Artiklerne på Den Store Danske har regler for brug af fremmedsprog i teksten.

Udenlandske fagord og begreber

Hvis der findes et velkendt og udbredt dansk ord, skal dette altid bruges. Mange danske ord er indlånt fra engelsk, også i dagligsproget. Også hvis det mest udbredte danske ord er et indlån, skal det bruges. Bruges der derimod fremmedsprog (typisk engelsk) i fagsproget, mens ordet ikke er kendt uden for fagkredse, så må du oversætte ordet til dansk. Hvis du er i tvivl, skal du diskutere sprogbrugen med din redaktør.

“Også kendt som”

Brug feltet “Også kendt som” i artiklernes faktabokse til at skrive synonymer og oversættelser til andre sprog. Skriv hvilket sprog der er tale om.

Eksempler:

  • Mikhail Gorbatjov. Også kendt som Михаи́л Горбачёв, Mikhaíl Gorbatjov (russisk), Mikhail Gorbachev (engelsk).
  • FN. Også kendt som UN (engelsk), ONU (fransk).

Hvilke sprog der skal medtages afhænger af artiklens emne. Der bør altid indgå et dansk synonym. Det lokale sprog bør også altid medtages, meget gerne også i en transkriberet udgave. Engelsk skal normalt medtages, hvis det engelske begreb er et andet, end det der bruges i dansk.

Citater i artikelteksten

  • Alle fremmedsproglige citater skal oversættes til dansk.
  • Hvis det er et kendt fremmedsprogligt citat, skal du skrive den danske oversættelse i parentes efter originalversionen, som det er gjort i artiklen Rubicon: jacta est alea ('terningen er kastet').

Værktitler i artikelteksten

  • Hvis værket er oversat til dansk, bruger du den danske titel og sætter originaltitlen i parentes derefter. Begge skrives i kursiv. Fx Ringenes Herre (The Lord of the Rings).
  • Hvis værket ikke er oversat til dansk, oversætter du selv titlen. Du skriver originaltitlen i artiklen og sætter din egen oversættelse i parentes. Fx The Shepherd’s Crown (Hyrdens krone).

Værktitler som stikord

Hvis du skriver en artikel om et udenlandsk værk, skal du bruge den danske oversættelse som stikord og nævne originaltitlen i begyndelsen af artiklen, fx Laser og pjalter: Laser og pjalter er den danske titel på Kurt Weill og Bertolt Brechts stykke Dreigroschenoper.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.