En god leksikonartikel skal være velafbalanceret. Det er vigtigt, at artiklerne i Den Store Danske ikke har et implicit, underforstået verdenssyn. En måde at undgå det på er at redegøre tydeligt for hvem, der mener hvad.

  • Skriv ikke (implicit): Han har viet en stor del af sit voksne liv til at afsløre, hvorledes medier og myndigheder konspirerer for at aflede befolkningens opmærksomhed i politiske spørgsmål.

  • Skriv hellere (med tydelig angivelse af hvem der hævder at der er tale om konspiration): Han beskriver selv sit arbejde som et forsøg på at afsløre, hvad han opfatter som en konspiration mellem medier og myndigheder om at aflede befolkningens opmærksomhed i politiske spørgsmål.

Det første eksempel kan læses som om Den Store Danske er enig i, at der er tale om en konspiration. I det andet eksempel fremgår det tydeligt, at leksikonet gengiver den omtalte persons opfattelse.

Udokumenterede påstande

Som leksikonforfatter skal du skrive så velafbalancerede og veldokumenterede artikler som muligt. Af og til er det nødvendigt at gøre læserne opmærksomme på, at der ikke foreligger dokumentation:

  • Skriv ikke: Ayurvedisk medicin kan forklare tilstande som fibromyalgi og kronisk udmattelsessyndrom

  • Skriv hellere: Ifølge ayurvedisk medicin kan den forklare sygdomme som fibromyalgi og kronisk udmattelsessyndrom; dette er dog ikke klinisk dokumenteret.

Religiøse verdenssyn

I leksikonartikler der handler om religion og trosretninger, skal du skelne tydeligt mellem dét der er historisk belæg for, og dét som er knyttet til trosopfattelsen. Trosopfattelser skal introduceres med en beskrivelse af hvilken religiøs gruppe eller bevægelse de er knyttet til. Hvis forskellige religioner har forskelligt syn på personer eller fænomener, som de forskelle syn på Jesus blandt de kristne trosretninger, skal dette fremgå tydeligt af artiklen.

Korrekt attribution i religiøs kontekst:

  • Skriv ikke: Mennesket har, ud over det grove, fysiske legeme, et rent åndeligt astrallegeme.

  • Skriv hellere: Ifølge esoterismen har mennesket et andet legeme ud over det rent fysiske. Dette andet legeme omtales som astrallegemet.

Den første formulering kan læses, som om leksikonet siger god for, at der findes et astrallegeme. Af formulering nummer to fremgår det, at det er esoterismen der hævder, at der findes et astrallegeme.

Omdiskuterede emner

Hvis en artikel omhandler et emne, hvor der er flere, modstridende teorier eller synspunkter, eller hvor der er faglige kontroverser, skal du redegøre for, at kontroversen findes, og hvad den går ud på. Det er også relevant at beskrive, hvilken teori der er den mest anerkendte, og/eller hvilken der er den traditionelle eller den nye teori.

I nogle tilfælde er konflikten mellem den gængse opfattelse i samfundet på den ene side, og videnskabens syn på samme emne. I det tilfælde kan Den Store Danske formidle de videnskabelige resultater og eventuelt henvise til relevant litteratur eller til eksterne hjemmesider.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.