt, når du finder andre relevante artikler frem.
  • Du skal kun linke til veludbyggede og læseværdige artikler.
  • Læg aldrig mere end fem links i bunden af en artikel. Mellem tre og fem er et godt antal.
  • Du kan også linke til artikler i andre værker på lex.dk, men så skal de have følgende struktur: Overskrift: "Læs mere på lex.dk", punktliste: “Fyrkat i Trap Danmark” og “Holger Danske i Symbolleksikonet”.

De fleste længere artikler bør have et “Læs mere i Den Store Danske”- eller / og "Læs mere på lex.dk"-afsnit.

Eksempler

Sidst i artiklen om karljohan bør vi linke til artiklen om rørhatte, artiklen om spisesvampe og til udvalgte artikler om andre typer spiselige rørhatte, fx brunstokket rørhat.

Artiklen om solenergi kan linke videre til artikler om energiforsyning, solceller og vedvarende energi.

Eksterne links

Links til andre hjemmesider skal ligge efter de interne links og før litteraturoversigten. Der laves aldrig eksterne links i artiklens løbende tekst.

Det skal fremgå tydeligt, at der er tale om et eksternt link, og man skal kunne læse, hvor man havner, hvis man klikker på det.

De eksterne hjemmesider der linkes til, skal være relevante for artiklens indhold. Kilder og litteraturhenvisninger skal ikke lægges under eksterne links; de placeres under deres egen overskrift, “Litteratur” (se herunder).

Litteratur

Kilder og anbefalet litteratur skal samles allersidst i artiklen efter de interne og de eksterne links under overskriften “Litteratur”.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.