Den Store Danske har forskellige relevanskriterier for danske og internationale skuespillere.

Danske skuespillere

Danske skuespillere kan få deres egen leksikonartikel, når de opfylder mindst to af disse kriterier:

  • de er national kendte
  • de har modtaget to eller flere nationale priser
  • de har haft vigtige roller i en række store danske film i en periode på flere årtier, eller deltaget i flere biografsucceer i en central rolle.
  • de er nævnt i en hovedartikel.

Internationale skuespillere

Internationale skuespillere kan få deres egen leksikonartikel når de opfylder mindst to af disse kriterier:

  • Det er naturligt at nævne dem i en hovedartikel om film eller i artikler om en filmgenre (som fx skrækfilm) eller hvis de kan betragtes som eksponenter for en filmhistorisk periode.
  • De har modtaget flere ansete filmpriser.
  • de har haft vigtige roller i en række store danske film i en periode på flere årtier, eller deltaget i flere biografsucceer i en central rolle.
  • De er vigtige i filmhistorisk forstand, fx med en produktion af særlig høj kunstnerisk værdi.
  • De er særligt synlige i den danske offentlighed elelr har en særlig tilknytning til Danmark (fx Viggo Mortensen).
  • De også er en betydningsfuld producent eller instruktør (fx Reese Witherspoon).

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.