Den Store Danskes redaktion har ansvaret for at udpege fagansvarlige og sørge for, at indholdet er dækkende, relevant, pædagogisk og velformidlet til leksikonets læsere. Redaktørerne hjælper de fagansvarlige i gang og følger med i arbejdet. Redaktørerne redigerer og tilrettelægger mange af artiklerne i leksikonet i samarbejde med de fagansvarlige.

Redaktørerne planlægger opdatering af de enkelte fagområder i leksikonet, og de hjælper de fagansvarlige med at nå deres læsere. Redaktørerne har også ansvar for publiceringssystemer og de tekniske løsninger til artikelpublicering.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.