Som nationalleksikon sørger vi for at vores artikler i al væsentlighed formuleres på dansk. Vi bestræber os på at omtale de vigtigste begreber inden for alle de fag og emner vi behandler – på dansk. Det er vores bidrag til at fastholde de danske ord og videreudvikle dansk som fagsprog.

  • Mener du at et opslagsord bør skrives på et andet sprog end dansk, skal du drøfte det med redaktionen.
  • Du kan bruge “også kendt som” i en faktaboks til at angive ordet på andre sprog (fx engelsk, latin, tysk, fransk eller græsk).
  • Artiklens sprog er dansk. Det betyder at begreber i løbende tekst også skal oversættes til dansk. Hvis det letter forståelsen, kan man indsætte det tilsvarende begreb fra et fremmedsprog i en parentes.

Det er vigtig for lex.dk, at folk finder os, når de søger på internettet. På samme måde er det vigtigt, at de forstår, hvad der rent faktisk står i artiklerne. Når undervisningen i flere og flere fag og fagets formidling foregår på engelsk, opstår der en kløft mellem fagsproget og almensproget. Derfor er oversættelse af begreber et vigtigt værktøj til at øge forståelsen. Et andet værktøj er at skrive i et sprog der er let at læse.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.