Efter selve artikelteksten linker vi altid til andre relevante artikler i Den Store Danske. Hvis det er relevant, er det også muligt at linke til artikler i Trap Danmark, til andre hjemmesider og til litteratur. Det gøres altid i denne rækkefølge:

  • Læs mere i Den Store Danske
  • Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
  • Læs mere i Trap Danmark
  • Eksterne links
  • Litteratur

Læs mere i Den Store Danske

Links til andre artikler i Den Store Danske i bunden af artiklen "Tour de France Femmes".

.

Under denne overskrift lægger vi links til andre artikler i leksikonet – såkaldte interne links – som kan uddybe og perspektivere artiklen. Du kan også gentage nogle af de interne links fra den løbende tekst, hvis de er til en artikel om et overordnet begreb, fx en historisk periode.

For eksempel kan der efter artiklen om Tour de France Femmes linkes både til artikler om overordnede begreber som cykel og cykelsport, og til sideordnede begreber som Tour de France, som også nævnes i artikelteksten.

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Under denne overskrift lægger vi links til artikler i Dansk Kvindebiografisk Leksikon, som er et af de andre værker på lex.dk-platformen.

Læs mere i Trap Danmark

Under denne overskrift lægger vi links til artikler i Trap Danmark, som er et af de andre værker på lex.dk-platformen. Der linkes kun til Trap Danmark i særlige tilfælde, hvor artiklerne har unikt, relevant indhold af særlig høj kvalitet. Tal med redaktionen, før du linker til Trap Danmark.

Eksterne links

Links til andre artikler i Den Store Danske og til en ekstern hjemmeside i bunden af artiklen "Tour de France Femmes".
.

Under denne overskrift lægger vi links til andre hjemmesider. Der angives kun i særlige tilfælde eksterne links; som udgangspunkt skal artikelteksten kunne stå alene, og det er forfatteren, der borger for, at indholdet er korrekt.

Eksterne links kan fx føre til institutioners hjemmesider, statslige opgørelser og andet relevant og autoritativt. Det skal fremgå tydeligt, at der er tale om et eksternt link, og man skal kunne læse, hvor man havner, hvis man klikker på det.

Litteratur

Under denne overskrift angiver vi relevant litteratur, hvis det vurderes at være nødvendigt. Det kan være til et centralt værk inden for emnet, til et hovedværk om emnet eller til litteratur, der på anden måde underbygger artiklen.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.