Etymologi og udtale

Artikelstart

Man kan give oplysninger om etymologi og udtale i faktaboksene til de enkelte artikler i Den Store Danske.

Etymologi

Vi ønsker så mange ordforklaringer og etymologier som muligt. Vi skal besvare spørgsmålet "Hvad kommer opslagsordet af?" så ofte som muligt.

Etymologi er en videnskab i sig selv, og det forudsættes ikke, at den fagansvarlige har kendskab til denne videnskab. Oplysninger om ordenes etymologi kan i stedet findes i diverse opslagsværker og ordbøger.

Den fagansvarliges vigtigste opgave er at gøre de etymologiske oplysninger lettilgængelige for læserne. Skriv ikke "agorafobi (af gr. agora + -fobi)". Skriv hellere "agorafobi kommer af de græske ord agora ('torv') og -fobi ('frygt')".

Navne på sprog skrives helt ud. Vi skriver ikke gr., lat., nty., men græsk, latin, nedertysk.

Den danske oversættelse skal altid stå i enkelte citationstegn ('torv'). Hvis der er flere betydningsangivelser efter hinanden, skal der kun bruges et sæt tegn ('frygt, skræk, angst').

En lang række almindelige for- og efterstavelser (fx auto- og -fobi) har deres egne artikler i leksikonet. Dem kan der linkes til i de etymologiske oplysninger.

Vi oplyser etymologien ved de fleste enkeltopslagsord (fx ved hydraulik, men ikke ved hydraulisk ledningsevne). Ved stednavne gives der etymologiske oplysninger, når disse kendes. Vi giver ikke etymologiske oplysninger i biografier.

Udtale

Et opslagsords udtale kan oplyses i feltet "udtale" i faktaboksen. Udtalen gengives ved hjælp af det danske alfabets bogstaver og udtaleregler suppleret med enkelte specialtegn (se nedenfor). Vi bruger ikke lydskrift som IPA’s fonetiske tegnsæt eller det særligt danske lydskriftalfabet Dania (som blev brugt i den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi).

Skrive gerne «egers'und» for Egersund og «drøbakk» for Drøbak. Man kan ikke gå ud fra, at leksikonets brugere ved, hvordan alle danske stednavne udtales. I biografier kan der gives udtaleoplysninger for både fornavn og efternavn.

Skriv gerne supplerende forklaringer til udtaleangivelserne, fx "Québec, fransk udtale kebek, engelsk udtale kwibek".

Trykstærk stavelse kan markeres med en trykstreg (apostrof) foran den trykstærke stavelse: na'iv, resu'me, pa'læ, kata'strofe,'powerplay.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.