Når et opslagsord er et registreret varemærke, angiver vi det, såfremt indehaveren af varemærket beder om det. Det gør vi for at overholde Varemærkelovens § 7 om gengivelse af varemærker i opslagsværker.

Vi markerer, at et ord er et registreret varemærke ved at tilføje tegnet ® lige efter ordet, uden mellemrum. Se fx artiklen Transcendental Meditation®.

Vi sætter kun varemærketegnet på selve opslagsordet over artikelteksten. Vi skriver det aldrig, når ordet bruges i løbende tekst.

Ofte fungerer opslagsordet både som varemærke og som et almindeligt ord. Det gælder fx ordet plexiglas, som i daglig tale kan bruges om alle slags plasticglas af polymethylmethakrylat, uanset fabrikat. Af og til adskiller varemærkets stavemåde sig en smule fra opslagsordets, fx ved at varemærket skrives med stort begyndelsesbogstav, med lutter store bogstaver eller med mellemrumstegn inde i ordet.

Når opslagsord og varemærke på denne måde staves lidt forskelligt, skrives varemærket med varemærketegn i en parentes i opslagsordets præciseringsfelt. I artiklen plexiglas skrives varemærket PLEXIGLAS® derfor i parentes i præciseringen: plexiglas – (PLEXIGLAS®)

Undersøg om et ord er et registreret varemærke

Vil man undersøge, om et ord er eller stadig er et registreret varemærke, kan man slå det op i Patent- og Varemærkestyrelsens database, PVSOnline, sådan:

  1. Skriv ordet i feltet "mærketekst".
  2. Hvis der under "sagsstatus" står "registreret" eller "godkendt designering", er det et registreret varemærke (uanset om der på en anden linje fx står "udløbet registrering").
  3. Tjek at det er det rigtige produkt ved at klikke på "vis" og så "varefortegnelse".

Eksterne links