Støtteerklæringer

Artikelstart

En bred vifte af organisationer inden for uddannelse, kultur og medier bakker op om lex.dk. Download støtteerklæringerne i deres helhed her.

Danmarks Biblioteksforening

Etablering af en online nationalencyklopædisk portal med afsæt i en opdateret udgave af Den Store Danske og Trap Danmark mv., baseret på opdatering ved kvalificerede forskere m.fl. og reklamefri, vurderes at være af afgørende betydning i forhold til at sikre adgang til valid og aktuel information af dansk relevans og interesse.

Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Lærerforening

Det er Danmarks Lærerforenings opfattelse, at lex.dk vil kunne samle oplysninger baseret på vores bedste viden og formidlet på en måde, der gør dem brugbare for eleverne i folkeskolen.

Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening

Danske Gymnasier

En samlet portal med disse danske informationsskatte vil både bevare en væsentlig del af dansk kultur- og lærdomstradition og skabe betydelig værdi på de gymnasiale uddannelser.

Birgitte Vedersø, Direktør, Danske Gymnasier

Danske Medier

Danske Medier støtter tanken om en fælles gratis ikke kommerciel portal med valideret og forskningsbaseret viden, der kan tilgås på tværs af emner og kilder og kan bidrage til yderligere at sikre bredden og dybden i nyhedsformidlingen.

Morten Langager, Adm. direktør, Danske Medier

Danske Universiteter

Lex.dk vil samle oplysninger baseret på vores bedste viden og formidlet på en måde, der gør dem brugbare for alle interesserede og samtidig udgør et nyttigt redskab for elever og studerende på ethvert niveau.

Anders O. Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet og Per Michael Johansen, Næstformand for Rektorkollegiet

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det er i vores øjne overordentligt væsentligt, at leksikonet og de tilliggende ressourcer er dansksprogede. Ikke alene vil det lette tilgængeligheden for flere mennesker, det vil også bidrage til at vedligeholde dansk som et sprog, hvorpå der kan kommunikeres alsidigt og præcist inden for hele det faglige spektrum.

Karen Skovgaard-Petersen, Direktør og Gorm Tortzen, Bestyrelsesformand

Det Unge Akademi

Lex.dk og den fortsatte opdatering vil kunne bidrage til, at vi i Danmark, også i fremtiden, har en basis for at kunne sikre vidensdeling på et højt kvalificeret og forskningsbaseret niveau.

Henrik Dimke, Formand

Gymnasieskolernes Lærerforening

For undervisere på de gymnasiale uddannelser er det af stor betydning, at eleverne har let adgang til og kan arbejde med informationer, som byder på pålidelig og ajourført viden, og som fremstår som en autoritativ kilde. Det er ikke alene af betydning i forhold til elevernes tilegnelse af faglig viden og færdigheder, men også i forhold til elevernes kulturelle og demokratiske dannelse.

Tomas Kepler, Formand

Kommunernes Landsforening

Troværdige og let tilgængelige vidensressourcer er en central del af fundamentet for den demokratiske samtale, særligt i en tid hvor det ændrede mediebillede kan gøre det vanskeligt at skelne mellem troværdig information og rene påstande eller fordrejede fremstillinger. Vidensressourcer som lex.dk er et afgørende bidrag til, at folkeskolen kan leve op til sit formål om at ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre ”ved bl.a. at lære dem at tage kritisk stilling og handle på et oplyst grundlag.

Peter Pannula Toft, Børn og Skolechef

Sektorforskningens Direktørkollegium (SEDIRK)

SEDIRK ønsker at støtte initiativet med den nye digitale portal kaldet lex.dk for at sikre, at vi fastholder det høje niveau af vidensdeling på et kvalificeret og forskningsbaseret niveau, som vi har i Danmark.

Marianne Thyrring, Direktør