Den Store Danske er et leksikon med mange involverede. Navnene på forfattere optræder ved siden af artiklerne. Ændrer du betydende indhold, skal du registreres som forfatter.

Det er vigtigt, at det er de rigtige forfatternavne der er knyttet til artiklerne, dels fordi alt indhold skal have en afsender, dels fordi forfatteren af artiklen afgør om en artikel er til fri genanvendelse eller begrænset anvendelse. Derfor er det meget vigtig at have det rigtige forfatternavn af hensyn til ophavsretten.

Ændringer

I takt med at indholdet i artiklerne ændres, vil også forfatterskabet til artiklerne blive ændret. Der er fire typer ændringer.

Lille ændring

Hvis du ændrer fx datoer for fødsel og død i en artikel om en person, skal du ikke registreres som forfatter. Sådan en opdatering er vigtig, men ændrer ikke ved forfatterskab til artiklen.

Betydende ændring

Hvis du tilføjer fx et afsnit om en persons karriere efter år 2010, skal du registreres som forfatter. Det er tilføjelse af betydende indhold. Dit navn skal registreres sammen med den oprindelige forfatter til artiklen. I listen med forfattere skal du stå som artiklens sidste forfatter.

Omfattende ændring

Hvis du ændrer så meget i en beskrivelse af fx en person, at du har skrevet det meste af indholdet, skal du registreres som forfatter. I listen med forfattere skal du stå som første, øverste forfatter.

Ny artikel

Hvis du opretter en ny artikel, skal dit navn registreres som forfatter. Du er eneste og øverste forfatter i listen.

Helt praktisk: Tilføjelse af forfatter

Som fagansvarlig skal du sikre, at oplysninger om forfatterskab til artikler i dit fagområde er i orden. Du kan tilføje og fjerne forfattere på de enkelte artikler, efterhånden som de bliver opdateret af dig eller andre.

  • Log på lex.dk
  • Find den relevante artikel frem
  • Find menuen for redigering oven over artikelteksten
  • Klik på "Ændre forfatter"
  • Du fjerner en forfatter fra artiklen ved at klikke på minus
  • Du tilføjer en forfatter ved at trykke på plus
  • Du ændrer i rækkefølge ved at fjerne/tilføje, sådan at rækkefølgen bliver rigtig

Denne artikel er en del af Forfattervejledningen.