Du kan bruge søgefeltet i toppen af alle sider på lex.dk, ligesom du er vant til at bruge Google. Du får forslag til mulige artikler du leder efter, efterhånden som du taster i søgefeltet, og du kan klikke på et af forslagene og blive ledt direkte over til artiklen.

Du kan også trykke på Enter-tasten og få en samlet liste over alle de artikler, der indeholder det ord, du leder efter på lex.dk.

På lex.dk finder du 12 værker. Når du søger på sitet, får du altid resultater fra alle værker.

Der er to former for søgning. I begge tilfælde skriver du et søgeord i søgefeltet.

Søgning på "Løgten", anbefalede resultater
Søgning på "Løgten", anbefalede resultater
lex.dk.

Anbefalede søgeresultater

Når du skriver dit søgeord, foreslår lex.dk fem artikler, du kan læse. Du kan vælge en af mulighederne ved at klikke på den.

Skriver du "Løgten" i søgefeltet, kan du vælge mellem fem artikler:

  • Løgten (TRAP DANMARK)
  • Løgten (DEN STORE DANSKE)
  • Løgten Mark (DEN STORE DANSKE)
  • Løgten Mark – boplads (TRAP DANMARK)
  • Løgtens historie (TRAP DANMARK)

Artiklerne vises med deres overskrift og med navnet på det værk, de findes i. Men lex.dk har flere artikler, hvor ordet "Løgten" indgår.

Søgeresultat

Skriver du "Løgten" i søgefeltet efterfulgt af et tryk på Enter-tasten, får du aktuelt 29 artikler, der alle indeholder ordet "Løgten". Blandt de første ti artikler i søgeresultatet er de samme artikler som ovenfor, og nederst i søgeresultatet kan du komme videre til de næste 10 artikler.

"Løgten (TRAP DANMARK)” ligger højt i søgeresultatet, fordi søgeordet passer 100% med artiklens overskrift. Mens artikler der blot nævner "Løgten” ligger længere nede på søgeresultatsiden.

Søgning på "Løgten", alle søgeresultater
Søgning på "Løgten", alle søgeresultater
lex.dk.

Søgning i et værk

Hvis du har søgt på "Løgten" og har valgt "Løgten (TRAP DANMARK)", er du kommet ind i ét af 11 værker på lex.dk. Herfra kan du også søge.

Når du i værket Trap Danmark skriver "Løgten" i søgefeltet, får du de samme fem muligheder som ovenfor, men den første artikel, der tilhører værket Trap Danmark, har ikke en parentes med værk i listen.

  • Løgten
  • Løgten (DEN STORE DANSKE)
  • Løgten Mark (DEN STORE DANSKE)
  • Løgten Mark – boplads
  • Løgtens historie

Skriver du "Løgten" i søgefeltet i værket Trap Danmark efterfulgt af et tryk på Enter-tasten, får du aktuelt 29 artikler i søgeresultatet. Resultater fra det værk, du søger fra, bliver prioriteret højest. Du kan således koncentrere dig om fx Trap Danmark.

Søgning på "Løgten" i værket Trap Danmark, anbefalede resultater
Søgning på "Løgten" i værket Trap Danmark, anbefalede resultater
lex.dk.
Søgning på "Løgten" i værket Trap Danmark, alle søgeresultater
Søgning på "Løgten" i værket Trap Danmark, alle søgeresultater
lex.dk.