Der kan angives litteraturhenvisninger i bunden af artiklen, hvis det vurderes at være relevant og nødvendigt. Henvisningen kan fx være til et centralt værk inden for emnet, til et hovedværk om emnet eller til litteratur, der på anden måde underbygger artiklen.

  • Litteraturlisterne kan indeholde alle slags publikationer: bøger, tidsskrifter, websites mv.
  • Hvis publikationen er tilgængelig online, skal du linke til den.
  • Publikationerne kan være på dansk, norsk, svensk og engelsk. Publikationer på andre sprog må kun medtages i helt særlige tilfælde. Tal med din redaktør, hvis du har en god grund til at ville inkludere en publikation på et andet sprog.

Litteraturlisterne placeres efter artiklens brødtekst.

Kilder

Opbygning af en litteraturliste

  1. Lav mellemoverskriften “Litteratur” med overskrift 1.
  2. Skriv litteraturlisten som en punktliste.
  3. Litteraturlisten skal sorteres alfabetisk efter efternavn. Hvis der er gode grunde til at bruge et andet sorteringsprincip i stedet, kan det normalt godt lade sig gøre. Drøft det med din redaktør.
  4. Hvis der findes en tilgængelig fuldtekstversion af publikationen, skal du linke til den.

Sådan skriver du referencer

Referencen skal indeholde information om forfatter, titel, udgivelsesår og udgiver.

Reference til bog:

  • Forfatter, A. A. & Forfatter, B. B. (årstal). Titel (udgave). Udgivelsessted: Forlag

Reference til tidsskriftartikel:

  • Forfatter, A. A., Forfatter, B. B. & Forfatter, C. C. (årstal). Artikeltitel, Tidsskrifttitel, årgang (hæfte), sidetal.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.