Leksikonrelevant geografi

De følgende steder og naturfænomener er relevante for Den Store Danske. Der er forskellige relevanskriterier for dansk geografi og international geografi.

Danmark

Alle regioner, kommuner og byer skal have deres egen leksikonartikel. Derudover kan de følgende steder også optages i leksikonet:

Naturfænomener

  1. Vigtige øer, søer, åer, kyststrækninger, skove og bakker.
  2. Vigtige naturområder og -reservater
  3. Områder med særlige funktioner, fx drikkevandsreservoirer, turområder, habitater og særlige biotoper.

Menneskeskabte steder

En del menneskeskabte lokaliteter kan også beskrives i egne artikler:

  1. Steder med unik kulturel eller arkitektonisk betydning, fx Den Gamle By i Aarhus eller Holmen i København.
  2. Vigtige turistmål og -attraktioner, fx Legoland, Christiania og Tivoli
  3. Vigtige mødesteder og knudepunkter, fx Nørreport Station i København

Internationalt

Følgende steder i andre lande kan have egne artikler i Den Store Danske:

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.