Et leksikon kan ikke medtage alt. Helt overordnet gælder det, at de emner der beskrives i Den Store Danske skal have national eller international betydning. Emnerne skal have varig betydning, være af almen interesse eller være veletablerede inden for et fagområde.

Disse artikel- og ændringsforslag skal altid afvises:

Hvad er så leksikonrelevant?

Om noget er leksikonrelevant afhænger af emnet. Helt generelt kan du skrive en ny artikel, hvis leksikonet ikke har en omtale af centrale personer, begreber, hændelser og fænomener inden for et fagområde.

Særligt om biografier

En stor andel af artiklerne i Den Store Danske er biografier. Relevanskriterier for biografierne er forskellige fra område til område.

Overordnet skal personen og det vedkommende huskes for opfylde mindst ét af disse fem kriterier:

  1. Indsatsen skal have haft national eller international betydning.
  2. Den skal have haft karakter af pionérindsats.
  3. Den skal have sat varige spor.
  4. Den skal have favnet over et bredt spektrum af emner.
  5. Den skal have været særligt typisk eller repræsentativ for en gruppe eller epoke.

De fleste personer som er nævnt i et fagområdes hovedartikel, er leksikonrelevante.

Se særlige kriterier for:

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.