Artiklerne på lex.dk redigeres i et særligt redigeringssystem. Systemet er udviklet hos vores kolleger ved Store Norske Leksikon.

Du skal have en opdateret browser for at kunne anvende værktøjet.

Vi anbefaler Chrome

Google Chrome icon september 2014

Den mest brugte browser i Danmark i dag er Google Chrome.

Alle redigeringsværktøjets funktioner fungerer udmærket i Chrome. Hvis du ikke allerede har installeret Chrome, kan du downloade den fra Google.

Det er også muligt at bruge andre moderne browsere for at opdatere leksikonet, fx Opera, Safari eller Firefox.

Undgå at bruge Internet Explorer

Internet Explorer logo

Klik IKKE på ikoner der ligner dette. De starter Internet Explorer, som ikke kan bruges til opdatering af leksikonet.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.