Ordopslag på lex.dk
Artiklen Merton-skolen, dobbeltklik på ordet kvantificerbar i første afsnit.
Ordopslag på lex.dk
Licens: CC BY SA 3.0

Slå svære ord op på lex.dk

Artiklerne i Den Store Danske, Trap Danmark og de øvrige værker på lex.dk handler om såvel meget simple som meget komplicerede emner. Vi gør os umage for at skrive dem alle i et let læseligt sprog. Vi forsøger at forklare fagord og sjældne ord i artiklerne, når det for præcisionens skyld er vigtigt at bruge et bestemt ord. Samtidig forsøger vi at begrænse artiklernes længde, så man ikke skal læse alt for mange skærmsider for at få svar på sit spørgsmål. Så vi må i alle artikler afveje, om det er bedst at uddybe en forklaring eller at undgå, at artiklen bliver for lang.

Vores læsere tilhører mange forskellige alders- og befolkningsgrupper og har meget forskellige læsefærdigheder og forudsætninger.

Vi tilbyder derfor, at man kan dobbeltklikke på et hvilket som helst ord i en artikel og få det forklaret, hvis det findes i Den Danske Ordbog. Når man klikker på et ord, vises der en kortfattet version af ordforklaringen fra Den Danske Ordbog fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

I den nuværende version af lex.dk er ordbogen desværre ikke tilgængelig fra mobiltelefoner og tablets.

Den Danske Ordbog

Den Danske Ordbog (DDO) er en digital ordbog over moderne dansk sprog. Ordbogen redigeres og udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som er repræsenteret i foreningen lex.dk’s bestyrelse. DDO er baseret på et stort korpus af moderne danske tekster. Ordbogen afspejler derfor det danske sprog, sådan som det bliver brugt. På https://ordnet.dk/ddo/ kan du slå ord op og se den fulde version af ordbogsartiklerne, dvs. med både oplysning om ordets oprindelse (etymologi), udtalevejledning og med eksempler på ordet i brug, fx fra aviser og romaner.

Dobbeltklik på et ord for at slå det op

Hvis du vil se den fulde artikel på https://ordnet.dk/ddo, kan du klikke på det røde opslagsord. Så vil ordbogen åbnes i en ny fane. I den fulde version kan du se mange flere informationstyper om det ord, du har slået op.

ordnet.dk
ordnet.dk
Licens: CC BY SA 3.0

Et ord kan have flere betydninger

Hvis der er flere end 3 betydninger, må du klikke dig videre til den fulde artikel i Den Danske Ordbog på ordnet.dk for at se dem alle.

Flere betydninger
Artiklen algebra, dobbeltklik på ordet operationer i første afsnit.
Flere betydninger
Licens: CC BY SA 3.0
Ord med flere end 3 betydninger
Artiklen tekstiltrykning, dobbeltklik på ordet direkte i andet afsnit.
Ord med flere end 3 betydninger
Licens: CC BY SA 3.0

Et ord kan svare til flere ordbogsartikler

Ord der svarer til flere ordbogsartikler
Artiklen hinduisme, dobbeltklik på ordet kaster langt nede i artiklen (under overskriften “hinduisme og kastevæsen”.
Ord der svarer til flere ordbogsartikler
Licens: CC BY SA 3.0

Dels kan der være flere ord, der staves ens, dels kan du også slå bøjede former op og finde den rigtige artikel alligevel. Fx vil et dobbeltklik på ordet kaster give dig tre artikler:

  • Navneordet en kaster (en sportsudøver)
  • Navneordet en kaste (en traditionel socialklasse i Indien); flertalsformen af kaste er kaster.
  • Udsagnsordet at kaste (at smide noget gennem luften); nutidsformen af at kaste er (jeg) kaster.