Der gælder forskellige kriterier for hvornår og internationale virksomheder kan få deres egen artikel i leksikonet.

Danske virksomheder

Alle etablerede danske virksomheder med en betragtelig omsætning kan få deres egen artikel. Derudover er danske virksomheder leksikonrelevante hvis:

  • de har eller har haft en særlig teknologihistorisk betydning.
  • de har eller har haft særlig betydning i en økonomisk sektor.
  • de har eller har haft særlig betydning i historisk eller kulturel forstand.

Internationale virksomheder

Relevanskriterierne er de samme som for de danske virksomheder, men med højere krav til deres omsætning og synlighed. Virksomheder med særlig tilknytning til Danmark, enten som handelspartnere eller som ejere, kan prioriteres.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.