Tabeller er gode til at præsentere struktureret information. Du skal bruge tabeller i en artikel, når det er naturligt at fremstille information om sammenhænge mellem rækker og kolonner.

Ukritisk eller forkert brug af tabeller gør artiklerne vanskeligere at læse og svære at overskue. Store eller komplekse tabeller er desuden vanskelige at læse på mobiltelefonens mindre skærm og dermed i praksis utilgængelige for de mange brugere, der læser artiklerne på mobilen.

Tjekliste for brug af tabeller

  • Brug kun tabeller, når det er nødvendigt at fremstille en sammenhæng mellem oplysninger i rækker og kolonner.
  • Undgå store og/eller komplekse tabeller. Lav hellere flere mindre og/eller simple tabeller. På en trykt side vil man typisk inddele én stor tabel i sektioner. På skærmen – ikke mindst på mobiltelefoner – fungerer flere små tabeller bedre. gentag overskrifterne for hver lille tabel, så brugeren ikke skal scrolle.
  • Tabeller er bedst til tal.
  • Øverste række skal indeholde overskrifter.

Ofte er det bedre med lister

I mange tilfælde fungerer punktlister bedre end tabeller. Lister skalerer bedre på mobiltelefoner, og de er ofte lettere at forstå. Læs også om lister.

Brug tidslinjer til kronologisk indhold

Vi prøver at undgå at vise datolister i tabeller. Brug hellere en tidslinje. De er skabt til at vise datoer eller årstal i rækkefølge.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.