Der gælder forskellige relevanskriterier for danske og internationale forskere på Den Store Danske.

Danske forskere

En dansk forsker kan medtages i leksikonet, når han eller hun:

  1. naturligt nævnes i hovedartiklen for et fagområde, fordi han eller hun har været betydningsfuld i udviklingen af faget eller har publiceret væsentlige forskningsresultater, fx Niels Bohr (kvantemekanik) og Louis Hjelmslev (semiotik).
  2. er leder af en central forskningsinstitution, fx Anders Bjarklev (rektor for DTU).
  3. har været aktiv i samfundsdebatten gennem længere tid, fx Marlene Wind eller Svend Brinkmann.
  4. har vundet en vigtig forskningspris, fx Peter Naur (Turing Award 2005) eller Ole Wæver (Carlsbergfondets Forskningspris 2012).

Internationale forskere

International forskere kan have deres egne leksikonartikler, når han eller hun:

  1. naturligt nævnes i hovedartiklen for et fagområde, fx Marie Curie (radioaktivitet).
  2. er en verdenskendt samfundsdebattør, fx Umberto Eco.
  3. har vundet en stor forskningspris, fx Ernest Rutherford (Nobelprisen i kemi, 1908)
  4. er synlig i den danske offentlighed, det danske fagmiljø eller den danske debat, fx Thomas Piketty (fransk økonom).

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.