Når du skriver eller opdaterer artikler i leksikonet, skal du bruge de officielle stednavne, medmindre der er gode grunde til andet. Hvis du ønsker at bruge andre stavemåder end de officielle, skal du kontakte redaktionen for at diskutere problemstillingen.

Stednavne i Danmark

Den Store Danske følger de skrivemåder, som er fastsat af Stednavneudvalget. Stednavneudvalget er et udvalg under Kulturministeriet, som fastsætter den officielle retskrivning af danske stednavne. Du finder de officielle skrivemåder på https://www.stednavneudvalget.ku.dk/autoriserede_stednavne/. Se evt. også stednavne.info.

Hvis man skal bruge et navn på et mindre sted, som ikke findes blandt de autoriserede stednavne, kan det anbefales at benytte SDFI’s Danske Stednavne. Navnene findes lettest ved at søge i kortviseren.

Hvis et sted har mere end en skrivemåde, kan man nævne det i feltet "Også kendt som" i artiklens faktaboks. I artiklen om Grenaa kan man skrive "Også kendt som: Grenå" (se også nedenfor). Man kan evt. også nævne tidligere skrivemåder. I artiklen om Nexø kan man skrive "Tidligere skrevet Neksø".

Å eller aa

Det er altid korrekt at skrive danske stednavne med å. En del lokale myndigheder foretrækker dog skrivemåder med aa, fx Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Grenaa, og disse ønsker fremgår af Stednavneudvalgets liste over autoriserede danske stednavne. I leksikonet bruger vi den foretrukne form som opslagsord (fx Aarhus). Den alternative form (fx Århus) nævnes i feltet "Også kendt som" (jf. ovenfor).

Stednavne uden for Danmark

Udenlandske stednavne skrives som anført i Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn. Heri findes alle udenlandske statsnavne samt en række stednavne, hvis danske staveform afviger fra den originale, fx Holsten og Venedig.

Listen Lande og nationaliteter på sproget.dk kan også fungere som inspiration.

Hvis et stednavn kan skrives på flere måder, vælges den mest almindelige stavemåde eller den, som stemmer bedst med dansk udtale/retskrivning.

I feltet "Også kendt som" i faktaboksen kan man nævne alternative stavemåder, også gerne på andre sprog og alfabeter.

Island

Islandske stednavne skrives på islandsk: Breiðafjörður, ikke Breiðafjorðr (norrønt). Norrøne former samt oversatte danske former kan nævnes i feltet "Også kendt som".

Rusland

Ved russiske stednavne bruges den danske transskription, ikke den engelske. Byen Ни́жний Но́вгород i Rusland hedder fx Nizjnij Novgorod på dansk, ikke Nizhny Novgorod, som er engelsk transskription.